Andra avsnittet: Första majdemonstrationer, pizza, valkompasser, faktagranskningskarteller och vapenlagstiftning.


Första majdemonstrationer, pizza, valkompasser, faktagranskningskarteller och vapenlagar.

I andra avsnittet av Smedjanpodden diskuterar Smedjans redaktörer Lars Anders Johansson och Blanche Jarn vad som är poängen med att demonstrera på första maj. Är det verkligen rimligt att arbetarrörelsen har en egen helgdag? Och om de nu skall ha det, varför stal marxisterna dagen från anarkisterna?