Är den liberala guldåldern över?


Många frågar sig om de västerländska liberala demokratiernas guldålder är förbi? När Sovjetunionen föll, så gick västmakterna segrande ur striden; vårt system var bättre, vi var friare, mer kreativa och hade samhällen med mycket högre standard. Idag är det diktaturen Kina som är motorn i världsekonomin, eller åtminstone tvåa, då man spår att landet kommer att gå om USA som tillväxtnation. Även länder som Ryssland och rika arabländer har skapat sig stora framgångar trots auktoritärt styre.

+ There are no comments

Add yours