Agendadriven journalistik är inget nytt


»Nyheter måste användas för att förändra samhället och påverka människor. Om nyheterna är objektiva, och endast avsedda för att informera, är nyhetsrapporteringen konservativ. I ett litet land som Sverige har en tidning av Dagens Nyheters storlek en oerhörd styrka. Vi kan på egen hand förändra den allmänna opinionen. […] Ett litet land har inte råd med individuella personer som har egna åsikter. Det måste finnas en grupp. Och eftersom svenskarna reagerar i grupp är de lättpåverkade.«
Olof Lagercrantz, chefredaktör för Dagens Nyheter 1960-75.
Källa: The New Totalitarians (1972). Via: Projekt Morpheus.

+ There are no comments

Add yours