Tankar om tid i stämmotid


Den här tiden på året är det dags att summera föregående år. Sådana summeringar förekommer förvisso även kring årsskiftet – men för bolag och föreningar som följer ett ”normalt” räkenskapsår, är det först nu man har alla siffror på plats för att, på riktigt, kunna säga något om hur förra året var.
Det är alltså tid för bolagsstämmor och föreningsstämmor.

+ There are no comments

Add yours