7.9 Alexander Bard Rasar Mot Maskinen


Alexander Bard förklarar allt mellan Jordan Peterson och Zara Larsson! Och mellan de två individerna ryms om inte allt allt, så ändå väldigt väldigt mycket!