Allianser efter EU?


Vi ser redan idag olika formationer inom EU. Den grupp som definierats sig bäst hittills är nog Visegradgruppen (V4), bestående av Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. I ett framtida scenario kan jag tänka mig att de även kan attrahera Slovenien och Kroatien, samt delar av Ukraina och Vitryssland. Dessa länder har ett gemensamt Centraleuropeiskt historiskt arv. Kan vi även tänka oss en liknande formation uppe i norr? Ja, det finns ju egentligen redan. De nordiska länder är nära i sina relationer, och det fanns passfrihet långt innan EU.

+ There are no comments

Add yours