ANDERS LEION: Churchill eller Chamberlain? Välj själv. 


Här beskriver jag hur förståelsens och eftergivenhetens politik alltid leder till fascismens seger. Pacifisten ger sig inte förrän han har fått sin  diktator. Den insikten hade utvecklingen före och under andra världskriget givit Georg Orwell.

+ There are no comments

Add yours