72 procent av svenskarna säger nej till Chat Control


Svenska folket säger tydligt nej till Chat Control – även om de flesta i någon mån är beredda att kompromissa med sin rätt till privatliv för att bekämpa brott.