112: Inflationspolitik och dess konsekvenser


Radio Mises går tillbaka till sina rötter och går igenom bland annat dagens inflationspolitik. Klaus som förklarar bakgrunden, motiven, och konsekvenserna.

+ There are no comments

Add yours