Aktuell lista – så hotar EU vårt fria och öppna internet


Här är en sammanställning över aktuella EU-projekt och initiativ som hotar vårt fria och öppna internet.