Apartheid på svenska


Vad vi däremot vet är att vi, som etniska svenskar, inte äger tillgång till den specialistkompetens som landets kris- och traumamottagningar har samlat. Rastänkandet inom svensk sjukvård innebär rent konkret att jag som svensk förvägras den snabba diagnostisering och specialisthjälp som en afghan får tillgång till