Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Twitteranvändare kan inte skylla ifrån sig

Har sett flera inlägg om att tonen på Twitter är alldeles för hård och att folk måste tagga ner. Har ni någonsin tänkt efter hur man får ett twitterflöde? Jo, man följer andra människor. I dag går det till och med att blockera bort alla hashtaggar och kommentarer som inte kommer från personer som man följer.

Så låt oss rekapitulera. Det flöde som var och en av världens alla twitteranvändare har styrs av vilka personer de har valt att följa. Det innebär … tro det eller ej … att vi alla bär ett ansvar för hur vårt twitterflöde ser ut.

En bra dag för friheten

Mikael Runsten skriver i dag på DI-debatt att regeringens välfärdsutredare fått allt om bakfoten och att Runstens forskning ger stöd för motsatsen till det Illmar Reepalu påstår.

“Utredningens slutsats att blunda för de mjuka värdena och samtidigt sätta ett vinsttak baserat på att de heller inte finns vore inte bara dumt utan helt förödande för utvecklingen av företagen i välfärdssektorn.”

Detta är ytterligare en käpp i hjulet för Vänsterpartiets försök att driva igenom ett vinstförbud i den svenska välfärden. Det blir allt mindre sannolikt att regeringen kan driva igenom förslaget och det torde redan nu stå klart att regeringen inte vill att förslaget ska gå igenom.

Produktivitetsparadoxen och makroekonomerna

Arbetsproduktivitet är en av de variabler som utvecklas långsamt och stabilt. Figuren visar hur arbetsproduktiviteten har förändrats i Sverige mellan 1970 och 2016. Siffran avspeglar hur människors förmåga att tillföra värde till samhällsekonomin förändras över tid.

Den nya högern är väldigt lik den gamla vänstern

Det går så mycket snabbare att hitta intressanta texter om politik och samhälle när man kan ta hjälp av Twitter. Så här på söndagar har man dessutom tid att sätta sig ner för att läsa lite längre texter. Börjar med Maciej Zaremba som pekar ut männen som drivkrafter för populism och främlingsfientlighet. Begrundar saken ett tag och kommer fram till att han har fel.

Han kanske fångar en trend när det gäller mäns och kvinnors tendens att göra karriär och skaffa sig en utbildning. Men just denna trend har väldigt lite med fenomenet Donald Trump att göra.

Julafton för lobbyister i Washington

Ett av Donald Trumps vallöften var att “dränera träsket” i Washington. Med det menade har att han skulle sparka ut lobbyister och påtryckare.

Jag är av flera skäl övertygad om att så inte kommer att ske. Det har dels med Donald Trumps personlighet att göra, dels med hans brist på politisk erfarenhet.

Donald Trump är nu chef för NSA

Inte för att Google, Yahoo och Microsoft bör få ut för vad statschefen i deras land hittar på. Men har ni tänkt på att Donald Trump är den yttersta garanten för att de mail som ni lagrar hos de amerikanska internetjättarna förblir hemliga? Ni kanske litade på Barack Obama, men litar ni på Trump?

Vansinne att regeringen inte vill bygga ut mobilt bredband på 700-bandet

Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet om den svenska regeringens beslut att *inte* auktionera ut 700-bandet. Det kan vara ett av de mer kostsamma besluten på länge. Det är ytterst oklart varför regeringen fattat detta beslut. Jag tror att man har fått påtryckningar från svenska myndigheter om att reservera frekvenserna för eventuell användning inom ramen för ett projekt som kallas Digitalrakel.

Donald Trump vann inte, det var Hillary Clinton som förlorade

Jag är övertygad om att Bernie Sanders hade vunnit en förkrossande seger mot Donald Trump om han blivit demokraternas kandidat. Skälet är att Bernie Sanders – till skillnad från Hillary – presenterade en lösning på viktiga samhällsproblem.

Vi kan diskutera om “lösningen” hade fungerar. Bättre än Donald Trumps föreslagna lösning i alla fall. Demokraterna föll därför på eget grepp – genom att välja en mäktig insider som står för status quo framför en outsider som står för förändring.

Reepalu vet uppenbarligen ingenting om företagande

Vad ska man säga om välfärdsutredningen? Att Illmar Reepalu uppenbarligen inte kan ett iota om företagande. Annars skulle kan ha förstått att förslaget gör det omöjligt för småföretagare att bedriva välfärdsverksamhet. Företagande handlar om att hantera risk och att bygga upp en buffert inför framtiden. Det innebär i sin tur att företagen vissa år måste kunna gå med överskott. Annars klarar man inte av att hantera underskott andra år. Man kan gå så långt som att påstå att riskhanteringen är poängen med att ha ett företag.

Reepalu bekräftar sitt kamikazeförslag

Välfärdsutredaren Illmar Reepalu bekräftar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att han kommer att föreslå en vinstbegränsning i relation till företagens operativa kapital. Eftersom små företag i snitt har betydligt mindre kapital i förhållande till vinsten än stora företag kommer förslaget att slå ut de flesta mindre företag. Det enda sättet att uppfylla villkoret kommer vara att ta ut allt överskott i form av lön. Detta gör det i sin tur omöjligt för de små företagen att växa organiskt. Att använda beskattad lön – med dagens marginalskatt på 60 procent – är givetvis inte heller möjligt.

Snart är all trafik på webben krypterad

I efterdyningarna av Edward Snowdens avslöjanden och nu senast läckorna av John Podestas och Colin Powells mail har ägarna av webbplatser och användare sent om sider insett att all trafik måste krypteras för att Internet ska kunna vara ett säkert ställe att vistas på.

Google har gått i bräschen för detta arbete, eftersom företaget är beroende av att det vanliga nätet fungerar som det ska. Företaget redovisar också statistik om hur stor andel av trafiken som är krypterad. I dag uppgår den andelen till 70 procent.

Skatten på utdelning höjs från 20 till 25 procent

Noterar att regeringens utredare vill höja skatten på utdelning från 20 till 25 procent. Detta förslag kommer att beröra Sveriges alla småföretag och sannolikt kväva rätt mycket av entreprenörskapet i landet. Med 22 procent bolagsskatt och 25 procents utdelningsskatt blir den effektiva skattesatsen på utdelning 45 procent. Maxbeloppet för utdelning kommer också att sänkas till 100 000 kronor – från dagens 160 000. Skatteuttaget på utdelning hamnar inte så långt från marginalskatten på inkomst av tjänst, som i dag ligger på 60 procent.

Trots tal om vinstförbud – privat andel ökar

Mitt i diskussionen om ett eventuellt vinstförbud i välfärden kommer Sveriges Kommuner och Landsting med nya siffror. Det visar sig att kommunerna i allt större utsträckning tar hjälp av privata företag för att lösa sina uppgifter. År 2015 köpte kommuner, landsting och regioner privata tjänster för 74 miljarder kronor – att jämföra med 29 miljarder 2005.

Skärp reglerna för muta via jobberbjudande

Det är uppenbart att vi i Sverige måste skärpa reglerna för mutor via jobbyte. Detta är det i dag vanligaste sättet att muta offentliga tjänstemän – så här långt har det också varit juridiskt oantastligt. Tyvärr håller det på att bli en epidemi. Ett, tu, tre befinner vi oss där USA är i dag – att man inte bara säljer jobb i privata företag mot gentjänster, utan också säljer poster i statsförvaltningen till högstbjudande. Amerikanska ambassadörsposter har länge mest varit en fråga om pris. Nu visar en utredning av FBI att Bill Clinton benådat brottslingar i utbyte mot donationer till Bill och Hillarys gemensamma stiftelse.

Nya anställningsformer är inte problemet

En så kallad “etablerad sanning” som spridits i medierna de senaste åren är att landstingens användning av inhyrda läkare är ett problem för vården och patienterna. Men som det ofta är med etablerade sanningar är påståendet vid närmare granskning inte speciellt välgrundat.

Till att börja med utgör hyrläkarna en liten del av vårdens personalstock. Ungefär 1 000 läkare (omräknat till helårsanställningar) är anställda av bemanningsföretag. Inhyrning som andel av vårdens totalkostnad utgör mindre än en procent av vårdens totalkostnad. Bara dessa siffror torde ställa påståenden om “hyrläkarkatastof” i fråga.

Vinstreglering utestänger småföretagen från välfärdsmarknaden

Mitt företag heter Ekonomismus AB. Det har – precis som så många andra företag – ett aktiekapital på 50 000 kronor.

Så mycket annat kapital finns det inte. Årsredovisningen går att beställa från Bolagsverket om man är intresserad. Men det är de flesta nog inte.

Antag att jag ändrar inriktning på verksamheten. Jag anställer två hemvårdare som får avtalsenlig lön på 20 000 kronor i månaden. Jag ansöker om ackreditering inom ramen för vårdvalet i hemtjänsten i Stockholm.

Att mäta vårdkvalitet

Har ägnat halva dagen åt statistik om vårdkvalitet. Målet är att undersöka om dagens patientenkäter verkligen speglar patienternas upplevelser. Och tyvärr har jag kommit fram till att det traditionella sättet att mäta vårdkvalitet sannolikt är missvisande.

De mått som i dag redovisas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är andelen nöjda patienter i förhållande till andelen missnöjda. Mätningarna görs genom att man skickar ut en enkät till ett urval av patienter som besökt en vårdcentral eller specialistmottagning.

Brexit och den institutionella konkurrensen

Läser i ETUC:s handlingsprogram att bolagsskatten i EU bör harmoniseras till en miniminivå av 25 procent. Sannolikheten för att detta skulle ha blivit EU-politik är måhända inte stor, men samtidigt vet vi inte vad som skulle ha hänt på sikt. Droppen urholkar stenen, som det heter.

Vilket osökt för oss in på frågan om institutionell konkurrens. Efter ett brittiskt utträde ur EU är det ytterst osannolikt att unionen kommer att bestämma en miniminivå på 25 procent. Skälet är att många företag omedelbart skulle flytta till Storbritannien. Theresa May skulle också kunna förstärka effekten genom att sänka den brittiska bolagsskatten till tio procent eller ännu mindre.

Storbritannien kan sänka bolagsskatten till tio procent

Storbritanniens utträde ur EU kan bli början på en intensiv skattekonkurrens i Europa. Bolagsskatten är relativt oviktig som inkomstkälla för staten, men en desto viktigare faktor för företagen. Skulle Storbritannien sänka skatten till tio procent blir det absolut nödvändigt för EU-länderna att följa efter.

Sannolikheten för att Storbritannien väljer en drastisk lösning ökar om EU inte går landet till mötes i utträdesförhandlingarna. Man kan också tänka sig att Storbritannien går före genom att teckna frihandelsavtal med Kanada och USA. Helt plötsligt kan det vara en konkurrensnackdel att vara med i unionen.

Är bensinen för dyr?

Hur ska man som nationalekonom se på påståendet om att bensinen är för dyr? Jag skulle påstå att ett sådant generaliserande påstående är storstadscentrerat. I storstäder råder ofta brist på utrymme och trafiken kan ge upphov till såväl buller som föroreningar.

Men i glesbygden är luften renare och de fria ytorna större. Påståendet om att bensinpriset är för lågt håller inte för en närmare granskning. I själva verket är det många viktiga resor som måste ställas in därför att bilägandet och bensinen är alldeles för dyr.

Salman bin Abdul Aziz besöker Medeltidsveckan

Stefan Löfven är på besök i kungadömet Saudiarabien. Klokt nog har han inga journalister med sig – eller i alla fall inga riktiga journalister (elaka sådana som Janne Josefsson). Ändå har vissa saker kommit fram, bland annat att Kung Salman ska besöka Medeltidsveckan. Tanken är dock att ingen i förväg ska berätta för monarken att det är just medeltidsveckan. Tillsammans med Stefan Löfven ska Salman bland annat få ta del av dåtida Sveriges avrättningmetoder – till exempel sågning, ett slags vertikal variant på den i Saudiarabien så populära halshuggningen.

Ingen gamechanger i Wikileaks mailskörd

Visst är det mycket som är intressant av det som Wikileaks presenterar. Men någon riktig gamechanger har vi ännu inte sett. Tror att Wikileaks skulle ha släppt en sådan innan den tredje och sista presidentvalsdebatten.

Det är ett cyberkrig som pågår och som har potential att förändra utfallet av det kanske viktigaste valet i världen. Var frontlinjerna går är oklart. Hackergruppen Fancy Bear är misstänkt för att ha genomfört intrånget i både Colin Powells och John Podestas mail. Och det förefaller sannolikt att denna – möjligen ryskunderstödda – hackergrupp ligger bakom attacken.

Privata vårdförsäkringar urholkar inte vården

Läser forskaren John Lapidus debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken: “Forskare: Privat försäkring urholkar vården. Ett av påståendena i artikeln lyder:

“För det första finns i varje land ett begränsat utbud av sjukvårdsresurser: vårdcentraler, sjukhus, ­läkare, sjuksköterskor med mera. Om en läkare behandlar en försäkringspatient betyder det per definition att hen inte behandlar en offentligt finansierad patient, något som läkaren kunde ha gjort i det ögonblicket.”

Ska vi ta det påståendet på allvar säger Lapidus att det inte spelar någon roll hur mycket pengar vi lägger på sjukvården. Om vi använder 400 miljarder i stället för 200 miljarder kommer det fortfarande att finnas lika många vårdcentraler, sjukhus, läkare, sjuksköterskor.

Brittiska inflationen nu en procent

Nås av nyheten att den brittiska (kärn)inflationen nu uppgår till en procent. Tro det eller ej – det är en mycket hög inflation. Och inflationsförväntningarna är ännu högre. På några års sikt väntar drygt tre procents inflation. Bank of England har historiskt sett varit mycket bättre på att pricka inflationsmålet än exempelvis ECB och Riksbanken.

Hur rimligt är det för övrigt att brittiska trettioåriga obligationer ger en avkastning på 1,78 procent om inflationen uppgår till mer än två procent? Under antagande om två procents tillväxt bör obligationerna erbjuda en dubbelt så hög avkastning, alltså ungefär 3,78 procent. Det innebär också att de bör vara värda hälften så mycket som i dag.

Åttatusen för en lägenhet räcker inte långt

Den rödgröna majoriteten i Stockholms stad har drabbats av panik. Helt plötsligt inser man att det blir besvärligt att ta fram 3 500 lägenheter nästa år och avsevärt fler året därpå. Om det är 120 000 som får uppehållstillstånd blir Stockholm stads andel 12 000. Det handlar om flyktingar som måste kommunplaceras efter att Migrationsverkets ansvar upphör.

Som av en händelse annonserar Hyresgästföreningen samtidigt i tunnelbanan. “Får alla plats?” är deras fråga. Ja, om vi inför marknadshyror får alla nuvarande svenskar plats i alla fall. Sverige har mer bostadsyta per person än de flesta andra länder.

Colorado drar in en halv promille av BNP på marijuana

Det börjar dyka upp hårda data om konsekvenserna av marijuanalegaliseringen i Colorado. Det verkar som om de befarade negativa effekterna i stort sett uteblivit – samtidigt som delstaten tar in en hel del extra pengar i form av skatt. Enligt en nyligen publicerad rapport handlar det om en halv promille av BNP, eller motsvarande den offentliga kostnaden för tandvården i Sverige. Givetvis skulle intäkterna inte bli lika höga i Sverige, då marijuanakonsumtionen är avsevärt lägre.

Förutsägbar betygsinflation

Vad ska man säga om Uppdrag Gransknings reportage om skolan? Att betygsinflation är ett högst förutsägbart fenomen och att man hade betydligt bättre skyddsmekanismer i LGR-80 än i dagens absoluta betygssystem.

Betygen har blivit allt annat än absoluta. De är relaterade bland annat till hur mycket barnens föräldrar tjatar på skolans rektor. Men det är inte föräldrarnas sociala kompetens som ska betygssättas – det är elevernas kunskaper.

Lagstiftning om primärvård kan vara problematisk

Läser att Gabriel Wikström är beredd att genomföra flera av förslagen i Göran Stiernstedts utredning. Han överväger också att lagstifta om vad som ska ingå i primärvården.

En liten varning kan vara på sin plats . Om landstingen inte utformar de ekonomiska incitamenten för vårdgivarna på ett sätt som lockar dessa att frivilligt ta större ansvar riskerar en lag leda till ökad detaljreglering. Staten kommer att stifta lagar om vad som ska ingå och vårdgivarna kommer att hitta sätt att kringgå dessa lagar.

Framtidens hemvärnsövningar

Utvecklingen inom VR (Virtual Reality) går snabbt. Utrustningen finns – liksom den tekniska kapaciteten. Det som så här långt har saknats är programvaran för att skapa virtuella mötesplatser. Sakta men säkert börjar detta tomrum nu att fyllas.

En av de mest lovande simuleringarna är Onward – som tillverkarna själva kallar spelet: “A Tactical FPS Built Specifically For VR”. Ett taktiskt spel sett ur betraktarens perspektiv, byggt för Virtual Reality.

Storbritanniens bytesbalansunderskott en anomali

Utvecklade länder har ofta mer eller mindre permananta bytesbalansunderskott. Såväl Storbritannien som USA har sedan 1980 haft underskott som uppgår till ungefär tre procent av BNP. Underskott är alltså normaltillståndet för dessa ekonomier. Detta kan ställas i kontrast till de stora bytesbalansöverskott som kännetecknar Sverige och Tyskland.

En förklaring är att USA och Storbritannien finansierar offentliga utgifter med lån från utlandet. Det gör inte Sverige och Tyskland.