Andras ansvar


Vid det här laget har justitieminister Morgan Johansson satts att debattera med många olika riksdagsledamöter i frågor som rör brottsutvecklingen i Sverige.

+ There are no comments

Add yours