Ännu en åtgärd, ännu en restriktion, ännu ett ingrepp


Det finns en inneboende kraft i repressiva system att bli ännu mer repressiva; och det handlar inte om magi, utan om naturlig utveckling.

+ There are no comments

Add yours