Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Ted Cruz klättrar i primärvalen

Republikanske presidentkandidaten Texassenatorn Ted Cruz ligger tvåa efter Trump i opinionsundersökningarna. Förutom det sedvanliga religiösa värderingarna, familjen och det starka försvaret säger sig Cruz också försvara konstitutionen och arbeta för en mindre statsapparat. Frihet är ett ledord, något som fadern som var flykting från Kuba, verkar ha inspirerat honom till. Han brukade säga: När vi stod inför förtryck på Kuba, då hade vi en plats att fly till. Om vi ​​förlorar vår frihet här, var ska vi då ta vägen?

Den overkliga framtiden

Den här hösten har rivit upp en del invanda föreställningar, inte bara i Sverige utan även i andra länder. De stora migrationsströmmarna i Europa har utlöst en kris, både vad gäller ledarskap och ideologiska föreställningar. Vi inser sakta att även om vi är oändligt goda – så kan vi inte ta emot oändligt många människor på flykt. Den svenska politiska kartan ritas om, det borgerliga samarbetet vittrar, vänstern backar, medan Åkessons falukorvsnationalister vädrar morgonluft. Det kommer att bli svårt att ignorera ett parti med närmare 20% stöd hos folket.

När dårar styr landet

Det kan hända i de finaste och vackraste länder; ibland röstar vi fram politiker som är mer inkompetenta än vanligt. Låt oss för enkelhetens skull kalla dem dårar, oavsett politisk färg. Det här handlar inte om vänster eller höger, det här handlar om när alla gör fel. När skeppet seglar vind för våg. Det är farligt att ha dårar vi makten. De kan göra allvarliga ekonomiska missbedömningar, de kan driva igenom rättsvidriga lagar, de kan fördärva landets relationer med omvärlden, samt missköta det dagliga styret av landet.

Samhällsbärarna och de tärande

Debatten om medborgarlön har pågått under en tid i olika länder, det har debatterats i Schweiz, men infördes aldrig, miljöpartiet har haft det i sitt partiprogram, och nu ska det alltså införas i Finland. Finland har varit hårt pressat av företagsnedläggningar och dålig ekonomi, tanken är att medborgarlönen om ca 7500 kr/mån ska ersätta alla bidrag, sjukersättningar, a-kassa etc – och förenkla hanteringen av välfärdsstaten. Ersättningen ska inte vara så pass hög att den underminerar människors arbetsvilja, sägs det. Frågan är bara vad som anses högt och lågt?

Det svenska geopolitiska läget

Geopolitik handlar om att göra politiska analyser med hänvisning till länders geografiska läge. Om vi tar Ryssland som ett exempel, så handlar den historiska geopolitiska situationen ofta om att skaffa sig tillgång till goda hamnar som inte fryser under vintern, därav intresset för S:t Petersburg, Kalinigrad och Krimhalvön som man nyligen annekterat. Att Turkiet blockerar Svarta havet (det smala sundet vid Bosporen) kan emellertid innebära problem för den ryska flottan när de ska ta sig från Krim och Svarta havet. Kanske kan man se den nya fiendskapen mellan Turkiet och Ryssland även ur detta perspektiv?

Om att slösa med skattebetalarnas pengar

Det finns en del som påpekar att flyktingkrisen kan bidra med förbättra ekonomin, det blir mer pengar i rullning och fler betalar moms etc. I ett lite längre perspektiv är det emellertid en förlustaffär. Enligt SCBs egen statistik så kommer 65% av flyktingarna i arbete om ca 15 år. Och staten har enorma merkostnader pga de stora volymerna, dyra tältläger på ca en halv miljard, samt allmänt ökade merkostnader, och mycket hårt pressad personal både hos migrationsverket och polisen. Hur vi än vänder och vrider på det så kommer staten att bränna skattebetalarnas pengar i rask takt.

Klimatet, politiken och fulspelet

För en tid sedan hade vi en paus i uppvärmningen. Forskarna lät klargöra att det inte skett någon uppvärmning under ett decennium. Graferna på klimatdiagrammen låg stilla. Och många började till och med tappa intresset för klimatfrågan. Då kom NOAA (det statliga amerikanska meteorologiska institutet) med en ny reviderad modell, som visst visade att det fanns en uppvärmning. På den nya reviderade grafen hade äldre höga temperaturer justerats ner och det senaste decenniet justerats upp. Som genom ett trollslag var pausen borta, som om den aldrig existerat, och alarmisterna började alarmera igen – lagom till klimatmötet i Paris.

Beskatta de rika?

Nu när landet befinner sig i kris, och skattkistan snart är tom är det frestande att ta till symbolpolitik som att höja skatten för de rika. Det kan röra sig om ökad kapitalbeskattning, arvsskatt etc.
Av evidens vet vi att dylika åtgärder inte fungerar. Nej, de är snarare ett recept på det motsatta, ett sätt att förvärra krisen. Beskatta de rika och de kommer att lämna landet, och ofta tar de med sig sitt kapital, sina kunskaper och verksamheter.

Flyktingar eller välfärdsstat?

Det är svårt att kombinera massinvandring med den generella välfärdsstaten. Statens omfattande skyddsnät garanterar alla som bor i landet diverse bidrag och ersättningar. Genom att ta in många flyktingar så utarmar man systemen, och pengarna tar slut. Det finns en inbyggd spärr. Därför tar i regel länder med generell offentligt finansierad välfärd ofta emot få flyktingar.

Mellanmjölken har surnat

Vi ser ett slags paradigmskifte från socialism till nationalism. I närmare 50 år var socialismen den rådande ideologin i landet, och sedan hände något, och nu går man över till politikens andra planhalva. Sverigedemokraterna har över 20% av folkets sympatier, och det gör dem till en maktfaktor. De har idag också det politiska övertaget, ty de varnade länge för konsekvenserna av de ymniga flyktingpolitiken, och de fick rätt när dagens flyktingkris blev ett faktum.

Full back i flyktingpolitiken

Regeringen lägger nu om kursen för den svenska flyktingpolitiken, den bromsas med anledning av alltför stora volymer under hösten, det finns inte resurser att ta emot fler. Det var bara en tidsfråga innan beslutet skulle tas, ty det är väl enda sättet att komma till bukt med situationen, åtminstone så som läget ser ut just nu.

Antimodernismens olika uttryck

Vi lever av en tid av förändring, och har gjort så i närmare 200 år. Jag tänker framförallt på industrialismens och modernismens stora omstöpning av samhället, från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Men det handlar inte bara om tekniska landvinningar, människan har blivit mer sekulär, vi tror inte längre på religion och myter i samma omfattning. Vi kräver rationella svar, och har lärt oss att tänka logiskt. Vi skickar våra barn att gå i skola i många år för att lära sig alla dessa kunskaper som krävs för att bli en modern människa. Och även de som är religiösa uppsöker en läkare när de får cancer, ty de inser att böner inte hjälper. Därför är vetenskapen en slags överideologi, som även respekteras av de flesta religiösa grupper.

Risken för systemkollaps

Om du vill hjälpa någon som drunknar, se till att du har med dig något att flyta på. Om du inte har något flytetyg så riskerar du att dras ner i djupet av den som drunknar.
/Gammalt bondförnuft. Nu talar allt fler om en förestående systemkollaps, där offentliga myndigheter inte längre klarar sina uppgifter; varken budget, resurser eller bemanning räcker längre till. 10,000 asylsökande i veckan tär på resurserna. Och även om landets politiker visat en stark vilja för solidaritet och öppna gränser i teorin, så är landet är i praktiken inte förberett för en dylik flyktingström.

Var gick det fel?

När det börjar gå upp för alltfler att något inte står rätt till i Svedala, och då börjar de självklara frågorna att krypa ur vrårna, där de tidigare gömt sig, rädda för att visa sig. Orsaken till flyktingkrisen – och det stora hål den kommer att borra i statskassan – kan inte enbart förklaras med att det är krig i Mellanöstern. Det är nästan alltid krig i Mellanöstern. Globalisering och EU:s kollapsade gränser nämns också som orsaker, men den största anledningen till att så många söker sig till Sverige är att vi har bjudit hit dem.

Inför den nya Star wars-filmen

Det är få filmer som blivit så ikoniska som George Lucas Star wars epos. För oss som växte upp på 1970-talet representerade de en ny genre; jag hade aldrig sett något liknande förut, både vad gällde tempo, action, miljöer, karaktärer och fantasi.

Vedergällningen

Dödssiffran för Parisdåden skulle lätt kunnat överstiga 1000 om terroristerna varit mer organiserade. Västvärldens terroranalytiker drar nog ändå en försiktig en lättnadens suck. Utan att förringa det fruktansvärda som hänt, och de 139 som dött. Ett terrordåd med sikte att skapa rädsla, panik och sätta spiken i kistan för våra öppna liberala samhällen. Och islamisterna har lyckats ganska bra hittills. Efter 9/11-dåden har vi fått en uppsjö av övervakningslagar och den personliga integriteten har fått sig en ordentlig knäck. Förmodligen fortsätter våra politiker i samma anda med ännu mer polisiära åtgärder, restriktioner och undantagslagar.

Svedala, Balkan eller New York?

Vi börjar sakta inse att den etniskt homogena nationen är borta. Med dagens nivå av invandring kommer våra samhällen mer att se ut som New York – än Gränna och Sjöbo. Olika folkgrupper som bor grannar med varandra i en stor smältdegel, eller snarare som en lök med många olika och lager. Det finns konservativa grupper som vill vända klockan, stoppa invandringen och återgå till ett mer traditionellt samhälle. De varnar för att den etniska mångfalden kommer att leda till konflikter, våld och en uppdelning av samhället. Sverige förvandlas till Balkan.

Löfven vill införa tvingande kvoter

Löfven har tänkt till om flyktingkrisen. Jag citerar DN: “Enligt SVT ska det nya systemet innebära att flyktingar och migranter söker asyl till hela EU vid EU:s yttre gräns. De asylsökande ska därefter fördelas i Europa genom tvingande kvoter. Denna fördelning ska ske vid så kallade hotspots vid den yttre gränsen.” Hur ska gränsländer som Ungern och Grekland processa alla dessa flyktingar? De kommer att behöva hjälp från de övriga medlemsstaterna. Frågan är om de överhuvudtaget vill agera gränsvakter åt EU?

Den moraliska stormakten

Det ÄR hedervärt att ta emot människor på flykt. Det ÄR moraliskt rätt att hjälpa de som befinner sig i nöd, att öppna dörrarna, och att ge dem plats. Det kan ingen ta ifrån Sverige och svenskarna. Sverige är på många sätt och vis en moralisk stormakt. Fredrik Reinfeldts ord om att öppna sina hjärtan var tydligt. Sverige har ett rykte om sig utomlands att vara en givmild nation som tar emot människor på flykt. De flesta flyktingarna vill till Tyskland eller Sverige. Men om man bjuder in alla, så ska man inte vara förvånad om alla faktiskt kommer. Och man måste omsätta de vackra orden till handling.

EU:s populäraste land

Med en nettoinvandring på 300,000 personer om året från EU så vinner förmodligen Storbritannien lätt matchen om EU:s populäraste land. Men det roar britterna föga, ty de värnar sitt socialförsäkringssystem, och funderar på huruvida det är rätt att polska gästarbetare får brittiskt barnbidrag för sina barn hemma i Polen? Det låter givetvis helt galet, och kan nog bara hända i EU. Cameron lämnar nu över en lista på punkter som han vill förändra i EU. Om detta inte följs så hotar han med utträde.

Flyktingkrisen – ett exempel på faran med den stora statsmakten

Inom den klassiska liberalismen yrkar vi för en mindre statsmakt. Faran med en alltför stor statsmakt är uppenbar, den lägger sig i alla livets viktiga frågor, från födelse och död. Staten kräver in skattepengar, och delar ut barnbidrag och pensioner. Men statsmakten kan också kräva att du går ut i krig, den kan också ta dina barn ifrån dig om du anses missköta dem. Vid särskild fara och undantagstillstånd kan ditt hus demoleras, och din egendom beslagtas…

Moderaterna vill stänga gränserna

Nu vill moderaterna stänga dörren för immigranter som kommer via EU. De vänder sig till socialdemokraterna för att få igenom förslaget, och sätta stopp för det hårda tryck Sverige upplever vad gäller flyktingmottagning. Två saker slår mig. Det gick upp ganska sent för våra politiker att volym är en viktig parameter, skilt från våra tankar om att vara en moralisk stormakt, eller huruvida man är flyktingfientlig eller ej. Det får bara plats ett visst antal människor i ditt hus, varken mer eller mindre.

Om att dela på flyktingbördan

Att dela upp flyktingarna i Europa, så att alla länder tar sitt ansvar, verkar vara svaret på alla problem. Sverige och Tyskland ska inte bära allt själva, om vi bara delar på bördan så går det. Det hör vi från både politiker och debattörer. Det låter rättvist och välvilligt, men är det rimligt? Ska fattiga länder som Ungern, Slovakien och Polen dela på bördan? I Ungern finns det pensionärer som lever på 200 euro i månaden. Hur delar man bördan där?

Manipulerar klimatalarmisterna mätdata?

För något år sedan försvann den s k nedkylningen eller pausen i uppvärmningen. Den amerikanska meteorologiska institutionen NOAA gick igenom gamla mätdata och korrigerade de som ansågs vara behäftade med fel – och vips så hade vi global uppvärmning igen. Pausen var borttrollad.

De pragmatiska ingenjörerna på VW

Många forskare, debattörer och vanliga bildade medborgare har genomskådat att teorin om klimatförändringarna och koldioxiden inte är helt logisk. Dels har vi inte haft särskilt mycket märkbar uppvärmning under den senaste decenniet, dels finns det en uppsjö olika sätt att mäta temperaturen på, och dels kan man ju starkt ifrågasätta koldioxidens roll. Koldioxiden emanerar ju från dött organiskt material – den tillförs inte – utan snarare återförs till naturen varifrån den en gång kom.

Hur ska vi hantera flyktingkrisen?

Jag antar att de flesta, både politiker och debattörer, valde att sticka huvudet i sanden så länge som möjligt. Men när kommunerna, polisen, myndigheterna skriker på hjälp och meddelar att de inte klarar mer, vad ska vi göra då?

Flytktingarna ska omfördelas

Statsminister Löfven hotar med flyktingstopp, han yrkar på att flyktingarna ska omfördelas inom EU, och att andra länder ska ta sitt ansvar. Han säger vidare:
Det innebär att Sverige inte kommer att fortsätta ta emot sin del så länge andra länder inte gör sitt. Det kommer jag vara väldigt tydlig med för nu är det på allvar. Sverige kan inte göra allting. Det finns måhända ett smärre fel i resonemanget, och det är att alla dessa flyktingar faktiskt vill framförallt till Tyskland och Sverige.

Klarar välfärdsstaten 2000-talet?

Världen har blivit mindre; det går snabbare att resa, flyglinjerna blir allt fler, och det kostar mindre. Folk flyttar oftare mellan olika länder, både som professionell arbetskraft eller flyktingar. Internet binder oss samman, vi kan läsa nyheter i realtid om små och stora händelser. Även ekonomin är sammanlänkad, vi köper varor från andra sidan jordklotet, vi påverkas också i allt större grad av andra länders ekonomi.