Livets lotteri


Skolkommissionen lade under torsdagen fram sitt slutbetänkande efter att ha arbetat med det sedan 2015. En rad grundläggande brister identifieras. Sammantaget handlar betänkandet om att uppnå bättre kvalitet och större likvärdighet i svensk skola, bland annat genom mer statlig styrning.

+ There are no comments

Add yours