Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

10-20 000 kr i böter för att ladda ner en film

Högsta domstolen (hd) har numera tagit fram praxis på bötesbelopp för illegal nerladdning/fildelning, som fastslagits till 50 dagsböter för en film. Med en lön på 40,000 kr/mån blir det 20,000 kr. Och beloppet stiger ifall man laddar ner eller offentliggör fler filmer. Vad som gäller för illegalt streamade filmer vet vi ännu ej. Låt oss problematisera ärendet.

Är den liberala guldåldern över?

Många frågar sig om de västerländska liberala demokratiernas guldålder är förbi? När Sovjetunionen föll, så gick västmakterna segrande ur striden; vårt system var bättre, vi var friare, mer kreativa och hade samhällen med mycket högre standard. Idag är det diktaturen Kina som är motorn i världsekonomin, eller åtminstone tvåa, då man spår att landet kommer att gå om USA som tillväxtnation. Även länder som Ryssland och rika arabländer har skapat sig stora framgångar trots auktoritärt styre.

Norden har plats för många fler flyktingar?

Sveriges för detta statsminister Fredrik Reinfeldt säger att det finns plats för fler flyktingar i Norden, och att det finns enorma arealer av glesbefolkade och öde områden. Han har ju helt rätt; Norden är otroligt glesbefolkat, det är ju skogar överallt. Vi kan ju dumpa flyktingarna i alla dessa glesbefolkade områden, möjligen försedda med en matlåda som räcker några dagar, och sen ajöss. Det finns jäkligt många tomma kvadratkilometer…

Minskad frihet på Internet

Det är inte en självklarhet att jag kan sitta här och blogga, eller är det det? Åsikterna går isär. Friheten på nätet stryps alltmer. Freedom House har gjort en bra interaktiv karta över internetfriheten i världen. Från Sverige har vi emellertid ingen data. Länder som Kina, Iran, Saudiarabien anses inte vara fria. Ryssland, Indien, Mexiko m fl rubriceras som delvis fria. Störst frihet åtnjuter de traditionella västländerna, Nordamerika, Västeuropa, Australien samt Sydamerika.

Ska vi strunta i politiken?

Ibland i sällsynta fall när man läser en artikel kan man få en känsla av upplysning; något man egentligen redan listat ut för länge sedan sammanfattas på ett klyftigt och välformulerat sätt, och man får någon slags insikt. Den korta artikeln om varför vi inte ska lägga tid på politik av Paul Rosenberg är en dylik artikel. Artikeln handlar det om att politik är en slags illusion om att vi kan påverka samhället utan att ta risker. Vi tror att genom allmänna val och sedvanliga politiska kanaler kan medborgarna påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Men i praktiken sker något annat.

EU:s budget underkänd för 20:e året i rad

EU:s internrevision underkände budgeten för 20:e året i rad. Felmarginalen låg på 4,7% av totalt 148,5 miljarder euro. Undrar hur krisländerna Portugal, Grekland och Cypern känner kring det här? Djupt skuldsatta, och med en ekonomi som radiostyrs från just Bryssel…

Extremt dålig timing

Regeringen valde en extremt dålig tidpunkt för att erkänna Palestina. Nyheten väckte stor uppståndelse i utländska medier igår. Sverige har radikaliserats i mångas ögon.

Sista chansen för sossarna?

Det kunde ha börjat bättre. Opinionssiffrorna för socialdemokraterna går neråt. Frågan är om de har råd att misslyckas denna gång? Redan efter några veckor vid makten har de rödgröna gjort sig impopulära. Att påstå att ladorna är tomma när Sverige klarat sig utmärkt genom EU-krisen var ogenomtänkt. Och att miljöministern bryter mot miljöregleringar kan vara svårt att ta till sig för många.

Nollräntespöket

Styrräntan sänktes till noll av Riksbanken häromdagen. Det betyder att det blir billigare att låna till exempelvis bostäder, och att de som har stora obundna lån får lägre avgifter. Allt väl så? Ja, åtminstone kortsiktigt. På ett långsiktigt plan ser det emellertid värre ut.

Sura maktlystna amatörer

Vad har Barack Obama gemensamt med Francois Hollande och Stefan Löfven? Förutom att de alla har hjärtat till vänster, så dras de med sviktande opinionssiffror, och extremt dåligt flyt i det politiska arbetet. Har politiken förvandlats till en skådeplats för sura maktlystna amatörer?

För er som trodde vi hade en dålig regering

Om man ska sammanfatta Sveriges ekonomiska historia i en grovt förenklad version handlar det om två viktiga saker, framförallt laissez-faire-politiken i slutet av 1800-talet, samt rekordåren 1945-1968. I slutet av 1800-talet lyckades liberala krafter skapa ett företagarvänligt samhälle. Genom att liberalisera, avreglera och förenkla för entreprenörer förvandlades det fattiga och efterblivna torparlandet Sverige till en av världens mest framgångsrika industrinationer inom loppet av 100 år.

Uppmärksamhetssökande…

Det händer en massa saker bakom järnridån (…?), till synes irrationella, men yviga och iögonfallande, medan ekonomin och intelligentian flyger all världens väg.

Peak USA?

Det pratas om huruvida vi nått peak president, dvs en nivå där presidentämbetet i USA nått sin högsta maktbas, varefter det går utför. USA är fortfarande ett enormt framgångsrikt land, med en betydande del av världens produktion, forskning, kultur, film, musik, TV, författare etc etc. Däremot har måhända styrandets ädla konst förfallit en smula?

Den sluge Putin

I vissa kretsar sprids tanken om att Rysslands president Putin är en smart ledare, att han planerat expansionen av Ryssland länge, och att Europa nu bara kan se på i vanmakt medan Mordor rustar och orcherna sakta marscherar in i Fylke.

För en grupp är allt möjligt

När man för första gången besöker en förskola blir man imponerad av hur mycket barnen kan göra själva, trots att de bara är 2-3 år. De sitter still och äter tillsammans med 15 andra barn. Hemma har de myror i brallan efter 2 minuter. På dagis plockar barnen undan tallrik och bestick, de lägger tillbaka leksakerna till sina respektive platser, de tar på ytterkläderna själva, de lär sig långa komplicerade sånger utantill, och snart kan de hela alfabetet.

Google till hård attack mot avlyssning

Effekten av den här avlyssningen är allvarlig och det blir bara värre. Det kommer att sluta med att vi förstör internet.

Eric Schmidt, styrelseordförande i Google går till hård attack mot massavlyssning och övervakning på internet som bedrivs av bl.a NSA, FRA m fl.

Turkiet provocerar EU-land

Ett turkiskt skepp med seismologisk utrustning befinner sig inne på Cypriotisk ekonomisk zon och gör mätningar. Anledningen är att cyprioterna tidigare gjort gasfyndigheter i området, och Turkiet anser på oklara grunder att havsområdet delvis tillhör dem.

Återsocialisering av Sverige – eller spiken i kistan för de rödgröna?

Den nya regeringen råkar i trubbel direkt, dels med diskussionen om att stoppa vinster i vården, och dels genom förslaget om att erkänna Palestina. Att stoppa vinsten i vården betyder egentligen bara att man stryper företag som ägnar sig åt sjukvård i Sverige. Om det är ok med vinst när man tillverkar dialysapparater, sprutor, mediciner – så borde även själva utförandet kunna generera vinst. Hela resonemanget är tämligen absurt.

Vinster i vården?

Det finns en utbredd tanke om att vården närmast ska vara ideell, utan vinst, och utförd av godhjärtade fina människor. Detta rimmar illa med hur verkligheten ser ut. Läkare och specialister inom vård och omsorg har höga löner. Läkare är i många länder ett högstatus-yrke, och de utgör en privilegierad yrkesgrupp som tjänar högt över snittet. Sjukhusens moderna maskinpark kostar också mycket pengar, dels i inköp och dels i service, reparationer etc. Därtill tillkommer mediciner och övrig behandlingsutrustning. Därför blir kostnaderna för att bedriva vård förhållandevis höga. Och någon måste betala löner, utrustning, mediciner etc.

Kris i Sverige…?

Enligt Stefan Löfven är det kris i Sverige, i sin regeringsförklaring svartmålar han landet, arbetslösheten är hög, skolan fungerar ej, och socialförsäkringarna är i olag. Kanske borde vår nye statsminister titta runt i Europa, se på Spanien, Grekland, men även på Holland, Finland etc. Sverige står sig bra i de flesta jämförelser.

Kina, ett splittrat land

Kina, som fortfarande styrs av ett odemokratiskt tillsatt kommunistparti är ett splittrat land. Vi har rika storstadsregioner och en landsbygd där standarden kan vara på U-landsnivå. Det finns tillika etniska utmaningar, landet består av ca 56 nationaliteter, även om han-kineserna dominerar med över 90%.

Socialdemokraterna är valets stora förlorare

Nu när vi har lagt lite tid mellan oss valet är det lite lättare att se vad som gick fel för de etablerade partierna. Framförallt lyckades man inte kanalisera folks missnöje med flyktingpolitiken. I en demokrati måste man ta medborgarna på allvar, även om många har åsikter som avviker från de gängse.

Frihetligt på nätet

Frihetligt.se har samlat några av Sveriges intressantaste libertarianska profiler i en och samma blogg; här kan du se vad de skriver om och gå vidare till deras respektive bloggar. Bra initiativ i landet lagom.