2733 JO-anmälningar mot nya vaccinpass


Riksdagens ombudsmän och JO uppger att 2733 ärenden inkommit till Justitieombudsmannen sedan regeringen presenterade nya krav på vaccinpass för större sammankomster.