Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Butik för frihetliga ting

Under veckan som gått har jag roat mig med att lägga ut en del illustrationer och design för försäljning. Mestadels handlar det om tryck på  T-shirts, samt muggar, men det finns egentligen ingen begränsning på kreativiteten, blott tiden är en bristvara. Jag kommer att lägga till mer saker allt eftersom.

Den stora omfördelningen

För inte så länge sedan bestod vår försörjning av jakt, fiske, samlande, jordbruk, djurhållning och småskalig tillverkning. Givetvis var vi människor olika lämpade för dessa sysslor, alla var inte lika bra på jakt eller jordbruk. Och med olika insats så fick man olika resultat, några levde gott, andra hade det lite sämre ställt, trots att utgångsläget kunde vara likartat.

Socialismen som dog

Redan i början av den industriella revolutionen drömde arbetarna om att gemensamt äga företagen och dela på vinsten och ansvaret. Företagen skulle drivas som kooperativ, de skulle vara arbetarägda och ha en rättvis hierarki. Arbetarna ville också ha medlemsägda livsmedelsaffärer, försäkringsbolag, banker och pensionsförvaltare. Man såg framför sig en rättvisare värld som utgick ifrån civilsamhället, dvs människor i samarbete.

En organisk naturlig invandring

Jag har tidigare diskuterat skattefinansierad flyktinginvandring, och dess oförenlighet med frihetliga ideal. Frihet handlar om att slippa tvång. Och hur man än vänder och vrider på det, så är skatt en påförd tvångsåtgärd, och att utnyttja pengarna till tveksamma politiska projekt är inte förenligt med god etik. Om medborgarna frivilligt ger sina pengar till dylika projekt har jag däremot inget att invända.

Demokratin och eliten

Demokrati anses av många vara något heligt, men vid en närmare översyn så är systemet behäftat med många fel. Ett av de största problemen är att andra på laglig väg kan rösta om att ta det som är ditt. Politikerna lägger miljoner skattekronor på prestigeprojekt, oavsett om medborgarna gillar det eller ej. Systemet bygger också på kortsiktighet, där de folkvalda tenderar att blott planera 4 år i taget, och ingen tar ett längre övergripande ansvar. Vi har också problemet med att köpa röster, lova guld och gröna skogar åt de som röstar på just dig. Det skapar ett klientsystem och svågerkapitalism. Samt att systemet verkar växa ohejdat och producera allt fler byråkrater, irrelevanta lagar och förordningar.

Den introverta tidsandan

Den mörka vattenspegeln är typisk för nordiska skogssjöar och kärr. Vi som bott i kalla nord kan lätt framkalla minnesbilderna. Det som borde vara blått, genomskinligt eller speglande är istället svart, skrämmande och till synes bottenlöst. I forna tider trodde man att ett väsen bodde i vattnet, om detta skvallrar talrika arkeologiska fynd av svärd, lansar och sköldar, som offrats i sjöar eller kärr.

Köpa mark och bygga ett nytt fritt land

Det har kläckts många idéer om hur man skulle kunna skapa en friare värld. En variant är att ge sig in i politiken, detta har emellertid fungerat dåligt, särskilt under senare år. Frihetsfrågor har varit satt på undantag, vi har istället fått EU:s överstatlighet, ökade regleringar, höjda skatter, samt massövervakning på internet.

Fri invandring i en fri värld

I frihetliga kretsar pratas det ibland om fri invandring. Men vad menas egentligen med detta, och vad har det för bäring på det verkliga livet? Hur skulle det fungera i praktiken?

Hur påverka samhället i mer frihetlig riktning?

Det är få partier idag som vill sänka skatterna och minska statens befogenheter. Tvärtom så ökar antalet lagar och regleringar numera, framförallt via EU, och skatterna höjs av den röd-gröna regeringen. Vi går alltså mot ett mer samhälle som är alltmer ofritt. Och den stora frågan som är på allas läppar handlar om invandring, jag kommer att återkomma till detta i andra artiklar.

Två varianter av PK

PK är kort för politiskt korrekt, ofta en benämning på etablissemangets tillrättalagda verklighet. Det kan handla om att dölja skrämmande saker, vi har ju ofta hört i rättsliga sammanhang att anmälningsbenägenheten har ökat – istället för att brottsligheten har ökat. Ett annat exempel, det var för ett år sedan inte politiskt korrekt att kräva ålderstestning av flyktingbarn, vilket det numera är. Nu testas alla.

Den tredje falangen

I USA håller den libertarianska rörelsen på att splittras, dels finns den gamla varianten s.k bleeding hearts, som i Sverige representeras av exempelvis Johan Norberg & Co – emedan det också finns en stor växande grupp som är mer konservativ, och somliga lutar åt alt-right, den nya amerikanska alternativhögern.

Spelet om folket och nationerna

Vi ser en etnisk, kulturell och religiös uppdelning både i Sverige och Europa, där olika grupper separerar sig från varandra och parallella samhällen uppstår.

Jag tänker absolut inte fördöma fenomenet, parallella samhällen har funnits i alla tider, exempelvis i Central- och Östeuropa, där tyska, ungerska, slaviska och judiska befolkningsgrupper samsades i olika byar eller kvarter.

Oskalbar demokrati

Vi befinner oss vid ett kulturellt och politiskt vägskäl, vi ser mängder av utmaningar och problem, och somliga ifrågasätter våra liberala demokratier.

Det stora flertalet menar emellertid att demokrati är en helig institution, som aldrig kan förolämpas eller ifrågasättas.

Är Gud död?

Den universella kristna religionen, där alla i ett samhälle trodde och tillbad samma Gud – är död.

Det började redan när katoliker och ortodoxa splittrades, därefter protestantisk flykt, samt att judendomen bredde ut sig i Europa, frikyrkorörelsen, samt ateism, agnosticism, och därefter flertalet andra religioner som kom med invandrare, samt new-age, buddism mm.

Myten om det universella politiska systemet

I västvärlden har vi sedan ca 100 år tillbaka demokratiska system, där alla myndiga medborgare, män och kvinnor, kan rösta utifrån en lista av namn, till kommunstyrelser, landsting och parlament. När församlingen är vald utser majoritetsföreträdarna styrelse eller regering, samt diverse arbetsgrupper eller utskott. Parlamentet stiftar lagar och regeringen styr riket.

Svenskar i minoritet om 86 år?

Under åren 2001 – 2016 var bruttoinvandringen till Sverige ca 1, 55 miljoner, medan ca 700,000 lämnade landet, vilket ger en nettoinvandring på ca 850,000 personer.

Här avses total invandring, både flyktingar, flyktingliknande skäl, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och övriga. Vad gäller utvandring så är det framförallt utlänningar som lämnar Sverige, men en betydande del är också svenskfödda, ca 17-20,000 per år.

Offentlig och helprivat vård – långa köer eller dyra avgifter?

Jag har under flera år haft möjligheten att prova både offentlig vård samt helprivat vård, i olika länder, och jämföra de olika systemen. Landet där jag för tillfället bor erbjuder mig en statlig sjukvårdsförsäkring, men jag väljer att gå oförsäkrad till privata sjukhus och kliniker vid mindre åkommor, då kostnaden är överkomlig. Dessa är mina erfarenheter och tankar kring vården.

Vilket land splittras först, USA eller Ryssland?

Det pågår en kampanj som syftar till att Kalifornien ska lämna USA och bli en självständig stat. Det är svårt att veta hur många som omfamnar dylika idéer, men separationen kommer i Trumphatets kölvatten, vilket innebär att det vänsterliberala Kalifornien är missnöjt och kanske en dag verkligen kräver utträde ur unionen.

Skälen till utträdet sägs vara höga skatter, att pengarna går till det förvuxna försvaret, dåliga handelsavtal, utnyttjandet av naturresurserna, kontroll över migrationspolitiken, miljöfrågor, utbildningsfrågor,  sjukvårdsfrågor mm. Enligt kampanjen finns det mycket missnöje, mellan raderna inser man att det mångt och mycket handlar om den nya presidenten.

Naiva och odugliga politiker – ett demokratiskt problem

Jag är inte den första att säga det, och förmodligen inte heller den sista, men vår sittande regering är sannolikt en av de mest odugliga vi någonsin haft. Det har varit mycket naivitet, haverier, fumlande, tumlande och ramlande. Senaste krisen handlade om att transportstyrelsen läckt sekretessbelagda uppgifter till främmande makt, med regeringens tysta och ignoranta medgivande.

Sökande och självförverkligande vår tids religion

Sökande och självförverkligande är modernismens och postmodernismens religion. Fenomenet är nyare än vad vi tror, en milstolpe var när Beatles åkte till Indien och besökte Maharishi Mahesh Yogi. Crawley, Rasputin, Lovecraft är också föregångare, även personer som Hitler, som var fascinerad av germansk mytologi, ockultism, new age, vegetarianism etc.

Myten om vinst som något dåligt

Vi vill inte ha vinstdrivande företag inom vård, omsorg och skola. Det är oetiskt att gå med vinst.

Ja, så här kan det ibland låta bland vänstern och socialdemokrater. Vinst beskrivs som något dåligt, och även det privata näringslivet får sig en släng av sleven.

Vad är då vinst? Är det något som vi inte ska sträva efter?

Förskjutning av Europas geografiska och kulturella centrum

Donald Trump höll ett av sina mest intressanta och viktiga tal i Polen, under inledningen av sitt besök i Europa. Han prisade polackerna för deras uppoffringar under andra världskriget och kalla kriget. Lyfte fram deras stolthet och beslutsamhet, hur de återuppbyggde sitt sönderbombade land, och slutligen frigjorde sig från kommunismen. Han beskrev också Polen som Europas geografiska, men även kulturella mittpunkt.

Misslyckade förhandlingar om att återförena Cypern

I går avslutades ett mycket ambitiöst försök att återförena Cypern, som varit delat sedan 1974 då turkisk militär ockuperade den norra tredjedelen av ön. Det handlade om en nio dagar lång konferens i Crans-Montana i Schweiz. Där diverse topp-politiker och FN-delegater försökte hjälpa grekcyprioter och turkcyprioter att återförenas.

Sverigedemokraterna påminner om socialdemokraterna på sjuttiotalet

1970 avskaffade socialdemokraterna tillsammans med LO arbetskraftsinvandringen. Och flyktinginvandringen var liten och blygsam. Partiet hade en karismatisk ledare som mer än gärna hetsade olika folkgrupper mot varandra. Partiet hade en ganska mörk historia, ty det var sprunget ur en sammanslutning och ideologi som stöttade folkmord och övergrepp i ett av våra grannländer. Den karismatiske ledaren besökte dessutom flera andra länder med liknade totalitära politiska system, och hyllade dem.

Känns det igen?

Omöjliga förhandlingar om återförening av Cypern

I dagarna träffas Cyperns president Anastasiades och turkcyprioternas ledare Akinci i Crans-Montana, Schweiz, för att diskutera en återförening av ön. På plats finns även den brittiska utrikesministern, samt turkiska och grekiska motsvarigheter.

Om vi tittar på upplägget och platsen så är det ett ambitiöst försök till återförening. Men de flesta är inte särskilt optimistiska.

Kan det Europeiska samarbetet repareras?

Jag är ingen vän av EU. Kol- och stålunionen och EG bestod av olika typer av samarbeten, men EU är ett politiskt projekt som utmynnar i en union, ett fullbordande av Europas förenta stater. När det gemensamma fördraget presenterades kände jag skepsis, som sakta utvecklats till djup misstro.