Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Zombier – de medvetslösa kollektivisterna

Hoppskräck, äckel och några frigörande skratt. Det var vad jag förväntade mig när jag för femton år sedan bänkade mig framför zombiefilmen 28 dagar senare. Men jag kunde inte ana hur illa det skulle bli. Likt ett svensexeoffer som blir av med ögonbindeln först när bungyhoppet är ett faktum överrumplades jag av en total skräckupplevelse. Jag är fortfarande inte återställd.

Kapitalismens välvilliga natur, del 4

11. Jag övergår nu till frågan om monopol. Socialismen är det monopolistiska systemet. Kapitalismen är frihetens och den fria konkurrensens system.

Som Mises har påpekat är de väsentliga naturgivna fordringarna för mänskligt liv, som t.ex. dricksvatten, odlingsbar mark och de tillgängliga tillgångarna på praktiskt taget alla mineraler som regel tillgängliga i så stora mängder att inte alla tillgängliga källor kan exploateras. Den arbetskraft som fordras är inte tillgänglig. Den används på landområden och mineralfyndigheter som är produktivare eller i de talrika industriella och kommersiella verksamheter där marknadspriserna demonstrerar att användningen av dem är viktigare än produktionen av ytterligare tillgångar på jordbruksvaror eller mineraler.

Introduktionen och första kapitlet av Mänskligt handlande

Den ekonomiska vetenskapen är den yngsta av alla vetenskaper. Under de senaste 200 åren har många nya vetenskaper uppstått ur de vetenskaper som redan de gamla grekerna kände till. Det var dock kunskap som redan hade haft en plats i det gamla systemet som nu fick en egen plats. Studieområden indelades bättre och behandlades med nya metoder, hittills okända områden upptäcktes och människor började betrakta saker och ting utifrån andra aspekter än vad deras föregångare gjort. Studieområdet i sig utvidgades inte, men ekonomiämnet öppnade upp ett område för den mänskliga vetenskapen som dittills varit otillgängligt och inte tidigare påtänkt. Upptäckten av en regelbundenhet i marknadsfenomenens gång och inbördes beroenden sträckte sig bortom det traditionella inlärningssystemet. Den förmedlade kunskaper som varken kunde betraktas som logik, matematik, psykologi, fysik eller biologi…

Marschen mot inflation

Att många österrikiska ekonomer fascineras av pengar, penningpolitik och penningmängd är inte särskilt konstigt. Vår förståelse av inflation skiljer sig märkbart från den vedertagna betydelsen (=prisförändringar), och Mises konjunkturcykelteori beror ganska direkt på förändringar i penningmängden och de felaktiga prissignaler det sänder till entreprenörer och övriga ekonomin. Vi ser också inflation som en dold skatt, och en orättfärdig överföring av köpkraft från de med bra kontakter och nära tillgång till penningproduktionen (banker och centralbanken) till de som sist nås av de nya pengarna och således lider av prisökningarna, men ännu inte fått del av rovet. Vi ser också hur inflationskulturen skapar konsekvensermänkligt beteende långt bortom de resultat centralbankernas välutbildade ekonomer får fram i sina modeller.

91: Prof. David Dürr mot staten

Klassiska liberaler menar att allt kan privatiseras utom juridiken. Juridikprofessor David Dürr från universitetet i Zürich menar tvärtom att juridiken är det första som bör privatiseras, eftersom det är roten till alla monopol. Denna insikt gjorde honom för tio år sedan till anarkist. Han planerar att stämma staten för att den är stat. Hur fungerar privaträtt och hur skulle sådana samhällen kunna se ut? Avslutningsvis tar professor Dürr och Joakim Fagerström en nostalgitripp tillbaka till årets PFS.

Så lätt vore det att fixa Sverige

Det är uppenbart att Sverige är ”trasigt” på många sätt. Ju trasigare det blir, desto ivrigare blir härskarna att ”fixa”. Och ju mer de fixar desto mer går det sönder. Som normalbegåvad tycker man kanske att de borde se ett mönster.

Men egentligen vore det oerhört lätt att reparera Sverige. Det räcker med att man slutar fixa på riksnivå och återlämnar makten till lokalsamhällena, ja helst bryta upp landet Sverige i autonoma småbitar. Självstyrande landskap vore en bra början, men helst ned till städer och byar.

FF 2016: Pontus Lindblom – Bitcoinrevolutionen

Pontus Lindblom höll ett mycket uppskattat föredrag om bitcoin på årets Freedomfest i Stockholm. Han berättade att blockkedjetekniken som bitcoin bygger på kan användas till många andra saker förutom monetära transaktioner.

Det generalla problem som blockkedjan löser är hur man kan lita på sin motpart i en transaktion utan att behöva förlita sig på centrala organ som stater och centralbanker och dessutom göra det diskret. Pontus förklarade pedagogiskt hur det fungerar. Han gav också förslag på nya tillämpningar, som decentraliserade id-tjänster, svarta marknader och anonyma Uber-tjänster som vi kan vänta oss att få se i en snar och ljus framtid.

Skolan och verkligheten

Samhällskunskap prov 2/2, följer alltid samma mönster. Jag läser alltid igenom allt först sen pluggar vi på provet tillsammans. Upplägget är att vi först går igenom hur skolan vill att man ska svara för att få A på provet och sen förklarar jag hur det egentligen ligger till i verkligheten. Det är en bra strategi som fungerar.

Bulverism

Det är en katastrofal upptäckt, som Emerson uttrycker det någonstans, att upptäcka att vi existerar. Vad jag menar är att det är katastrofalt när vi istället för att blott sörja för en ros tvingas tänka på oss själva som tittandes på rosen, med en särskild sorts sinne och en särskild sorts ögon. Det är katastrofalt eftersom rosens färg och doft, om vi inte aktar oss, tillskrivs våra optiska nerver och våra näsor, och i slutändan finns ingen ros kvar. De professionella filosoferna har funderat på denna universella mörkläggning i mer än två hundra år, och världen har inte direkt lyssnat på dem. Men samma katastrof inträffar nu på en nivå som vi alla kan förstå…

Bottenskrapets kung

Jonny testar att rappa! Precis som alla andra stora politiker. I detta format kan han tillåta sig att vara lite kaxigare och mer öppet deklarera sig som ditt bästa alternativ i den latrin av politiker du har att välja ur.

Om man är dålig på exakt allting i livet så kan man ändå bli politiker. Därefter gäller enbart att vara aningen mindre dålig än alla andra. Då finns chansen att bli krönt till Bottenskrapets kung!

90: Martin Moraeus – Rädda inte landsbygden, lämna den i fred

Frihetsbonden Martin Moraeus gästar oss och vi diskuterar de artiklar han nyligen har skrivit om att det inte är så eländigt på landsbygden som det ibland påstås. Bristen på sushirestauranger uppvägs av andra fördelar, inte minst finns för den som vill driva företag. Vi får också lära oss ord som nyckelbiotop och båtnad samt skillnaden mellan plöja och ploga.

När Hayek tog ett punggrepp på Inflation

I oktober 1976 gjorde den nobelprisvinnande ekonomen F. A. Hayek en månads lång föreläsningturné i Australien. Det finns några saker med den här turnén som väldigt få, än så länge, känner till. Hayek bjöds ursrpungligen in av ekonomen Mark Tier. Hayek var dock tvungen att tacka nej den gången, men omständigheterna ändrade sig, och eftersom han inte kände någon annan i Australien skrev han ett brev till ekonomen och advokaten Roger Randerson, som han en gång hade haft som elev i London School of Economics. Han gjorde klart för Roger att han kunde klämma in en månad innan tidigare schemalagda besök i Nya Zealand och Japan.

Modern demokrati baserar sig på bedrägeri

Många analytiker behandlar politik och statligt regerande som ett utbytessystem. Ta till exempel systemet i det feodala medeltida Europa, där godsherren bytte beskydd av trälarna mot att de arbetade på hans ägor och försåg honom allehanda andra tjänster, avgifter och skatter. I moderna demokratier betalar människor skatter i utbyte mot beskydd, allmän ordning och diverse förmåner och tjänster som staten förser dem med. Nåja, det går i alla fall att tänka på upplägget på detta sätt.

Även om detta synsätt innehåller ett korn av sanning, ser verkligheten helt annorlunda ut. Där har vi en dominerande härskare med monopol på tvång och våld som prackar på sitt styre på de som bor i vad han hävdar är hans territorium. Detta utan frivilliga, tydligt uttalade kontrakt och samtycke. Det påstådda utbytet är snarare helt teoretiskt än något vi ser utövas i det politiska och sociala livet.

Vad du inte visste om Nobelpriset i Ekonomi

Ekonomipriset till Nobels minne må, som Stiglitz häromdagen påpekade, vara ett pris i sunt förnuft, men avgudas likväl som den högsta ära en ekonom kan få. Pristagarna överröses inte bara med pengar, utan även uppmärksamhet, ära och status vilket gör priset till ett de facto Nobelpris, med alla dels implikationer. Årets pristagare, Oliver Hart och Bengt Holmström, har gjort sig kända för forskring kring utforming och design av kontrakt samt hur företag och privatpersoner hanterar osäkerhet genom kontrakt, bland annat gällande privatiseringar, försäkringsärenden och incitamentsprogram för chefer. Av alla tänkbara kanditater, är Hart och Holmström inte de värsta (Tyler Cowen och Alex Tabarrok går igenom deras forskningsbidrag), men tillhörde inte de oftast nämnda namnen i spekulationerna.

89: Joakim Fagerström

Joakim Fagerström är svenska Mises-institutets ordförande och medgrundare. Han gästar studion och vi diskuterar Hans-Hermann Hoppe, Property and Freedom Society, privata samhällen, Orania, ”förräderiet” mot Rhodesia och mycket annat.

När de mediokra slår till

Jag tror att även jag hade kunnat vinna det så kallade nobelpriset i ekonomi, i alla fall att döma av en intervju med Joseph Stiglitz i den senaste utgåvan av Le Figaro, den franska nyhetstidningen, samma dag som en av hans böcker publicerades på franska. Det är inte så att Stiglitz inte sa något som var sant. Snarare är det så att det han sa som inte var osant lika gärna kunde ha sagts av vem som helst av medelmåttig intelligens och slutledningsförmåga. Kanske borde nobelpriset i ekonomi ersättas av ett pris i sunt förnuft, dock skulle det inte utdelas årligen eftersom det inte finns något mer sällsynt än just sunt förnuft.

Staten söndrar och härskar näringslivet

Stridsropen skallar just nu bland intresseorganisationerna för att just deras medlemmar ska slippa höjda skatter. Men vad är det de gör när de samtidigt kräver att ”alla andra” ska betala? Borde vi inte i stället hålla ihop? Hur kunde det bli så här? Skatter som är så bra! Eller är det kanske ett väldigt förutsägbart fenomen vi nu observerar?

Att solidariskt dela på bördor är vackert och sympatiskt. Ensam är inte stark och vi behöver gemenskaper och samarbeten för att ha ett robust samhälle. Men det är bara vackert så länge det sker frivilligt. När solidariteten är påtvingad, och bördorna sådana som krossar de svagaste, kommer vi att få splittring där vi i stället behöver förbrödring. Ett sådant klimat uppmuntrar ett beteende där människor försöker skydda sig själva genom att peka ut andra som borde ta mer av bördan än man själv.

 

Mises gav aldrig upp inför ondskan

Ludvig von Mises föddes för 135 år sedan idag. För 104 år sedan publicerades hans första stora bok Theory of Money and Credit. Mises skrev skrev denna avhandling under den mörka och illavarslande tiden innan Första världskriget. Detta gav arbetet en brådskande karaktär vilket i stor utsträckning påverkade dess komposition.

”Om jag hade kunnat ta tid på mig och arbeta ostört hade jag börjat med en teori om direkt utbyte i den första volymen; därefter hade jag fortsatt med en teori om indirekt utbyte. Jag började dock med indirekt byte eftersom jag ansåg att jag inte hade tillräckligt med tid; jag visste att vi stod på randen till ett stort krig och jag ville avsluta min bok innan krigets utbrott. Jag beslutade därför att enbart i ett fåtal fall lämna det smala fältet av strikt monetär teori, och att jag skulle skjuta upp mina förberedelser för ett mer komplett verk.”

Trots att han fortfarande var ung behärskade han redan sitt ämne. Han hade antagligen redan då i början av 1900-talet kunnat skriva någonting av samma dignitet som hans magnum opus Human Action — en systematisk framställning av ekonomiämnet som sådant och en argumentation för den klassiska liberalismen.

 

Kapitalismens välvilliga natur, del 2

6. Som Mises har visat verkar i en marknadsekonomi, vilket naturligtvis är vad kapitalismen är, privat ägande av produktionsmedlen till allas gagn, icke-ägarnas lika väl som ägarnas. Icke-ägarna drar nytta av de produktionsmedel som ägs av andra. De drar denna nytta i den mån som och när de köper dessa produktionsmedels produkter. För att dra nytta av General Motors fabriker och utrustning, eller av Exxons oljefält, oljeledningar och raffinaderier, behöver jag inte äga aktier eller obligationer i dessa företag. Jag behöver bara vara i en ställning där jag kan köpa en bil, eller bensin, eller vad det vara må, som de producerar…

 

KD vill ha subprime-lån i Sverige

Det är för svårt för unga att få råd med bostad i Sverige anser KD. Med sedvanlig ekonomisk okunskap som kännetecknar dagens politiska verksamheter föreslår man en lösning: subventionera ungas bostadslån med skattepengar.

– Vi har sett att det möjliggör för yngre konsumenter med mindre medel, säger Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson för KD.

Föredömet är CSN, det kreditinstitut som har den sämsta låneportföljen av alla kreditinstitut i Sverige. Till att börja med föreslås ett anslag om 150 miljoner årligen — en struntsumma som med lite tur räcker till den myndighet och de byråkrater som skulle administrera programmet. Men om detta program blir verklighet skulle denna post på sedvanligt vis växa till många miljarder årligen.

 

Värnplikt är fortfarande slaveri

Mellan 1901 och 2010 hade Sverige värnplikt för att 2010 avskaffa den för att ersätta den med en frivillig grundutbildning. Notera att man bara avskaffade värnplikten i fredstid. Redan ifrån 2000 var i princip värnplikten frivillig då man bara kallade in de som ville göra värnplikt (det fanns undantag). ”En man – en röst – ett gevär” var en vanlig slogan vid införandet för att knyta ihop värnplikten med rösträtten. I debatten om värnplikten lyckas man blanda ihop flera saker vilket gör det lite svårare att följa.

Vi kan börja med att slå fast en gång för alla att värnplikt är slaveri, punkt. Flera så kallade frihetliga slår knut på sig själva när de ska förklara att det är ett nödvändigt ont p.g.a. hotet ifrån Ryssland eller bara för att det ”känns” rätt (vilket är en vanlig måttstock för flera frihetliga socialister som nyliberaler, minarkister och klassiska liberaler).

 

Statliga ingrepp och oanade konsekvenser

För läsare av mises.se kommer det knappast som en överraskning att statliga ingrepp i ekonomin leder till förutsägbara problem; lägstalöner  (eller minimilöner) skapar ofrivillig arbetslöshet, hyresreglering skapar ett underutbud (och följaktligen brist på) hyreslägenheter, implicita och explicita bankgarantier skapar värre moralisk risk (eng. Moral Hazard) för aktörer på finansiella marknader.

Vad som inte alltid är lika tydligt är att statliga ingrepp också skapar oanade konsekvenser, saker få om några observatörer hade förväntat sig. Mises, bland många andra, har pekat på just det här som ett kännetecken för staten. Ekonomen Steven Horwitz sammanfattar Mises välkända poäng…

Högre skatter, sämre vårdskolaomsorg

Sjukhus i Bankok, snäppet över landstingsstandard.

Skattehöjningarna duggar tätt samtidigt som det mytiska samhällskontraktets utlovade tjänster uteblir. Förhållandet med staten börjar kännas ensidigt. Vi har middagen klar på bordet när den kommer hem, tvättar dess byk och ger den kärlek men får mest stryk tillbaka.

Exakt vad skattetrycket är i Sverige går inte att fastställa, det florerar tal mellan 30 och 70 procent men det varierar givetvis kraftigt från person till person. Dessutom lever många på skattemedel, till exempel politiker och andra nettobidragstagare, och de har i praktiken mindre än noll procent skatt: de har negativ skatt och är vinnare på arrangemanget.

 

88: Martin Eriksson – Frihetlig strategi

Vår vapenbroder Martin Eriksson från bubb.la gästar studion och vi spinner vidare på hans tal från Freedomfest. Företagande kan vara en effektiv väg för att uppnå personlig frihet, men det är även nödvändigt för att bygga upp tjänster och institutioner som behövs vartefter staten ger vika. Dessutom samtalas om några av de många positiva saker som har hänt i den svenska frihetsrörelsen de senaste åren.

Chicago-skolan och den Österrikiska skolan

Folk frågar mig ofta hur den Österrikiska skolan skiljer sig från Chicago-skolan. Är inte båda marknadsliberala skolor som motsätter sig Keynesiansk överstatlighet? I denna artikel kommer jag att beskriva några av de viktigaste skillnaderna. Även om det är sant att den Österrikiska skolan håller med Chicago-skolan i många politiska frågor, skiljer sig deras inställning till den ekonomiska vetenskapen ganska mycket. Det är viktigt att då och då förklara dessa skillnader, om så bara för att motbevisa den vanliga anklagelsen om att Österrikisk ekonomi helt enkelt är en religion som används för att rättfärdiga libertarianism.

Jesajas uppdrag

En kväll förra hösten satt jag många timmar med en europeisk bekant medan han lade fram en ekonomisk och politisk doktrin som verkade sund och klok och som jag inte kunde hitta någon defekt med. Till slut sade han allvarsamt: ”Jag har ett uppdrag med ett budskap åt massorna. Jag känner mig kallad att få människor att lyssna. Jag ska viga resten av mitt liv till att sprida min lära vitt och brett bland folket. Vad tycker du?”

En artig twitterdiskussion om begreppet frihet

Sedan vi startade Skatt är stöld har jag varit med om en, även för mig, ovanligt hög dos konversationer som börjar typ ”utan skatt skulle vi inte ha råd med sjukvård” eller ”vill du ha det som i USA?” (vad nu det betyder, speciellt med tanke på att de har skatt i USA). Dessa diskussioner slutar sällan i att någon av parterna har lärt sig något alls och de slutar allt för ofta med otrevliga tillmälen.

Fantastiskt med demokrati av Rushing Greed

Det finns hopp om frihet i vår tid. Jag tänker på den saken lite mer än jag borde för min mentala hälsas skull. Min törst och längtan, min hunger och min åtrå efter frihet är stark! Allt mina sinnen förnimmer projiceras mot denna duk och leder antingen till att mitt hopp stärks eller till att det försvagas..

FF 2015 video: Jon Karlung, Bahnhof internet

Nedräkningen till Freedomfest Stockholm 2016 har börjat. Har du inte reserverat lördagen den 27 augusti i din kalender redan så gör det nu. All information hittar du på www.freedomfest.se. För att bygga upp stämningen kommer vi fram till Dagen F bjuda på några upptagningar från FF 2015. Först ut är Jon Karlung, VD på Bahnhof internet.

Ett Österrikiskt Smörgåsbord

Ibland känns Österrikisk ekonomi som ett smörgåsbord; vi tar den perfekt örtmarinerade kycklingen, den gratinerade pajen och den smaskiga salamin, men vi struntar i den slemmiga ostmackan och vågar inte ens tänka på de ruttna vindruvorna eller torkade aprikoserna. Vi tar lite vad vi vill från de ekonomer som byggde basen för vår skolas tänkande, och lever glatt i okunskap om vad mer dessa ekonomer trodde och tänkte.