9: Covid-19 – det globala bedrägeriet


Vi vaggas mellan hopp och förtvivlan. Är vi, givet en pandemi, fria eller satta i undantag? Regeringens beslut ger vid handen att situationen kan ändras snabbt. Samtidigt vidtas åtgärder runt om i världen för att lagföra makthavare – såväl regeringar som självaste Världshälsoorganisationen – för brott mot mänskligheten. Vi kan helt enkelt inte ducka för denna fråga.