Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Ola Nevander deltar i Freedom under Fire

Institutets egen Ola Nevander deltog för inte så länge sedan i ett avsnitt av serien Freedom Under Fire, producerad av den polsk-amerikanska Foundation of Education and Economic Development. Resultatet blev en 20 minuters video där, utöver Ola Nevander, bland annat Martin Eriksson från Bubb.la deltar. Ämnet som detta avsnitt avverkar är den svenska myten.

Hayeks tal till Ludwig von Mises

Herr ordförande, professor von Mises, mina damer och herrar. Det har aldrig funnits, och jag tror inte att det kommer finnas igen, ett tillfälle då jag känt mig så hedrad och stolt över att få stå upp och uttrycka för alla här, och hundratals andra personer, den stora beundran och tacksamhet vi känner gentemot en utmärkt akademiker och en stor människa. Det är en ära jag utan tvekan får för att jag bland de tillgängliga är en av hans äldsta elever, vilket gör att jag därför kan återberätta lite mer personliga historier om vissa faser i arbetet som utförts av den man vi hedrar idag.

Libertarianism och öppna gränser

Det har nyligen blivit en modesak att likställa libertarianism med marknadsekonomi, öppna gränser och globalism, i en sådan omfattning att alla som vågar motsätta sig invandring och handel kallas despoter och anti-frihetliga. Jag vill betona vad libertarianism står för, och bestrida idén att statligt öppnade gränser främjar frihet.

Libertarianerna är en kult

”Dom är lite jobbiga va.” Det är vad Jonny Lander tycker om Misesinstitutet. Icke desto mindre gick han motvilligt med på att berätta om vad libertarianism är för något – det är en skrämmande bild som målas upp när vi får inblick i denna kult.

Det här med kalkylering

9789175680590_200x_kunskap-konkurrens-och-rattvisa_kartonnageJag erkänner (mot)villigt att jag gav den minietatistiska podden The Usual Suspects ytterligare en chans, trots att första avsnittet kändes som rätt dålig användning av min tid (men jag är å andra sidan inte deras publik). Ungefär som att rösta i allmänna val – en aktivitet med en väldigt hög alternativkostnad.

Något Mises är bra på och folk är dåliga på

Människor har alltid haft svårt att förstå sig på det de inte kunnat se. Spanjorerna brukar säga att ”Ojos que no ven, corazón que no siente” (syns inte, finns inte), och genom historien har människor sannerligen förundrats över sådant deras ögon varit oförmögna att ta in. För att få rätsida på det hela har de ofta bakat in det här som varit osynligt för blotta objekt i ett konkret objekt. Det bästa exemplet är kanske Aristoteles uppfattning om att objekt har en inneboende kraft i sig som gör att de rör sig åt ett visst.

Valet från den ljusa sidan

Media har helt och hållet tappat den narrativa kontrollen

Jag vill tala om några ljusa sidor av detta avskyvärda val, och en av de allra mest uppenbara är denna: teknologin har gjort det möjligt för oss att överkomma pressens grindvakt, motsätta oss de officiella berättelserna, ta del av verkliga nyheter och verkliga fakta, och hota det politiska etablissemangets grepp om den allmänna opinionen. Informationsanden är ur flaskan, och den kommer inte att återvända. I den digitala världen överger folk det som Tom Woods kallar de tillåtna åsikterna, och har verkliga debatter utan något mediafilter.

Libertarianism och religioner utan kyrkor

Den romerska kejsaren Julianus Apostata försökte återgå till hedendomen efter att hans fars kusin, Konstantin den store gjort kristendomen till en statsreligion nästan 50 år tidigare.

Problemet är dock att han växte upp som en kristen, och således föreställde sig att hedendomen krävde samma strukturer som kyrkan, så han försökte skapa hedniska biskopar, församlingar och så vidare. Han insåg inte att varje hednisk grupp hade sin egen definition av en religion, att varje tempel skiljde sig åt i sitt utövande, att hedendomen per definition var utspridd med avseende på utförande, ritualer, kosmogoni, utövande, och ”tro”. Hedningar hade inte en kategori för hedendom.

Ett kapitel om identitetspolitikens föregångare

Mises rycker ut till förnuftets försvar i det tredje kapitlet. Han avvärjer angrepp mot det och går hårt åt de som försökt smutskasta människans tankeförmåga.

I detta kapitel tar Mises itu med det han benämner polylogism, vilket var särskilt populärt mellan 1800-talets andra halva och 1900-talets första. Det är föreställningen om att det skulle finnas flera olika typer av logik för olika grupper av människor. Vad som är rätt för en människa av en viss ras eller viss klass skulle alltså kunna vara fel för en annan människa med en annan bakgrund.

Varför du borde läsa Mises!

Det finns väldigt många böcker som en österrikare ’måste’ läsa. Men vår tid är begränsad och vi måste välja ut ett antal böcker vi läser. Jag tycker att Human Action är en av de böckerna du borde välja. Mises mästerverk har en tröskel, men om man redan kan lite och lyckas ta sig över den tröskeln kan man lära sig oerhört mycket.

“Vi kan använda oss av en fiktiv bild av en ekonomi i jämviktsläge för att förstå vilket läge vår ekonomi ständigt rör sig emot. Men vi får inte begå samma misstag som moderna nationalekonomer gör och tro att denna tankekonstruktion antingen skulle säga oss någonting om vår nuvarande ekonomi eller ge några instruktioner för hur vi ska ta oss till jämviktsläget, vilket vi inte ens kan eftersom världen är föränderlig.”

De mest intoleranta

Efter 18 månaders kampanjande och 18h av upprörda krönikor, tv-soffor och facebook-uppdateringar är vi alla trötta på Trump & co – men kan..

0

En kort analys av USA-valet

Det amerikanska presidentvalet är över för den här gången, och segraren, den 45e presidenten i amerikas förenta stater, heter Donald J. Trump. Ett resultat som, om man får tro Carl Bildt, endast en apa i inre Kina trodde på. Det är inte bara ett felaktigt påstående, då bland annat Mises-institutets Ola Nevander, Klaus Bernpaintner och Joakim Fagerström menade att Trump skulle vinna valet (och ingen av dem är vare sig apor eller befinner sig i Kinas inland), utan det är också talande om orsaken till att Trump vann: etablissemangets total verklighetsfrånvaro.

Välkommen till valdagen!

Idag är det valdag i Amerikat. Jonny är så lycklig över detta. Oavsett vem som vinner ser han sin möjlighet i att vara aningen mindre sämst jämfört med de andra kandidaterna.

92: Praxeologi, den österrikiska skolans grundval – med Ola Nevander

Nyligen höll Ola Nevander ett föredrag hos FMSF om praxeologi. Det som särskiljer den österrikiska ekonomiska skolan från andra synsätt är dess fundament och metod. Det positivistiska perspektivet hävdar att enbart det som kan mätas, prövas och falsifieras kvalificerar som vetenskap, och att ekonomisk vetenskap därför måste efterlikna fysiken; det innebär att varje ekonomisk ”lag” är bara giltig tillsvidare, tills eventuellt nya fakta framkommer. Det österrikiska praxeologiska metoden å andra sidan hävdar att det finns fasta lagar även inom ekonomin och som inte kan falsifieras av fakta. Slutsatserna från de två synsätten blir dramatiskt olika.

”Negativ ränta” existerar inte

Vi österrikiska ekonomer är vana vid att uttryck korrumperas, missbrukas och omdefinieras av statskramare och andra som både älskar och förespråkar stark centraliserad kontroll över pengar och makt. Uttrycket ”inflation” är ett prima exempel. Vi österrikare anser att ”inflation” är skapandet av nya fiatpengar, det vill säga en inflation av penningtillgången. Detta står i skarp kontrast till vad vi vanligtvis hör i mainstream-media och från alla ekonomer som påverkats av Keynes. De använder uttrycket i betydelsen allmänn prisökning. Nuförtiden ser nästan alla på inflation på detta sätt, så till den grad att vi österrikare alltid måste säga ”inflation av penningförrådet” när vi använder uttrycket ”inflation”.

Kan du beskriva Mänskligt handlande med en enda mening?

När vi påbörjade översättningen gav min farmor och faster mig 500 kronor. Det var välbehövt och att det kom från farmor var särskilt roligt, eftersom hon råkar vara kommunist. Det kanske var så att jag inte lyckades förmedla vad boken handlade om till farmor och att hon inte riktigt begrep vad hon stöttade. För det är inte helt enkelt att på ett koncist sätt sammanfatta de 881 sidorna som finns i Mänskligt handlande.

Zombier – de medvetslösa kollektivisterna

Hoppskräck, äckel och några frigörande skratt. Det var vad jag förväntade mig när jag för femton år sedan bänkade mig framför zombiefilmen 28 dagar senare. Men jag kunde inte ana hur illa det skulle bli. Likt ett svensexeoffer som blir av med ögonbindeln först när bungyhoppet är ett faktum överrumplades jag av en total skräckupplevelse. Jag är fortfarande inte återställd.

Kapitalismens välvilliga natur, del 4

11. Jag övergår nu till frågan om monopol. Socialismen är det monopolistiska systemet. Kapitalismen är frihetens och den fria konkurrensens system.

Som Mises har påpekat är de väsentliga naturgivna fordringarna för mänskligt liv, som t.ex. dricksvatten, odlingsbar mark och de tillgängliga tillgångarna på praktiskt taget alla mineraler som regel tillgängliga i så stora mängder att inte alla tillgängliga källor kan exploateras. Den arbetskraft som fordras är inte tillgänglig. Den används på landområden och mineralfyndigheter som är produktivare eller i de talrika industriella och kommersiella verksamheter där marknadspriserna demonstrerar att användningen av dem är viktigare än produktionen av ytterligare tillgångar på jordbruksvaror eller mineraler.

Introduktionen och första kapitlet av Mänskligt handlande

Den ekonomiska vetenskapen är den yngsta av alla vetenskaper. Under de senaste 200 åren har många nya vetenskaper uppstått ur de vetenskaper som redan de gamla grekerna kände till. Det var dock kunskap som redan hade haft en plats i det gamla systemet som nu fick en egen plats. Studieområden indelades bättre och behandlades med nya metoder, hittills okända områden upptäcktes och människor började betrakta saker och ting utifrån andra aspekter än vad deras föregångare gjort. Studieområdet i sig utvidgades inte, men ekonomiämnet öppnade upp ett område för den mänskliga vetenskapen som dittills varit otillgängligt och inte tidigare påtänkt. Upptäckten av en regelbundenhet i marknadsfenomenens gång och inbördes beroenden sträckte sig bortom det traditionella inlärningssystemet. Den förmedlade kunskaper som varken kunde betraktas som logik, matematik, psykologi, fysik eller biologi…

Marschen mot inflation

Att många österrikiska ekonomer fascineras av pengar, penningpolitik och penningmängd är inte särskilt konstigt. Vår förståelse av inflation skiljer sig märkbart från den vedertagna betydelsen (=prisförändringar), och Mises konjunkturcykelteori beror ganska direkt på förändringar i penningmängden och de felaktiga prissignaler det sänder till entreprenörer och övriga ekonomin. Vi ser också inflation som en dold skatt, och en orättfärdig överföring av köpkraft från de med bra kontakter och nära tillgång till penningproduktionen (banker och centralbanken) till de som sist nås av de nya pengarna och således lider av prisökningarna, men ännu inte fått del av rovet. Vi ser också hur inflationskulturen skapar konsekvensermänkligt beteende långt bortom de resultat centralbankernas välutbildade ekonomer får fram i sina modeller.

91: Prof. David Dürr mot staten

Klassiska liberaler menar att allt kan privatiseras utom juridiken. Juridikprofessor David Dürr från universitetet i Zürich menar tvärtom att juridiken är det första som bör privatiseras, eftersom det är roten till alla monopol. Denna insikt gjorde honom för tio år sedan till anarkist. Han planerar att stämma staten för att den är stat. Hur fungerar privaträtt och hur skulle sådana samhällen kunna se ut? Avslutningsvis tar professor Dürr och Joakim Fagerström en nostalgitripp tillbaka till årets PFS.

Så lätt vore det att fixa Sverige

Det är uppenbart att Sverige är ”trasigt” på många sätt. Ju trasigare det blir, desto ivrigare blir härskarna att ”fixa”. Och ju mer de fixar desto mer går det sönder. Som normalbegåvad tycker man kanske att de borde se ett mönster.

Men egentligen vore det oerhört lätt att reparera Sverige. Det räcker med att man slutar fixa på riksnivå och återlämnar makten till lokalsamhällena, ja helst bryta upp landet Sverige i autonoma småbitar. Självstyrande landskap vore en bra början, men helst ned till städer och byar.

FF 2016: Pontus Lindblom – Bitcoinrevolutionen

Pontus Lindblom höll ett mycket uppskattat föredrag om bitcoin på årets Freedomfest i Stockholm. Han berättade att blockkedjetekniken som bitcoin bygger på kan användas till många andra saker förutom monetära transaktioner.

Det generalla problem som blockkedjan löser är hur man kan lita på sin motpart i en transaktion utan att behöva förlita sig på centrala organ som stater och centralbanker och dessutom göra det diskret. Pontus förklarade pedagogiskt hur det fungerar. Han gav också förslag på nya tillämpningar, som decentraliserade id-tjänster, svarta marknader och anonyma Uber-tjänster som vi kan vänta oss att få se i en snar och ljus framtid.

Skolan och verkligheten

Samhällskunskap prov 2/2, följer alltid samma mönster. Jag läser alltid igenom allt först sen pluggar vi på provet tillsammans. Upplägget är att vi först går igenom hur skolan vill att man ska svara för att få A på provet och sen förklarar jag hur det egentligen ligger till i verkligheten. Det är en bra strategi som fungerar.

Bulverism

Det är en katastrofal upptäckt, som Emerson uttrycker det någonstans, att upptäcka att vi existerar. Vad jag menar är att det är katastrofalt när vi istället för att blott sörja för en ros tvingas tänka på oss själva som tittandes på rosen, med en särskild sorts sinne och en särskild sorts ögon. Det är katastrofalt eftersom rosens färg och doft, om vi inte aktar oss, tillskrivs våra optiska nerver och våra näsor, och i slutändan finns ingen ros kvar. De professionella filosoferna har funderat på denna universella mörkläggning i mer än två hundra år, och världen har inte direkt lyssnat på dem. Men samma katastrof inträffar nu på en nivå som vi alla kan förstå…

Bottenskrapets kung

Jonny testar att rappa! Precis som alla andra stora politiker. I detta format kan han tillåta sig att vara lite kaxigare och mer öppet deklarera sig som ditt bästa alternativ i den latrin av politiker du har att välja ur.

Om man är dålig på exakt allting i livet så kan man ändå bli politiker. Därefter gäller enbart att vara aningen mindre dålig än alla andra. Då finns chansen att bli krönt till Bottenskrapets kung!

90: Martin Moraeus – Rädda inte landsbygden, lämna den i fred

Frihetsbonden Martin Moraeus gästar oss och vi diskuterar de artiklar han nyligen har skrivit om att det inte är så eländigt på landsbygden som det ibland påstås. Bristen på sushirestauranger uppvägs av andra fördelar, inte minst finns för den som vill driva företag. Vi får också lära oss ord som nyckelbiotop och båtnad samt skillnaden mellan plöja och ploga.

När Hayek tog ett punggrepp på Inflation

I oktober 1976 gjorde den nobelprisvinnande ekonomen F. A. Hayek en månads lång föreläsningturné i Australien. Det finns några saker med den här turnén som väldigt få, än så länge, känner till. Hayek bjöds ursrpungligen in av ekonomen Mark Tier. Hayek var dock tvungen att tacka nej den gången, men omständigheterna ändrade sig, och eftersom han inte kände någon annan i Australien skrev han ett brev till ekonomen och advokaten Roger Randerson, som han en gång hade haft som elev i London School of Economics. Han gjorde klart för Roger att han kunde klämma in en månad innan tidigare schemalagda besök i Nya Zealand och Japan.

Modern demokrati baserar sig på bedrägeri

Många analytiker behandlar politik och statligt regerande som ett utbytessystem. Ta till exempel systemet i det feodala medeltida Europa, där godsherren bytte beskydd av trälarna mot att de arbetade på hans ägor och försåg honom allehanda andra tjänster, avgifter och skatter. I moderna demokratier betalar människor skatter i utbyte mot beskydd, allmän ordning och diverse förmåner och tjänster som staten förser dem med. Nåja, det går i alla fall att tänka på upplägget på detta sätt.

Även om detta synsätt innehåller ett korn av sanning, ser verkligheten helt annorlunda ut. Där har vi en dominerande härskare med monopol på tvång och våld som prackar på sitt styre på de som bor i vad han hävdar är hans territorium. Detta utan frivilliga, tydligt uttalade kontrakt och samtycke. Det påstådda utbytet är snarare helt teoretiskt än något vi ser utövas i det politiska och sociala livet.

Vad du inte visste om Nobelpriset i Ekonomi

Ekonomipriset till Nobels minne må, som Stiglitz häromdagen påpekade, vara ett pris i sunt förnuft, men avgudas likväl som den högsta ära en ekonom kan få. Pristagarna överröses inte bara med pengar, utan även uppmärksamhet, ära och status vilket gör priset till ett de facto Nobelpris, med alla dels implikationer. Årets pristagare, Oliver Hart och Bengt Holmström, har gjort sig kända för forskring kring utforming och design av kontrakt samt hur företag och privatpersoner hanterar osäkerhet genom kontrakt, bland annat gällande privatiseringar, försäkringsärenden och incitamentsprogram för chefer. Av alla tänkbara kanditater, är Hart och Holmström inte de värsta (Tyler Cowen och Alex Tabarrok går igenom deras forskningsbidrag), men tillhörde inte de oftast nämnda namnen i spekulationerna.