”Allt består som det är”


Detta innebär att det inte sällan finns en avgrund mellan människor som strävar efter stringens i sina resonemang å ena sidan och människor som låtsas göra det å den andra. Det innebär att logiska argument inte alltid biter på politiskt korrekta, deras förmenta argument är ofta efterhandskonstruktioner främst avsedda att slippa hamna i konflikt med makten. Vissa av dessa konstruktioner är verbala, andra är outtalade och inte sällan omedvetna.