85: Kulturpolitik och tomma cigarettpaket


Och det är besvärligt att vara frihetlig i kulturpolitiken, eftersom folk ofta utgår ifrån att det man inte vill skattefinansiera vill man inte ha över huvud taget.