Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Det puritana Sverige

I Sverige pågår en febril kamp mot den så kallade sexualiseringen av det offentliga rummet. Allt naket och lättklätt ifrågasätts. Oavsett om det är gamla statyer eller reklam för underkläder och konstutställningar.

Målet är ingenting, färdmedlet är allt

Det verkar som om även tunneln mellan Helsingborg och Helsingör ska stoppas. Ingen stor överraskning, men motiveringen som miljöpartiets Karin Svensson Smith, nybliven ordförande för trafikutskottet, använder är desto mer anmärkningsvärd.

Ledarskap viktigare än partier

I veckan lyssnade jag på föredrag om en studie av kvinnors betydelse för effektivitet i börsbolags ledningsgrupper. Slutsatsen var att två kvinnor i en ledningsgrupp gav bättre effekt än ingen kvinna och sämst effekt blev det med bara en kvinna i en ledningsgrupp.

Ett kunskapslyft för integriteten

Massövervakningen var som väntat ingen stor fråga i valrörelsen. Men ett av regeringspartierna har haft en väldigt hög svansföring i frågor som rör personlig integritet och övervakning. Miljöpartiet har kritiserat datalagringen och FRA-lagen och tämligen konsekvent stått upp för människors rätt till integritet även i den digitala världen.

USA:s ruttna rättssystem

Som liberal står jag gärna upp för USA. Det amerikanska samhället och den amerikanska staten är på många sätt en stor förebild för liberaler och den amerikanska makten har skyddad de liberala värdena många gånger. Det finns dock många saker att förfasa sig över i USA inte minst landets rättssystem.

Nu måste (MP) ge besked om FRA och datalagringen!

I regeringsförklaringen kan man läsa följande om övervakningsfrågorna… “Regeringen ska i Sverige och EU verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring. Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av befintlig lagstiftning, också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter.” Två meningar. Thats it.

Visdomsord från Knut Wicksell

Jag har precis läst en kort skrift av Knut WicksellOm en ny princip för rättvis beskattning.[1] Vilken den nya principen är framgår av en kapitelrubrik: Principen om (relativ) enhällighet och frivillighet i skattebevillningen Wicksells förslag är att nya skatter eller skattehöjningar inte ska kunna klubbas igenom med enkel majoritet, utan att det ska behövas kvalificerad majoritet.

Stenålder – men med rätt värderingar

Först ska Bromma läggas ned. Åsså kärnkraften. Sedan stoppas förbifarten. Och nu Slussen. Risken är att det tar slut på saker som man inte ska genomföra. Då blir det kris hos de rödgröna, för man kan ju inte göra mindre än ingenting.

Höger och vänster om (igen)

Det har ånyo blossat upp en debatt online om begreppet ”demokrati” i och med en artikel på The Intercept av Glenn Greenwald. I artikeln lyfts den regimvänliga (och antagligen regimsanktionerade) men något udda definitionen av begreppet fram. Greenwald exemplifierar med en ledare från 2002 i New York Times, som beskrev Venezuelas Hugo Chávez som ”diktator” och den av USA stödda kuppen mot honom som ett ”avvärjt hot mot demokratin”.

Vad är SD utan Åkesson?

Givet valresultatet, givet sju partiers enighet i migrationsfrågorna, givet det gapande hålet efter Reinfeldt i Moderaterna och givet den sittande regeringens svaga ställning ter det sig närmast som en självklarhet att Sverigedemokraterna kommer att växa fram till nästa val.

Fredagsmys: Nya Slussen stoppas av Stockholmssocialisterna

Dags för lite härligt fredagsmys igen. Stockholmssocialisterna (fi),(s),(v) och (mp) stoppar den sk Nya Slussen helt. Med anledning av detta besked återpublicerar jag några av mina tidigare favoritfoton från denna skapelse, och fortsätter klia mig i huvudet över hur Slussens fortsatta existens alls kan vara föremål för debatt och inte ett antal ton pentyl.

Stoppstyret i Stockholm sviker ännu ett vallöfte

Socialdemokraterna lovade före valet att Bromma flygplats inte skulle stängas. Socialdemokraterna lovade före valet att Förbifart Stockholm skulle byggas. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet meddelade före valet att de inte tänkte stoppa Slussen, bara banta bort lite byggnader i förslaget. Efter valet meddelar den nu rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus att Bromma flygplats ska stängas 2022, att finansieringen för Förbifart Stockholm ska gå till kollektivtrafik istället och att ombyggnaden av Slussen nu tvärstoppas för att utredas för femtielfte gången.

Magdalena tömmer den tomma ladan

Nej, det är ju inte så att regeringen är tvungen att spräcka överskottsmålet. Hade den varit intresserad av att hålla på regelverket skulle den fria entren på de statliga museerna kunnat skippas. Det är inte livsnödvändiga utgifter det handlar om. Men skälet till att regeringen gör så här är att det kostar på att samarbeta med Vänsterpartiet. Det är ett litet populistiskt parti som kräver ständigt ökade utgifter.

På vems sida står Cecilia Malmström?

Jag har inget till övers för reflexmässig USA-bashing. Det finns tillfällen då vi skall vara tacksamma över att USA i princip är på vår sida. Men det finns frågor där kritik är på sin plats. Det gäller till exempel massövervakningen, strategin i arabvärlden och landets omoderna politik på upphovsrättens område. USA skall vara våra vänner, inte våra herrar.

Beviset på smalare åsiktskorridor

När det framförs kritik mot att bara ett paradigm tillåts dominera medier och samhällsdebatt — vänsterns — fnyser olika etablissemang åt påståendet och menar att alla åsikter får komma till tals i Sverige. I veckan fick vi ett tydligt bevis som konkret och brutalt visar hur smal åsiktskorridoren är, därtill i universitetsvärlden där det borde vara extra högt i tak.

MR – en ordlek

Idag välkomnar vi en ny gästskribent, Stefan Eriksson. Mycket nöje! — Människans kropp är en komplex konstruktion. Det är många funktioner som tillsammans får kroppen att fungera tillfredställande. För det fall där någon av dessa funktioner brister, påverkas kroppen i sin helhet. Vi upplever funktions-störningar oftast som något negativt och då väcks i de flesta fall frågan om det är något som går att åtgärda. Vi söker svar på frågan hos en läkare som ganska omgående konstaterar att diagnostisering behövs för att kunna svara på vari problemet/obehaget består.

Märkliga saker händer

Medan jag är på Stockholm Open händer det märkliga saker hos Stockholmsmoderaterna. Dessutom uttalar sig Finanspolitiska rådet kritiskt om regeringens politik – och menar att Magdalena Andersson bryter mot ramverket för den ekonomiska politiken.

Avsnitt 18 – Följetongen Dan Park rullar vidare

Sebastian är tillbaks för första gången på ett par veckor, och David ansluter återigen, för att prata om bland annat Dan Park (denna långdragna följetong), Ebola och vad privata företag kan göra mot det, och en massa om Bitcoin förstås! Dessutom berättas det om en engelsman som tog saken i egna händer när statens väg kollapsade, och öppnade en egen betalväg!

LO till attack mot den nya S-linjen

Så hände det till slut. Socialdemokraterna svek sitt löfte om att inte lägga ner Bromma flygplats. Eller åtminstone Socialdemokraterna i Stockholms Stad. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick de ut med att senast 2022 ska Bromma flygplats vara nedlagd. Det som Löfven länge har lovat inte skulle hända, ska nu tydligen hända.

Extremisterna på plats

Valet var ett bakslag på flera sätt. De extrema krafterna flyttade fram sina positioner. Extremisterna tog plats i demokratins finrum. De har ökat sitt stöd bland människor som förlorat förtroendet för de övriga partierna. Jag pratar förstås om Feministiskt initiativs valframgångar i Stockholm. Nu tar de plats i stadshuset och ska regera staden tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.