Fascismen


Den politiska vänstern har sökt kontrollera greppet om dess historiebeskrivning under förra seklet och till stora delar har man lyckats med det. Det har skett genom det oppinionsföreträde som skolan, kulturen och media gett dem. Sedan 1920-talet och Frankfurt-skolan har man medvetet kommit att dominera dessa vitala delar i samhället, för just indoktrinering och oppinionsbildning. Behovet att manipulera historien är påtaglig, eftersom verkligheten har haft en irriterande tendens att inte följa Marx teorier.

+ There are no comments

Add yours