Metastrukturell diskriminering – ett sätt att minska den strukturella diskrimineringen


Noterar att man upptäckt att kvinnor får högre betyg än män, även om man justerar för resultat på de nationella proven. En tänkbar förklaring är att de har en bättre relation till sina lärare. Samtidigt sägs det att män får högre lön än kvinnor för att de har en bättre relation till sin chef – att de är bättre på att prata för sin sak i arbetslivet. Män överskattar där sin förmåga, vilket skulle kunna bero på biologiska – förlåt, jag menade naturligtvis sociala faktorer, vilket leder till högre lön.

+ There are no comments

Add yours