Anonymitet


Anonymiteten har många belackare och så även min, egentligen borde man skratta åt dessa untermenschen men några allvarliga ord om anonymitet krävs i vår tid.