Anpassningen


I grund och botten handlar det om rätten att känna igen sig i sitt eget land. Vår värld är stadd i konstant förändring, så det handlar inte om det. Det handlar om innehållet. På vilket sätt vårt land förändras och även om huruvida vi tillfrågats.

+ There are no comments

Add yours