Är en bil ett konstverk?


Enligt amerikansk copyright-lag är det förbjudet att kringå spärrar för åtkomst till datateknologi, inklusive de datasystem som finns i varje modern bil. Sådan kod betraktas som ett litterärt verk. En organisation av oberoende verkstäder och amatörmekare, Electronic Frontier Foundation, som vill göra det lagligt att ändra i bilarnas dataprogram, har skickat in en skrivelse till amerikanska patentbyrån där man begär ett undantag i lagen bör billbyggare, bilentusiaster och oberoende verkstäder.

+ There are no comments

Add yours