Bibliotekens unika säljargument


USP, vad har ni för USP?

Den frågan har kanske mången företagare fått. Om inte – så borde varje person som ägnar sig åt affärsdrivande verksamhet ställa sig själv den frågan: Vilken är min USP?

USP betyder Unique Selling Point – alltså vad som utmärker just det som jag försöker sälja och vad det är som jag har, som ingen av mina konkurrenter har.

+ There are no comments

Add yours