Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Falska nyheter och konspirationsteorier på sociala medier

Det har i upprörda ordalag talats om falska nyheter på Facebook och Twitter. Och att dessa nyheter anses ha påverkat det amerikanska presidentvalet. Nu måste man ta krafttag mot hat och falska nyheter på nätet, enligt vissa politiker och debattörer. Att det tillika är ett hån mot det fria ordet verkar de inte förstå. Rätten att få tala fritt är viktigare än att tala rätt, eftersom vi ofta inte vet vad som är rätt förrän i efterhand.

Italienarna läxade upp sina politiker

Italien är känt för alla sina ministerbyten och något röriga politiska arena. Det är svårt att rösta igenom lagar i Italien, dels finns det många olika fraktioner i parlamentet, och dels ska lagförslaget godkännas av högsta domstolen samt senaten. De föreslagna ändringarna i konstitutionen var avsedda att förenkla den här proceduren, och ge exempelvis senaten och regionerna mindre makt.

Kommer robotarna att ta våra jobb?

När Gutenberg uppfann tryckpressen så var det ett direkt hot mot alla munkar som satt på klostren och kopierade skrifter, som de gjort i hundratals år. Men vad som hände var att tryckpressen istället skapade många nya möjligheter. Plötsligt kunde man trycka massor av skrifter. Böcker, tidningar, tidskrifter, reklamblad hamnade strax i var mans hand. Och en uppsjö av tryckerier, författare, journalister, skriftställare, reklammakare fick jobb – istället för en handfull munkar.

Öppna gränser, murar eller något annat

Det finns en del debattörer och politiker som förespråkar öppna gränser, och gör det i någon slags vänsterliberal/nyliberal anda. I Sverige är det Miljöpartiet som pratat om det mest, men även Fredrik Reinfeldts tal om öppna hjärtan färgas av idéerna.

Frågan är vad som avses; ska kriminella, krigsförbrytare eller folk utan id-handlingar få passera fritt? Ska vi inte ha några gränskontroller alls? Om 200 beväpnade personer närmar sig, ska de släppas in?

Europas enda ockuperade stat

Cypern är Europas enda ockuperade land, där ön och huvudstaden Nicosia delas av murar och barriärer. 1974 ockuperade Turkiet en tredjedel av den lilla önationen, med förevändningen att de skulle skydda den turkcypriotiska minoriteten. 42 år senare är ockupationsmakten fortfarande kvar.

Nationalism under 2000-talet

Sedan 1800-talet är nationalismen en av de viktigaste faktorerna för att definiera ett land. Om vi tar Sverige som exempel, det minsta gemensamma nämnaren är att vi uppfattar oss själva som svenskar, och har en gemensam historia. Vårt land hålls inte ihop av en filosofisk idé, geografiska förutsättningar eller tvång från andra nationer. Sverige är svenskarnas land, och idén bakom nationen är baserad på språk, historia, kultur och etnicitet.

Jämförande studie…

capitalism

Det sprids en del falsarier ute på sociala medier om chokladproduktion. Jag kände att någon borde förklara ännu lite tydligare hur det ligger till.

Sveriges framtida politiska riktning

Socialdemokratin är just nu slut som politisk kraft. Det socialistiska budskapet nådde till vägs ände när muren föll i slutet på 1980-talet. Och klassiska socialister har sedan dess haft svårt att samla sig, och framförallt inte kunnat redovisa en trovärdig ekonomisk politik.

Istället har de satsat på identitetspolitik, med genus/gender, etnicitet, feminism etc i fokus. Men även denna inriktning är på väg att dö ut, mest på grund av de inbyggda paradoxerna. När vänstermänniskor exempelvis skapar en ras-separatistisk aktivitet – vad skiljer dem från ultranationalister och vit-makt-sfären? Det är ju samma slags rasism, fast man byter färg.

Klass, ras och kön i det postmoderna västerländska samhället

Under hela efterkrigstiden så var ledordet jämlikhet. Vi eftersträvande någon slags balans mellan klasser, kön och raser. Alla var lika värda, åtminstone på pappret, och man närmast undertryckte etnicitet, ursprung, klasser etc. Under senare år har emellertid detta ändrats. Feminismen har utvecklats i en mansfientlig riktning där man öppet hånar män. Det pratas också mycket om gender och genus, och olika sexuella läggningar.

Demokrati accepteras enbart när den fyller ens egna syften

Demokrati är något fantastiskt, men endast när ens egen kandidat vinner valen. Annars har man inte mycket till övers till systemet. Nu postas det listor och namnunderskrifter i protest mot den demokratiskt valde presidenten Donald Trump. De sociala medierna är fulla med indignerade poster om hur världen kommer att söndras och förtäras av den där mannen som man hatar så mycket. Uttrycket “dåliga förlorare” får en helt ny innebörd.

Trumps tacktal

Donald Trump höll ett i mitt tyckte mycket bra tacktal. Där han först tackar Hillary Clinton, och därefter meddelar att det inte längre handlar om uppdelning och fiendskap utan om enighet. Att han vill vara alla amerikaners president, och att han vill sträcka ut en hand till alla motståndare för att skapa samförstånd.

Snart är alla traditionella medier ägda av staten

Det går dåligt för traditionella medier, folk köper färre papperstidningar, och ungdomarna tittar på Youtube och inte på vanlig TV. Räddningen anses vara ökad digitalisering, vad det nu betyder; det finns ju redan en uppsjö med tidningar, videotjänster, bloggar och alternativa medier på nätet.

Olika utgångspunkter för icke-tro

Vi lever i ett sekulärt samhälle, många säger att de inte tror på kristendomen och dess budskap. Men vi bekänner oss ofta medvetet eller omedvetet till dess etik och nedärvda seder, som kan ha sitt ursprung i äldre traditioner, hedendom etc. Och det finns olika sätt att inte tro – det populära begreppet ateism är bara en variant. Låt oss börja med den:

Ateister är övertygade om att det inte finns några gudar, de är självsäkra, och de hänvisar till den moderna vetenskapen när de vill avisa olika gudsbegrepp. Det finns helt enkelt inga gudar, har aldrig funnits, och det går inte att bevisa deras existens. Det handlar om myter och legender som skapats av människor. Den handfasta övertygelsen får ateisterna nästan att framstå som en egen religion.

Fördelar med små stater och regionalism

Historieböckerna lärde oss att byar slogs ihop till regioner, som förenades i länder, som senare bildade imperier. Den här utvecklingen ansågs närmast oundviklig, likt en organisk samhällsutveckling.

Idag finns det all anledning att omvärdera de små länderna, och vi noterar att de har många fördelar gentemot stora tunga statsbildningar.

Det vi ofta ser är ekonomiska och finansiella fördelar hos länder som Monaco, Lichtenstein, Luxemburg, Malta etc, men det finns andra positiva aspekter.

 

Sverige skulle kunna ta emot en halv miljon flyktingar per år

Med lite god vilja skulle Sverige kunna ta emot en halv miljon flyktingar per år. Om folk upplät tomma rum i sina hus och lägenheter och sina sommarstugor, då skulle det kunna gå.

Om lärare, läkare, sjukvårdare, polis, brandkår och ambulanspersonal gjorde sitt yttersta så skulle det kunna fungera. Den offentliga sektorn skulle behöva nyanställa. Skatterna skulle  höjas, vi närmar oss kommunalskattenivåer på närmare 40%. Även moms och punktskatter skruvas åt.

Ofrihet i ett fritt samhälle

Många libertarianer och klassiska liberaler ser framför sig ett samhälle med låga skatter och mindre statlig inblandning, öppna gränser, handelsfrihet, somliga vill legalisera droger, och andra vill ha rätten att bära vapen.

Många av de här friheterna kan uppnås om man har en minimal stat med få relevanta lagar och regler, i kombination med en stark äganderätt.

Om all mark i ett samhälle ägdes av privata aktörer skulle exempelvis dumpning av miljögifter bli svårt, eftersom stämning och dryga böter alltid skulle föreligga. Markägare skulle också kunna sköta ordningen inom sina områden genom att hyra in privata väktare. På det här sättet skulle privata initiativ kunna ta över mycket av det som statsmakten sköter idag.

Stadsporten

I äldre traditionella samhällen fanns det ofta regler för vad och vilka som fick passera in och ut ur städer och byar. Det stod vakter vid stadsportarna som kontrollerade de resande.

Om du var en tillfällig besökare var det sällan några problem att passera. Du sågs som en tillgång. Med all säkerhet skulle du göra av med pengar, handla varor eller tjänster, och det var fördelaktigt för staden och dess borgare. Tiggare och fattiga människor var inte lika populära.

Bilbränder i Sverige – ökning eller minskning?

Det är tidsödande att leta fram fakta om specifik brottslighet i Sverige. I samhällsdebatten går åsikterna isär. Somliga anser att brottsligheten ökar, och att siffrorna mörkas, att statistiken justeras i politiskt syfte. Andra menar att allt är frid och fröjd, att brottsligheten minskar eller att anmälningsbenägenheten ökar etc.

Alt right utmanar den rådande ordningen

Vi ser en en ny rörelse växa fram, kallad alt right. Det är ett tecken i tiden, som en reaktion på alla de falska förhoppningarna vi blivit matade med under årens lopp.

Framtiden blev inte riktigt som vi trodde. Globaliseringen medförde inte bara goda ting, världen förenades inte i en jättelik ringdans. Nej, det blev inte som vi tänkt oss.

Den alternativa högern är inte progressiva, socialister, vänsterliberaler eller ens neocons. De gillar inte höga skatter, eller en stat som lägger sig i alltför mycket, men de är å andra sidan inte heller libertarianer, som vi snart kommer att märka.

Alla gillar Hillary

Journalister, kändisar, skådespelare och hela etablissemanget är eniga – det är Hillary som är den goda kandidaten – och det är hon som bör vinna presidentvalet i USA.

När svart blir vitt, och vitt blir svart. Som om de glömt att det är Hillary & Co. som är misstänkta för korruption, svågerpolitik, grova säkerhetsbrott etc. Hon och maken Bill räknas som de mest korrupta politikerna i USA. Kommunisten Bernie Sanders framgångar berodde inte på hans ideologi, nej, utan på att han var emot Hillary. Stora delar av Hillarys väljarkår i demokraterna ogillar henne. Och hela Trump-fenomenet är också sprunget ur hatat mot Clintons.

 

Demokrati – det perfekta systemet som misslyckades

Jag känner att inga politiker representerar mina åsikter i riksdagen. Och mina idéer om hur landet ska styras är inte särskilt märkliga. Jag skulle nöja mig med gammelmoderaterna, och deras idéer om lägre skatter och mer makt åt individen. Men några sådana partier finns inte idag.

Och i USA är det ännu värre, de två kandidaterna är ganska så extrema i sin framtoning. Clinton är känd för nepotism, korruption och svågerkapitalism. Inte ens demokraterna själva verkar gilla henne, och det blev nästan uppror när opponenten Bernie Sanders fick ge vika. Och väljarna avskyr Donald Trump för att han är grov i munnen, i övrigt lär han vara en skicklig affärsman.

 

Eller en glappkäft?

Ja, det är ett svårt val amerikanerna har framför sig, antingen Hillary Clinton som tillsammans med maken Bill anses vara ett av de mest korrupta politikerparet i USA:s historia, samt att Hillary gjort grova överträdelser mot säkerhetsföreskrifterna under sin tid som utrikesminister.

Eller en glappkäft?

 

Klassamhället återskapat

Sverige har länge varit ett samhälle där jämlikhet och låga hierarkier varit en utmärkande del av kulturen. I många länder vågar knappt städaren tilltala läkaren i korridoren, och arbetarna niar direktören underdånigt. Men så är det inte i Sverige, som känt för platta organisationer, och det har länge funnits dialog och umgänge mellan olika sociala skikt.

Men allt detta håller på att förändras. Idag ser vi klassamhället återskapas.

 

 

Eliten lever i en fri värld

Det finns idag en global elit, framförallt inom politiken, som lever vid sidan av alla lagar, förordningar och regleringar som gäller oss vanliga människor. De skatteplanerar eller undviker skatt på andra sätt. Och även om de betalar skatt så tjänar de så pass mycket att det inte påverkar deras liv.

De driver sina intressen och kan tänja på lag och ordning. Ibland är politiken och näringslivet ett och samma, som i Ryssland där mäktiga män äger både parlament och  företag. I USA går man lite försiktigare fram, där betalar affärsmännen pay-to-play för att påverka regelverket och blidka den lagstiftande klassen.

 

Brunråttan Pepe

brunrattan-pepeEpitetet brunråtta används tydligen numera för att beskriva politiska motståndare. När argumenten tar slut börjar man famla efter den bruna målarfärgen. Det är en gammal hederlig och fungerande debatteknik i Svedala. Håll till godo, Brunråttan Pepe.

 

Demografin ett hot mot Rysslands stormaktsambitioner

Länderna bortom Polen visar på en sviktande demografi, färre barn föds och många flyttar utomlands. Idag bor det ca 140 milj människor i Ryssland, varav ca 111 milj är etniska Ryssar. Ryssarna i detta enorma land är alltså färre än Tysklands och Polens sammanlagda befolkning.

Vad gäller befolkning kontra landyta är Ryssland en dvärg. Den fåtaliga befolkningen kan omöjligen militärt försvara denna enorma areal, som sträcker sig från Berents hav, Östersjön, Svarta havet till Stilla havet.

Notera att Ukraina har ca 42 milj invånare, Vitryssland har ca 10 milj och Kazakstan ca 17 milj.

 

Värre presidenter

Svenska medier har sina favoriter gällande presidentvalet i USA. Förra gången höll man på Obama, och hans utmanare hörde man inte mycket om. Den här gången förespråkar man Clinton, och det har blivit till en sport att förnedra Trump, senast i Skavlan för någon vecka sedan. Sista halvan av programmet utvecklade sig till någon slags allmän bespottning av fastighetsmagnaten. Detta sker i SVT som ska vara ett oberoende medium och uppfylla public-service-uppdraget.

 

Den starka svenska kulturen

Ibland sägs det att Sverige inte har någon kultur, att det mesta är inlånat utifrån. Detta är rent nonsens, Sverige har en distinkt och stark kultur, men ibland kan det vara svårt att se den, ty den är så självklar. Nedan listar jag de fyra viktigaste beståndsdelarna i den svenska kulturen, så som jag ser den: …

Höga skatter – ett hot mot plikt- och arbetskulturen

Sverige har sedan länge haft en stark kultur där plikt, sammanhållning och hårt arbete utgjort hörnstenarna.

Kanske är det klimatet som tvingat fram dylika egenskaper, eller möjligtvis ensamheten och det stora avståndet mellan byar och gårdar?

Det är tillika ett nordeuropeiskt fenomen som vi delar med våra grannländer. Ibland tillskrivs dessa egenskaper Martin Luther och reformationen, men vi får nog inse att arbetsmoralen fanns redan innan, ty den asketiska religiösa inriktningen tilltalade framförallt de som bodde i norr. Protestantismen valdes av ett folk som redan från började delade dessa värderingar gällande plikt och hårt arbete.

 

Länders relationer – vänner och ovänner i allt snabbare tempo

Putin började sin karriär med att närma sig väst, Ryssland gick med i NATO:s partnerskap för fred, i vilket de flesta gamla sovjetrepubliker fortfarande är med. Det var inget snack om att man ville delta i västvärldens ekonomiska och kulturella dialog. Nästa steg var att stärka infrastrukturen kring oljan och gasen, och Putin förvandlades till en brat, rik på oljemiljonerna, men fortfarande en del av väst. Vi såg plötsligt mängder av rika ryssar i Nice, London och New York. Det tredje steget handlade om ett avståndstagande från västvärlden, och förstärkande av den ortodoxa identiteten, samt aggressioner mot grannländer som fortfarande vände sig mot väst.