Analoga värden


I Land nr 12 har man tittat på krångelsverige. Ett fall som nämns är Karl Tövåsens fäbod, som saknar el och telefonförbindelser. De har turister som besöker fäboden om somrarna och handlar lite produkter. Fäboden har som alla andra näringsidkare med försäljning av denna typ ålagts av Skatteverket att använda sig av ett elektroniskt kassaregister. Vilket naturligtvis inte går på den platsen.

+ There are no comments

Add yours