Skolkommissionen: Lärande ska vara underordnat i skolan


Den sk skolkommissionen har kommit med sitt betänkande. Lärande ska vara underordnat i svenska skolan, och skolans viktigaste roll är att sudda ut klyftor genom att låta alla få det lika dåligt som grupp.
Det viktigaste är inte att jobba hårdare för att eleverna ska få bättre resultat i skolan, utan nu ska skolans uppdrag vara att “jobba hårdare för en allsidig social sammansättning”

+ There are no comments

Add yours