Än fler grundlagsändringar om regeringen får bestämma


På mångas läppar nu är den utredning om ändringar i smittskyddslagen för att, som det heter, nästa pandemi (eller motsvarande) skall kunna hanteras enklare och med kraftigare åtgärder. Vad som gör det långtgående är att i utredningsuppdraget ingår att se över på vilka punkter även grundlagen behöver ändras eftersom de kraftfulla åtgärder man ser framför sig kommer att innebära inskränkningar på grundlagsskyddade fri- och rättigheter.