Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Det ligger något i det

Om det är den största eller värsta låter jag vara osagt. Men en sak är klar, ingen president i USA har, under min livstid, varit utsatt för ett liknande drev. Från medierna, från demokraterna, från vissa av sina egna. Det hela bottnar så klart i att de etablerade krafterna inte gillar folk som lägger sig i vad de sysslar med, och har sysslat med i årtionden.

Ygeman-trojanen gör oss mindre säkra

Bakom kulisserna pågår (i stor politisk enighet) arbetet med en lag om hemlig dataavläsning

Det handlar om att staten i hemlighet skall få installera spionprogram på våra datorer, telefoner och surfplattor.

Här finns två problem. Det första gäller vår rätt till privatliv. Staten vill ha tillgång till våra telefonsamtal, våra meddelanden och vår e-post. Storebror vill kunna se våra bilder och videoklipp, lyssna på våra inspelade ljud, avlyssna oss i realtid via prylarnas kameror och mikrofoner, få tillgång till våra kontakter och se allt vi gör i våra appar (inklusive »säkra« meddelandeappar).

VII. Handlande i världen – Mänskligt arbete som ett medel

När de fysiologiska funktionerna och det mänskliga livet används som ett medel kallas det arbete. Uppvisandet av den mänskliga energins möjligheter och de vitala processer som människan inte använder för att uppnå externa mål, vilka skiljer sig åt från dessa processers fortgång eller den fysiologiska roll de spelar i fullbordandet av hans biologiska livsekonomi, är inte arbete utan liv. Människan arbetar genom att utnyttja sin styrka och sina förmågor som medel för att bli kvitt obehag och för att ersätta sina förmågors och nervers spontana verkan med ett målinriktat användande av mänsklig energi. Arbete är ett medel, inte ett mål i sig.

Bofinken

I Frankrike utförs nu de första turerna i en sedan årtionden utvecklad rituell dans: En ny president möts med entusiasm och glada förväntningar om att han skall infria de löften om förändringar som fört honom till makten.

Med tiden bleknar entusiasmen, i takt med att den ena intressegruppen efter den andra, i parlamentet eller på gatorna, hindrar genomförandet av de utlovade – och nödvändiga – förändringar som skulle kunna öka tillväxten och minska fattigdomen och motsättningarna i den franska vardagen.

De medborgerliga skyldigheterna (del 2 av 6)

Skyldighet 1: Du ska utveckla dina möjligheter

Naturen eller Gud (eller vem Du än vill sätta i dessas ställe) har gett Dig medfödda förutsättningar. Alla människor har olika förutsättningar. Men var och en är skyldig att förvalta sina förutsättningar på bästa sätt. Var och en är sitt eget utvecklingsprojekt. Den som är kristen känner igen detta krav från Jesu liknelse om tjänaren som hade ett pund att förvalta.

Bibliotekens unika säljargument

USP, vad har ni för USP?

Den frågan har kanske mången företagare fått. Om inte – så borde varje person som ägnar sig åt affärsdrivande verksamhet ställa sig själv den frågan: Vilken är min USP?

USP betyder Unique Selling Point – alltså vad som utmärker just det som jag försöker sälja och vad det är som jag har, som ingen av mina konkurrenter har.

Sanningsministeriet – Sex and the middle city

Efter ett kort stopp vid det senaste twitterhaveriet diskuterar det inre partiet det fantastiska förslaget för att bryta upp patriarkala villaförortsstrukturer. Därefter avhandlas ett nytt förslag kring socialförsäkringar (som blev roligare än alla utom Hannes trodde). Därefter följer ytterligare diskussion om den västerländske mannens sorgliga tillstånd och till slut diskuteras berättelsen som blev viktigare än verkligheten.

Metastrukturell diskriminering – ett sätt att minska den strukturella diskrimineringen

Noterar att man upptäckt att kvinnor får högre betyg än män, även om man justerar för resultat på de nationella proven. En tänkbar förklaring är att de har en bättre relation till sina lärare. Samtidigt sägs det att män får högre lön än kvinnor för att de har en bättre relation till sin chef – att de är bättre på att prata för sin sak i arbetslivet. Män överskattar där sin förmåga, vilket skulle kunna bero på biologiska – förlåt, jag menade naturligtvis sociala faktorer, vilket leder till högre lön.

Kulturkrig för nybörjare

Blotta ordet “kulturkrig” gör med allra största sannolikhet inte bara mången socialliberal illa till mods. Ställda inför detta uttryck kommer därtill gissningsvis en icke oansenlig andel av dem att skärrat befara att en bock med dunkel agenda har letat sig in i deras annars så kalvinistiskt välordnade örtagårdar.

Skånemoderat riksdagsledamot karriärplanerar – byter till SD

En skånsk moderat riksdagsledamot stod idag för veckans presskonferensflopp efter att han under viktig extrainkallad presskonferens visades upp av SD:s Jimmie Åkesson. För att garanteras fortsatt karriär i riksdagen bytte skånemoderaten till Sverigedemokraterna för att inte åka ur riksdagen i valet i september nästa år.

Drömmen om öppna gränser

Vad är en gräns för något egentligen? Behövs gränser? Kortfattat så är det en skiljelinje mellan ett autonomt landområde och ett annat. Inom de olika länderna gäller olika lagar och regleringar, även språket, kulturen och ekonomin kan skilja sig.

Att verka för öppna gränser tycker många är en vacker tanke, men det medför en del närmat omöjliga utmaningar.

radio bubb.la – 17/5

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat årets Freedomfest i Stockholm, utpressningsviruset Wannacry drabbar tiotusentals organisationer, statliga Svenska institutet blockerar 14 000 på egna Twitterkontot, Metros ägare Mats Qviberg pudlar efter blåsväder kring intervju i Nyheter Idag samt filosofistudenten Jesper Ahlin om att Hans-Hermann Hoppe sällan citeras av akademiska filosofer.

Landet som snart inte finns

Det är nästan inte riktigt att tro på. Men så är det, svenska generalkonsulatet i Jerusalem flyttade vårt nationaldagsfirande en hel månad bara för att inte stöta sig med islam.

Överheten och svenska folket

Jag kommer från mellansverige. Den gård jag har växt upp på har långa anor, jag är tolfte generationen i min släkt som har växt upp där. Bergslagen blev modernt snabbt genom bruken som finns där, och våra traditioner bröts snabbt och vi kastades in i modernitet.

Svenska folket har alltid varit utsatta för överhetens nycker. Förr i tiden var det grymma kungar. Sedan demokratins intåg har statens näve fått en sammetshandske, men den är fortfarande stenhård. Och den griper allt hårdare.

De medborgerliga skyldigheterna

För tolv år sedan skrev jag en bok som heter Skärp dig, Svensson tillsammans med några andra (Dick Erixon, Tove Lifvendahl, Lorentz Lyttkens, Peter Olsson och Anders Röttorp). Tråkigt nog är den lika aktuell och angelägen – i bemärkelsen obeaktad – som när den kom.

En tappad sug från totalt haveri

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll twittrade den 24 januari i år följande om svensk sjukvård: ”Ja, sjukvård i världsklass faktiskt. Allt annat är faktaresisitens [sic!]. Eller alternative facts som en del säger.”

Inte ens fyra månader senare kan jag konstatera att faktaresistensen är total och att etablerade media kapitulerat inför alternativa fakta. Hur annars ska jag tolka det när nyhetsflödet levererar den ena larmrapporten efter den andra gällande svensk sjukvård?

Hög tid att avskriva liberalismbegreppet

Jag har länge varit emot att använde ordet “liberal” som skällsord av två anledningar. För det första är libertarianismen en gren av den skotska upplysningens klassiska liberalism, varför detta har framstått som historielöst. För det andra är en påfallande stor andel av liberalismbegreppets belackare frihetshatande välfärds- och regleringsvurmare, och således inga människor man okritiskt bör göra gemensam sak med.

Kollektivism i en libertariansk samhällsordning

En av libertarianismens grundläggande premisser är vad vi skulle kunna kalla juridisk individualism, dvs principen att varje individ bara kan dömas för sina egna handlingar och inte för någon annans. Denna princip går dock att kontraktera bort på frivillig basis – om jag lånar pengar av banken kan någon annan välja att garantera mitt lån, vilket innebär att denna tredje part kommer hållas betalningsskyldig om inte jag återbetalar mitt lån.

Älskade frihet

Jag tycker så mycket om känslan.

Den där när man sitter i ett rum med idel genomtrevliga, smarta människor och har ett samtal om Guds eveentuella matematiska kvalitéer åt ena hållet, diverse bo bix välgörande effekter för såväl psyke som ekonomi åt andra och en djuplodande diskussion pågår om Ernst Jungers anarkistiska kvalitéer åt ytterligare ett tredje. Hur man än vrider och vänder sig så kommer man i kontakt med människor som är såpass högintressanta att man har svårt att förstå var de alla kommer ifrån, hur det kommer sig att så många av dem dykt upp samtidigt på samma plats som en själv.

Kritik mot frihandel för låglönekonkurrens korrekt men irrelevant

Föreställningen om att globaliseringen drabbar människor är inte direkt felaktig.

Men den är politiskt irrelevant. Den förutsätter nämligen att man tittar på någon isolerad faktor dessutom gör två felaktiga antagandet. För det första att tillvaron — eller i vilket fall ekonomin i varje land — skulle vara konstant om det inte existerade någon globalisering, och för det andra att eventuella negativa förändringar blir extra bekymmersamma enbart för att de kanske beror på globaliseringen.

5 juli-podden 53: Viralgranskaren och SIs blockering av @sweden-följare

Vilka twitteranvändare blockerar Svenska Institutet, och på vilka grunder? Vi kommenterar den potentiella skandalen kring myndighetens twitterkonto @sweden.
TV4 bryter samarbetet med Metros Viralgranskaren efter att Metros ägare Mats Qvibergs uttalat sig i Nyheter Idag. Vi har intervjuat Viralgranskarens grundare Åsa Larsson.
Huvudmannen bakom Swefilmer döms till tre års fängelse för att ha drivit piratstreamingtjänsten. Är det rimligt?
Dessutom internationella nyheter, bland annat om datorviruset WannaCry, NSA och Milo Yiannopoulos

Överdriven stor tilltro till sig själv

Normalt funtade människor söker jobb, får det inte och sen knallar man vidare i livet. Sånt naturligt beteende ligger inte för Alexandra. Hon är sjukligt intresserad av sig själv och hon tror på riktigt att hon är Guds svar på den perfekta kvinnan. I alla lägen och i alla sammanhang.

Valrörelsen – Hans Li Engnell

Även om jag uppskattar valrörelser för att de är ett slags stolt manifestation av vår demokrati, finns det också något rätt äckligt över dem. Det är i valrörelser som politiker satsar allt de har vid Black Jack-bordet och lovar i princip vad som helst. Det är också då de står på broräcket och väljarna har möjligheten att ge dem en knuff. Vem skulle inte lova allt över himmel och jord när karriär, inkomst och makt står på spel?

En bidragande orsak till flyktingkrisen var att statsmakten inte respekterade det kommunala självstyret

Principerna om kommunalt självstyre är gamla, förmodligen äldre än själva staten. Då vårt land under förhistorisk tid var uppdelad i mindre enheter, och de små regionerna hade självstyre. Även under medeltiden skötte landsändar och socknar sig själva, centralmakten kunde inte lägga sig i allt, och hade inte heller intresse av att att göra det. Så länge bönderna betalade sitt tionde och staten fick sin beskärda del av kakan fick regionerna i stort sett klara sig själva.

Hatets och illviljans kollaboratörer

I Karlstad har sedan en tid tillbaka ett tilltänkt moskébygge vållat stor uppmärksamhet. Den som hoppas på ett tillrättalagt och tabloidvänligt narrativ om rasistiska huliganer som trakasserar fromma troende har dock inte särskilt mycket att hämta i historien. Tvärtom är det överraskande nog en tidning som står i centrum för dramat.

Syndafallet och Mats Qviberg

Somliga menar att begreppet “Värdegrund” har övertagit religionernas roll i landet Sverige. Straffet för att bryta mot värdegrunden är drakoniskt – i många fall betydligt hårdare än för att bryta mot andra religioners tabun. Mats Qviberg tycks ha brutit mot värdegrunden å det grövsta och han har därför drabbats av syndafallet; utvisning från paradiset – alltså från de etablerade medier som tillsammans upprätthåller Värdegrunden åt det svenska folket.