31 miljoner kronor från LO rätt ner i valfonden för S


När LO och flera förbund regelbundet, varje år, ger Socialdemokraterna kontanta bidrag som sedan läggs på just valkampanj. Att LO inte särskilt inför ett valår ger ett enskilt bidrag hör inte hit.