Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Ondskans imperium – epilog

Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och självbestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern?

Den otillräcklige

I en lång intervju i DN stärker Stefan Löfven bilden av sig själv som kravsosse. Gamla bekanta mantran återkommer, däribland att han vill vara ”stenhård” mot kriminaliteten.

Som vi kunnat konstatera många gånger förr är glappet mellan retoriken och praktiken av Grand Canyon-mått, och föga förvånande avstår DN från att pressa Löfven på vad det betyder att vara ”stenhård mot brott”. Sverige har som bekant inte riktigt det ryktet.

Desinformationskampanj om Nabizadeh.

Igår publicerade jag på sociala medier plattformen Twitter en länk till en blogg. Det var inte någon blogg som helst, det var en blogg daterad 2012 tillhörande Amir Nabizadeh, språkrör för Ung i Sverige, en politisk lobby- och proteströrelse för asylavslagsamnesti.

Vårt skydd mot våld

Alla upprörs över beskjutningen från Mandalay Bay hotell&casino mot tusentals intet ont anande konsertbesökare, självklart. Samtidigt tycks det vara endast några få som klarar att hålla huvudet tillräckligt kallt för att hålla i minnet varifrån det största hotet om våld och ond bråd död mot civila kommer ifrån.

BERT

Det känns som den där valnatten, när Bert sitter kvar medan Westerberg lämnar soffan. Sveriges Television rensar sitt Öppna Arkiv från sådant som inte ens fungerar i slutna sällskap, som ett barn- och ungdomsprogram där man säger neger och hora. Sveriges Television raderar två program om Berts bravader.

Dan Eliasson gjorde en Ågren

Det visar sig nu att rikspolischef Dan Eliasson har gjort exakt samma sak som Maria ÅgrenTransportstyrelsen. Eliasson har tillfrågat Försvarsmakten om polisen kan använda en krypteringslösning som inte godkänts av försvaret. När han fått nej har han ändå valt att använda denna krypteringslösning.

Till maskingevärets försvar

NRA:s tidigare ordförande Charlton Heston I samband med den senaste masskjutningen i USA, den värsta i sitt slag, är det många människor i både Sverige och USA som högljutt ifrågasätter idén om landets fria vapenlagar.

Staten lär inte avstå från 60 miljarder

Ända sedan elbilarna började dyka upp har jag funderat på om staten i längden kan låta det vara så billigt att köra bil som det blir när den rörliga kostnaden blir en tiondel av dagens. Givetvis kan staten inte bara låta det ske. Den kommer att införa något slags ny avgift på bilar, som antagligen får kopplas till trängsel snarare än körsträcka.

Hur kan Dan Eliasson fortfarande behålla jobbet? Gick mot försvarets förbud

Det framkommer nu att Försvarsmakten uttryckligen sade nej till Polismyndighetens flytt av säkerhetsklassat data utan försvarskryptering. Trots beskedet fattade Dan Eliasson beslut om att gå runt svensk lag och Försvarsmakten. Ändå behåller han jobbet – vilket väcker frågan vad han egentligen har för hållhakar på Sveriges politiker sedan tiden på Säpo.

Ett annat Mandalay

Jag började skriva på detta när jag fått senaste numret av Jak&Jägare i min hand i fredags för en vecka sedan. Där finns en artikel om att antalet människor som tar jägarexamen ökar, men antalet som löser statligt jaktkort minskar och en berättigad fråga hur det går ihop. Kan det vara vargen eller ålderspyramiden? För den som inte vet, kan det förtydligas att det i Sverige finns i princip endast två sätt att lagligt äga ett skjutvapen.

Transportstyrelsen är bara förnamnet

Transportstyrelsen struntade i lagen och av någon anledning blev det ett himla hallå. Varför skriver jag ”av någon anledning”? Är det inte en självklar skandal om en myndighet bryter mot lag? Det borde vara en självklar skandal, men för den som har lite erfarenhet av svensk myndighetskultur, särskilt kommunal, framstår upprördheten som skenhelig.

Storhet och fall

Alla regimer faller, hur stora och mäktiga de en gång må ha varit. Det antika Roms uppgång och fall är kanske det exempel som oftast används för funderingar i ämnet.

Ondskans imperium – del 8

Den angloamerikanska oligarkins viktigaste geopolitiska mål under det senaste halvseklet har varit att säkra full kontroll over Mellanösterns olja och oljehandel. Oljan för att säkra oljetillförseln till sina egna ekonomier och oljehandeln som säkerhet för dollarn som det viktigaste instrumentet för oligarkins dominans på finansmarknaden.

Moderaterna åter till sina rötter

Har läst igenom Moderaternas budgetmotion och tycker den ger ett seriöst intryck. Att sänka skatten på arbetsinkomster kan aldrig vara fel och man väljer samtidigt att acceptera Socialdemokraternas höjning av barnbidraget och skattesänkningarna på pensionsinkomster. Naturligtvis vill partiet även sänka skatten drastiskt för äldre som arbetar. Man lägger förhållandevis stor vikt vid reglerna kring det ekonomiska biståndet, och det tror jag är en helt korrekt prioritering. Moderaterna vill till exempel begränsa möjligheten för kommunerna att göra generella undantag från riksnormen – många kommuner betalar faktiskt ut mer än denna nivå.

radio bubb.la – 5/10

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Morgan Johansson vill se över tolkning av begreppet “befolkningsgrupp”, nya bostadsområdet Morningside marina i Saltsjö-Duvnäs helt utan kollektivtrafik samt sluttande samhällsutveckling öppnar för skatteavdrag för statens misslyckanden.

Göteborg behöver höja kommunalskatten med 5 procentenheter

 På grund av allt färre skattebetalare i Göteborgs kommun, och allt fler åldrande så behöver den socialistiskt styrda korrumperade kommunen höja sin kommunalskatt med fem procentenheter det kommande två decennierna. Samtidigt flyr folk med facit i hand redan från kommunen, och enda anledningen till en ökande befolkning beror på invandring och barnafödande. Göteborg är redan idag oattraktivt att bo i, före fem procentenheters kommunalskattehöjning. Jag kommer föreläsa om de demografiska utmaningarna med utflyttningen, åldrande befolkning och färre förstagångsbosättare (“ungdomar”) på tidningens Fastighetsvärldens Bostadsdagen i Göteborg den 22:e november.

Privatiserat försvar och snålskjutsproblemet

Bland de som vill testa privatiseringsiverns gränser har en fri marknad för militärt försvar länge bjudit på teoretiska utmaningar. Anarkokapitalisten David Friedman har kallat det för för ett av libertarianismens svåraste problem, och minarkister förespråkar nattväktarstat bland annat för att de brukar betrakta problemet som olösligt.

IX. Idéernas roll – del fyra

Begreppen framsteg och tillbakagång är enbart meningsfulla i ett teleologiskt tankesystem. Inom ett sådant ramverk är det rimligt att kalla ett närmande av det avsedda målet för framsteg och en rörelse i motsatt riktning för tillbakagång. I avsaknad av hänvisning till någon enskild aktörs handlande och ett bestämt mål är båda dessa begrepp tomma och utan mening.

En av 1800-talsfilosofins brister var att den missförstod betydelsen av kosmisk förändring och smusslade in framstegstanken i teorin om biologisk förändring. När man ser tillbaka från vilket givet tillstånd som helst, finns det inget problematiskt med att använda orden utveckling och evolution i neutral betydelse. Då kännetecknar evolution den process som ledde från tidigare till nuvarande förhållanden. Men man måste akta sig för att blanda ihop förändring med förbättring, eller utveckling med utveckling mot högre livsformer. Det är inte heller acceptabelt att ersätta religionens och de äldre metafysiska lärornas antropocentrism med en kvasivetenskaplig antropocentrism.

När Ylva mötte verkligheten

När regeringen fick upp ögonen för den så kallade integrationsutmaningen, vilket opassande nog råkade vara efter att Stefan Löfven lovat EU:s lägsta arbetslöshet 2020, hette det att de flesta som asylinvandrade till Sverige var högutbildade och att ”några” saknade eftergymnasial utbildning.

För dessa ”några” skulle regeringen hitta särskilda lösningar, fick vi veta. Även medierna köpte denna historia. Bilden av vilka som invandrade var grovt felaktig, men nyktra påpekanden hjälpte inte i den hallelujastämning som då rådde.

Meningen med PK-ismen

Jag blir illa berörd och rentav förorättad av PK-istiska idéer. Så småningom har jag kommit fram till att detta är denna ideologis syfte, nämligen att skapa mentalt obehag för medelklassare.

Lägg ned onödiga myndigheter!

Vi kommer den närmaste tiden att lägga upp “Dagens onödiga myndighet” på vår Facebook-sida. Den här sidan kommer att uppdateras med motiveringar.
Här hittar du hela listan, än så länge. Har du förslag på fler myndigheter är det bara att höra av dig!

Socialismen som dog

Redan i början av den industriella revolutionen drömde arbetarna om att gemensamt äga företagen och dela på vinsten och ansvaret. Företagen skulle drivas som kooperativ, de skulle vara arbetarägda och ha en rättvis hierarki. Arbetarna ville också ha medlemsägda livsmedelsaffärer, försäkringsbolag, banker och pensionsförvaltare. Man såg framför sig en rättvisare värld som utgick ifrån civilsamhället, dvs människor i samarbete.

6.2 Ann Heberlein om ilska och “Den Banala Godheten”

I det här avsnittet av DEKONSTRUKTIV KRITIK talar jag med Ann Heberlein, lektor i etik och numera också riksdagskandidat. Många har skrivit in och begärt att jag ska spela in ett samtal med Ann om hennes senaste bok ”Den Banala Godheten” och tack vare dig som sponsrar den här podden kunde jag åkte ner till Malmö och Lund för att inte bara intervjua Ann utan också delta i den första nordiska Cannabiskonferensen och medverka i Normaliseringspodden. https://enbraursakt.libsyn.com/

Löntagarfonderna – vi ska aldrig glömma

Idag är det den 4 oktober. Nej, för mig och många andra är det inte kanelbullens dag. Utan löntagarfondernas minnesdag. Varje år den 4 oktober ska vi påminnas om vad som egentligen hände den 4 oktober 1982.

Just denna dag stod nämligen kriget mellan marknadsekonomi och fritt företagande och en slags planekonomi.

Socialdemokraterna och LO hade planerat att stjäla hälften av landets företag. Men företagar-Sverige lyckades mobilisera och 100 000 personer deltog i demonstrationen den 4 oktober, som blev början på slutet för det socialistiska projektet.

TREÅRINGEN

De firar tydligen födelsedag nu, den rödgröna feministregeringen. De fyller tre år. Tre år med Miljöpartiet i regeringen, och tre år av ökade klimatutsläpp. Tre år med en feministisk regering vid rodret, tre år då sexualbrotten ökar och könssegregerade badhus blev verklighet. Men det tillhör god ton att gratulera någon på födelsedagen, så Grattis Regeringen…

Vad Mises tyckte om massorna

De flesta som skrivit om personen snarare än nationalekonomen Ludwig von Mises håller med om att han var en vänlig, hårt arbetande och nyfiken själ – kanske med undantag av Milton Friedman och hans ökända beskrivning av en ursinning Mises som fördömde hela Mont Pèlerin Society som ”en bunt socialister”. Ja, Mises växte upp i en annan tid och med andra erfarenheter av klass än 2000-talets moderna och hyperintoleranta PK-maffia, och sa och formulerade sig därmed på sätt som få, bortsett Hans-Hermann Hoppe själv, idag skulle våga.