Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Har NATO ringat in Ryssland?

NATO närmar sig alltfler gamla sovjetrepubliker, senast Georgien, och Ryssland känner sig alltmer inringat. Kommer västvärldens försvarspakt att framkalla ett krig i regionen? Amerikanerna har på senare år visat en ödesdigert dåligt omdöme, då man gått in i Afghanistan och Irak och skapat oordning och lämnat något ännu värre efter sig. NATO har sått en draksådd i Västasien som bidragit till islamism, extremism och krig. Och nu provocerar man längs Rysslands gränser, kanske kan en förlupen kula framkalla ett tredje världskrig?

Terrorattack i Nice

En lastbil plöjer in bland folkhopen på Promenade des Anglais i Nice, över 80 människor dör, dussintals är skadade, varav många barn. Föraren skjuten till döds av polis, det fanns vapen och sprängmedel i fordonet. Så mycket vet vi just nu. Och detta sker på Bastillien-dagen, då fransmännen firar frihet, jämlikhet och broderskap. Dådet anses ha islamistiskt karaktär. […] Och svenska vänsterliberala medier kommer förmodligen att skriva att dådet inte alls har med islam att göra, att föraren förmodligen haft en tragisk uppväxt, att man borde ha mer restriktiv licens på att få köra lastbil, samt ännu hårdare regler för innehav av vapen.

Varför invaderade Putin Ukraina?

Ja, man kan verkligen fråga sig varför Putin invaderade Ukraina. De hade redan tillgång till Krim-halvön, och hyrde stora flottbaser där. I praktiken kontrollerade de redan området. Nu fick man istället stora delar av världen emot sig, blev utsatt för en handelsbojkott, samt förlorade en granne.

Skillnader i nationell IQ och dess konsekvenser

Genomsnittligt IQ i världen, där blåa nyanser indikerar högt och rött lågt. Från Wikipedia.Jag behöver knappast förvarna om att det här är något av det mest kontroversiella man kan skriva om. Att klassificera folk utifrån intelligenskvot tillhör inte den politiskt korrekta avdelningen. Men internationella undersökningar har givetvis utförts, och de visar på en betydande skillnad mellan nationers och regioners genomsnittliga IQ. Allt finns tillgängligt på Wikipedia och andra välrenommerade källor.
Vi kan grovt dela upp världen i tre olika fält, nationer med hög IQ återfinns i Europa, Sydostasien, Nordamerika och Australien. Medelnivåer finns i Mellanöstern, Västasien, Nordafrika och Sydamerika. Lägre IQ hittar vi framförallt i centrala och södra delarna av Afrika. Kina och Japan har högst genomsnittligt IQ, medan Centralafrika hamnar i botten.

Italienska bankerna, nästa kris i EU

En italiensk bankkris tornar upp sig. Knappt har dammet efter Brexit lagt sig, nu väntar nästa utmaning för för den sömnlösa Europeiska unionen. Bankerna måste räddas på något sätt, och de behöver mycket kapital, snabbt. Det italienska ekonomin har knappt vuxit sedan inträdet i eurozonen 2002. Och bankerna har väldigt många s.k dåliga lån.

Är libertarianismen överspelad?

Det som i grunden kännetecknar en libertarian är att hon vill ha en mindre stat, och mindre statlig inblandning i sitt liv. Detta skiljer henne från liberaler, socialliberaler och konservativa, som oftast är etatister och medvetet eller omedvetet ofta värnar statsmakten och dess ständigt ökande befogenheter. I övrigt önskar libertarianer låga skatter, fria marknader, livsstilsliberalism etc.
Ron Paul, den excentriske läkaren och ledamoten av USA:s representanthus var länge libertarianernas främste företrädare. Hans kritik av socialism och stora statsbyggen var både underhållande och svidande.

Är EU ett hot mot Europas fyra friheter?

Det började med kol och stålunionen på 1950-talet – ett ekonomiskt projekt, som syftade till att föra Tyskland och Frankrike närmare varandra, och förhindra fler världskrig på den Europeiska kontinenten. Tanken var att om man förenade flera länders ekonomi så borde viljan till krig minska. Länderna skulle flätas ihop ekonomiskt, och hamna i en beroendesituation till varandra.

Polackerna vill se radikala förändringar i EU

Polens utrikesminister Witold Waszczykowski vill se ett EU där EU kommissionen avskaffas, Juncker & Co får sparken, och Europeiska unionens råd får makten, med företrädare på ministernivå för varje medlemsstat. Och EU parlamentet ska bestå av folkvalda från de regionala parlamenten. Ett steg bakåt från superstaten till det gamla EG, som mer var ett handelssamarbete, utan överstatlighet, mer som en konfederation.

Artikel 50 eller ej?

Det finns en given struktur för hur ett EU land ska lämna unionen. Och det här förfarandet kallas för artikel 50. Det handlar om att meddela unionen om utträdet, samt omförhandla enligt ett givet mönster. Nå, vad händer om Storbritannien INTE åberopar artikel 50, men ändå väljer att lämna?

Följa Storbritannien?

Om vi gör en snabb historisk och statistisk jämförelse så visar det sig att det är dåliga odds att liera sig med Frankrike och Tyskland. Länder som följt Storbritannien har oftare hamnat på prispallen, och det här gäller inte bara på slagfälten utan även kulturellt och ekonomiskt.

Vad är egentligen EU?

Det är många som är arga och upprörda nu när Storbritannien röstat för att lämna EU. Media och etablissemanget linje är enögd, och de motsätter sig ändringar i det europeiska samarbetet. Men det är egentligen få som vet vad egentligen består av EU och sätter sig in i de olika avtalen och samarbetena. När vi pratar om den politiska unionen så kom den till 2007 genom Lissabonfördraget, men den fria marknaden och rörligheten fanns redan på plats under 1990-talet.

Den statliga labyrinten

Idag hade jag en gräslig dag i den allmänna byråkratins tecken. Sverige är inte ensamt om köer och trassel. Såhär kan det gå till på Cypern: Jag skulle åka med dottern till det statliga sjukhuset för en kontroll. Jag körde tidigt ca 7:30 för att klara av allt, och hinna tillbaka till jobbet. Vi tog en lapp i väntsalen, den hade nummer 995, och det stod 900 på skärmen. Nåväl efter ca 30-40 minuter så var det vår tur. Och då insåg vi att vårt statliga försäkringskort hade gått ut och måste förnyas.

Rätten att bära dolda vapen

I USA pågår debatten om huruvida medborgarna ska få bära dolda handeldvapen i offentliga miljöer. Man är rädd för vansinnesdåd och masskjutningar. Och vapenliberalerna menar att om medborgarna är beväpnade så kan de avbryta våldsbrott. Och ju fler som bär dolda vapen, inom allt fler offentliga utrymmen, desto säkrare blir det för alla medborgare enligt den här logiken. Medan vapenmotståndarna yrkar på mer regleringar. Vi bör fråga oss, går det överhuvudtaget att hindra att folk beväpnar sig?

Folket röstade fel igen

Om vi studerar medias rapportering i Sverige och i många andra länder så inser vi att det brittiska folket röstade fel. Merparten av alla journalister, tyckare och tänkare i de etablerade nyhetskanalerna menar att brexit är något riktigt dåligt. EU är däremot fantastiskt och alla ska vara med. De som önskar bryta sig loss är populister, regionalister, nationalister, federalister, traditionalister och framförallt rasister.

EU utan UK

Det verkar gå mot att Storbritannien lämnar EU. Landet som av många betraktas som västerlandets vagga, där Magna Charta skapades, där individens frihet etablerades, landet som koloniserade stora delar av världen, vars gamla kolonier idag också är ledande, vars språk talas i alla länder på alla kontinenter. Landet som initierade den industriella revolutionen, vars kultur spreds över hela världen från Shakespeare till Beatles till Monthy Python. Inget annat land har ens varit i närheten, någonsin. Idag röstade de för att lämna den Europeiska unionen.

Det perfekta politiska systemet

Ofta när jag diskuterar politik nuförtiden så handlar det väldigt mycket om kontexten, dvs hur man ska skapa en bra grogrund för ett lands styre, eller ickestyre, lite beroende vilken politiks åskådning man har. Det talas om små stater med begränsat politiskt utövande, nattväktarstat, direktdemokrati, aristokrati, plutokrati, monarki osv osv. Hur viktig är egentligen den politiska formen?

Samhället, dygderna och mysteriet

Religionens roll som ett sammanhållande kitt i ett samhälle lyfts ofta fram som något positivt. De kristna värderingarna anses vara ett slags fundament för vår västerländska civilisation. Samtidigt är det märkligt att betrakta vår civilisations stora steg i utvecklingen – från hellenismen, renässansen, upplysning till den industriella revolutionen – de vilar alla på sekulär grund. När vi bekämpade religionen och satsade på förnuft och humanism, det var då vi lyckades, det var då vi utvecklades.

Brexit – Pandoras ask?

Brexit
Om Britterna röstar nej till EU kommer den västerländska politiska kulturen att gå under. Ja, det verkar vissa EU-politiker tro i alla fall. Förmodligen kommer blott de själva att märka skillnaden, ty de blir väl snart arbetslösa, något vi alla fall kan hoppas på.

Ändringar i PK-manualen

pk-manualen

Det är knappt så att man hinner med nu. Och i juni ska riksdagen dessutom rösta igenom en mycket mer restriktiv asyllag. Det som var sanning för ett halvår sedan är något annat idag.

Överutbildar vi våra barn?

Det är inte ovanligt att man studerar tills man är nästan 30 år, och därefter blir yrkesverksam. Då har man ägnat decennier åt studier och har förmodligen en diger studieskuld. Och allt detta för att ”bli något”, för att uppnå en viss nivå av kunskap och färdighet. Överutbildar vi oss?

Envälde, aristokrati och folkvälde

Vår politiska karta, där vi kallar de konservativa för höger och de progressiva för vänster, har sitt ursprung i den franska nationalförsamlingen, ursprungligen ett revolutionärt råd – där samhällsbevararna satt till höger och omstörtarna till vänster. Nåväl, den politiska utgångspunkten var måhända inte den bästa. Frankrike hade en tradition av envälde bakom sig. Och det ställer ju höger-vänster-skalan på sin spets.

Socialdemokratin slutade att vara relevant för många år sedan

Socialdemokraterna slutade egentligen att vara relevanta för den svenska samhällsutvecklingen redan på 1970-talet. När Tage Erlander avgick och lämnade över till den mer radikale Olof Palme började nedgången för partiet, både rent praktiskt men även ideologiskt. De enorma skattehöjningarna under 1970-talet tog kål på många svenska industrier, såsom exempelvis varvsindustrin, medan den fortfarande frodas i Finland.

Vad ger staten legitimitet?

Statsmakten har i alla tider haft extraordinära befogenheter. Den har rätt att ta dina pengar, förfarandet kallas för skatt. Staten kan också stifta lagar, och dessa måste vi alla följa, annars kan statsmakten kräva oss på böter, eller sätta oss i fängelse. Om vi spjärnar emot, och vägrar betala och dessutom försöker försvara oss, då finns det en risk att statens tjänstemän (polisen) skjuter oss. Det är det här som kallas för våldsmonopolet. Staten är den enda instans som får bruka våld.

Staten och statsliknade verksamheter

Det finns en tydlig distinktion mellan anarkokapitalister och libertarianer i synen på staten. Framförallt handlar det om olika tolkningar och begrepp, som jag kommer att försöka belägga här, och det bygger egentligen inte på en tvist eller delade uppfattningar.

Slav på deltid

Enligt Wikipedia innebär slaveri att en människa (slav) kan ägas och behandlas som egendom. Det ger slavägaren rätt att använda slaven till tvångsarbete och att sälja slaven vidare. Just själva begreppet tvångsarbete är intressant. Slaven tvingas att arbeta åt sin härskare, ersättningen är blott mat, husrum, kläder och andra basala förnödenheter. Större delen av slavens produktivitet tillfaller slavägaren.

Polisföraktet

Våra personliga attityder mot polismakten brukar ofta bidra till intressanta diskussioner, där många visar förakt mot de blåklädda, ty de ägnar mest tid åt att trakassera vanligt folk när de begår ickebrott. Polisen jagar fredliga medborgare som stillsamt röker brass i hemmet, felparkerar, svartjobbar, skattesmiter och andra struntsaker istället för att utreda mord, misshandel och stöld.
De som någon gång blivit hjälpa av polisen är å andra sidan väldigt tacksamma.

Revisionismens baksidor

Låt oss anta – någon gång i en inte alltför avlägsen framtid – att Sverigedemokraterna tar makten, och det skapas ett samhällsklimat där det inte längre är politiskt korrekt att avbilda svarta och araber i exempelvis barnböcker. Bokförlagen känner sig benägna att även revidera gamla upplagor, och man ber en av Sveriges mest folkkära tecknare att ”måla om” eller avlägsna några icke önskvärda karaktärer ur sina barnböcker.

Jan Lööfs exotism har blivit otidsenlig

Konstnären, serietecknaren och barnboksförfattaren Jan Lööf – känd för Felix, Ville, Skrotnisse m.fl har hamnat i blåsväder. Några av hans alster anses inte längre passa in i tidens anda. Rent specifikt handlar det om att han avbildar en arabisk pirat, samt en svart man i traditionell afrikansk kostym.

Liberalernas identitetsproblem

Liberalernas nya märkliga logga har valsat runt ordentligt i sociala medier. Jag tänker inte publicera den här, andra har gjort det, och diskuterat den tillräckligt. Men förslagen som ratats är nästan lika märkliga. […] Som tecknare, grafisk designer, med ena foten i digital marknadsföring skulle jag först och främst föreslagit att INTE ändra namn från Folkpartiet till Liberalerna. De är inget liberalt parti, utan närmar sig snarare socialdemokratin och kristdemokratin – det var förmodligen därför de inte hette liberalerna från första början.