Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Sanningen om Facebook

En nyhet som cirkulerat på nätet är att Facebook håller på att ta fram varningar för falska nyheter på nätet. Jag tycker det är ett intressant sätt att lyfta en diskussion om vilket ansvar människor själva har för att skaffa sig en korrekt bild av verkligheten. Klart är att det cirkulerar massor med falska nyheter på nätet och att det finns människor som tror på alla möjliga konstigheter.

LO menar att det inte längre går åt fel håll

Såg Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, på TV i morse. Han beklagade sig över att många LO-medlemmar tycker att det går åt fel håll i Sverige. “Många LO-medlemmar tycker det går åt fel håll. Vi kan försöka övertyga dem med siffror och statistik, men det räcker inte.” skriver han också på DN-debatt.

Svårt att tolka det på något annat sätt än att LO inte håller med sina medlemmar. LO tycker att det finns mycket som är bra i Sverige, men medlemmarna tycker allt är skräp och många röstar på Sverigedemokraterna eftersom de tror att det är invandrarnas fel.

Vi måste göra upp med paternalismen

Väldigt mycket av dagspolitiken cirklar kring flyktingarna och deras försörjning. De ska “kommunplaceras” som det heter. Smaka på ordet. Kommunplaceras …

Det handlar i de flesta fall om vuxna människor som ofta tagit sig den farofyllda vägen från Syrien till Sverige. De har i många fall gått till fots längs leriga vägar och betalar flyktingssmugglare för att ta sig till EU.

Visst är det kanske praktiskt och rimligt att vi erbjuder våra nya svenskar något slags grundskydd i sitt nya hemland. Men ska grundskyddet bestå av bostadsrätter som kommunerna får köpa in för flera miljoner på den öppna marknaden?

Den gemensamma nämnaren för populisterna

Lyssnar på Godmorgon Världen om populistiska partier. En forskare konstaterar att det enda gemensamma som partierna har är EU-motstånd och främlingsfientlighet. Fast inte ens detta har de gemensamt. Många populistiska partier är öppna för migration och flera är EU-positiva. Ta Saulius Skvernelis i Litauen. Ta Bernie Sanders i USA. Ta Hugo Chavez i Venezuela.

Den slappa journalistiken

Kan inte låta bli att dela ett helt otroligt roligt Facebookinlägg av Mikael Odenberg, som nog borde få våra kvällstidningsjournalister att fundera över vad de håller på med. Som Odenberg skriver – det är viktigt att granska myndigheters agerande, bland annat för att förhindra korruption – men det här drar ett löjets skimmer över den grävande journalistiken.

Hawthorneeffekten och Pisastudien

Är inte förvånad över att de svenska resultaten i Pisa-studien vänder uppåt. I själva verket tror jag att kunskapsraset slutade redan år 2000. Sedan dess har den svenska skolan långsamt blivit bättre – med betoning på långsamt. Det vi borde fokusera på är inte fallet mellan 2009 och 2012, som jag tror kan bero på helt andra faktorer. Det intressanta är varför skolan försämrades så mycket mellan 1985 och 2000?

Förtroendekrisen för det etablerade

Resultatet i det österrikiska valet bekräftar en tes som jag framfört tidigare – att tillbakagången för de etablerade partierna ofta har mer att göra med de etablerade partierna än med väljarna. Kort sagt – det handlar in nödvändigtvis om att väljarna helt plötsligt blivit populister, det kan lika gärna handla om att folket förlorat förtroendet för de etablerade partierna – en förklaring som givetvis är mindre tilltalande för de etablerade partierna.

Vad Kristdemokraterna och Moderaterna kan lära av SCB

Att det kan vara svårt för politiska partier att undvika beröra frågor där andra politiska partier har övertaget är en sak. Men på den gamla goda tiden – innan partierna började triangulera på allvar – var det en självklarhet att man måste ta initiativet i en fråga innan man börjar tala om den.

Trump och de reala inkomsterna i USA

Har noterat påståenden om att de reala inkomsterna i USA har varit oförändrade för nittio procent av befolkningen sedan 1990. Även kvalificerade nationalekonomer har framfört denna förklaring till att Donald Trump kunde vinna sådana framgångar.

En populist som är positiv till EU

Läser om Litauens nya premiärminister Saulius Skvernelis som, till skillnad från andra så kallat populistiska ledare, är EU-positiv. Saulis vill öka försvarsanslaget, trots att Litauen redan lägger två procent.

När Donald Trump kräver att Litauen och andra allierade uppfyller sina försvarsåtaganden talar inte Saulius, som så många andra, om svek. Han ser det som ett ganska rimligt krav på motprestation. Till skillnad från många av högerpopulisterna i EU är han kritisk till Rysslands agerande i Ukraina och Georgien. Det finns fler skillnader. I Litauen är invandringen till exempel ingen stor fråga – däremot utvandringen. Populister kommer inte stöpta i samma form.

Regeringens tre mest näringslivsfientliga förslag

Det är svårt att lista dem alla – förslagen som försämrar Sveriges konkurrenskraft och leder till minskad välfärd. Men jag skulle säga att det här är de tre mest korkade förslagen. Listan är då inte nödvändigtvis sorterad efter hur stor betydelse förslagen har för samhället, utan mer efter hur onödiga och olämpliga förslagen är rent generellt.

Räkna med en låg bolagsskatt efter Brexit

Willem Buiter, en av de mest namnkunniga analytikerna på CityGroup, tror att bolagsskatten i Storbritannien inom några år kommer att ligga på *högst* tio procent. Samtidigt diskuterar man att i EU införa golv för beskattningen av företagen – siffror på tolv procent har nämnts.

Twitteranvändare kan inte skylla ifrån sig

Har sett flera inlägg om att tonen på Twitter är alldeles för hård och att folk måste tagga ner. Har ni någonsin tänkt efter hur man får ett twitterflöde? Jo, man följer andra människor. I dag går det till och med att blockera bort alla hashtaggar och kommentarer som inte kommer från personer som man följer.

Så låt oss rekapitulera. Det flöde som var och en av världens alla twitteranvändare har styrs av vilka personer de har valt att följa. Det innebär … tro det eller ej … att vi alla bär ett ansvar för hur vårt twitterflöde ser ut.

En bra dag för friheten

Mikael Runsten skriver i dag på DI-debatt att regeringens välfärdsutredare fått allt om bakfoten och att Runstens forskning ger stöd för motsatsen till det Illmar Reepalu påstår.

“Utredningens slutsats att blunda för de mjuka värdena och samtidigt sätta ett vinsttak baserat på att de heller inte finns vore inte bara dumt utan helt förödande för utvecklingen av företagen i välfärdssektorn.”

Detta är ytterligare en käpp i hjulet för Vänsterpartiets försök att driva igenom ett vinstförbud i den svenska välfärden. Det blir allt mindre sannolikt att regeringen kan driva igenom förslaget och det torde redan nu stå klart att regeringen inte vill att förslaget ska gå igenom.

Produktivitetsparadoxen och makroekonomerna

Arbetsproduktivitet är en av de variabler som utvecklas långsamt och stabilt. Figuren visar hur arbetsproduktiviteten har förändrats i Sverige mellan 1970 och 2016. Siffran avspeglar hur människors förmåga att tillföra värde till samhällsekonomin förändras över tid.

Den nya högern är väldigt lik den gamla vänstern

Det går så mycket snabbare att hitta intressanta texter om politik och samhälle när man kan ta hjälp av Twitter. Så här på söndagar har man dessutom tid att sätta sig ner för att läsa lite längre texter. Börjar med Maciej Zaremba som pekar ut männen som drivkrafter för populism och främlingsfientlighet. Begrundar saken ett tag och kommer fram till att han har fel.

Han kanske fångar en trend när det gäller mäns och kvinnors tendens att göra karriär och skaffa sig en utbildning. Men just denna trend har väldigt lite med fenomenet Donald Trump att göra.

Julafton för lobbyister i Washington

Ett av Donald Trumps vallöften var att “dränera träsket” i Washington. Med det menade har att han skulle sparka ut lobbyister och påtryckare.

Jag är av flera skäl övertygad om att så inte kommer att ske. Det har dels med Donald Trumps personlighet att göra, dels med hans brist på politisk erfarenhet.

Donald Trump är nu chef för NSA

Inte för att Google, Yahoo och Microsoft bör få ut för vad statschefen i deras land hittar på. Men har ni tänkt på att Donald Trump är den yttersta garanten för att de mail som ni lagrar hos de amerikanska internetjättarna förblir hemliga? Ni kanske litade på Barack Obama, men litar ni på Trump?

Vansinne att regeringen inte vill bygga ut mobilt bredband på 700-bandet

Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet om den svenska regeringens beslut att *inte* auktionera ut 700-bandet. Det kan vara ett av de mer kostsamma besluten på länge. Det är ytterst oklart varför regeringen fattat detta beslut. Jag tror att man har fått påtryckningar från svenska myndigheter om att reservera frekvenserna för eventuell användning inom ramen för ett projekt som kallas Digitalrakel.

Donald Trump vann inte, det var Hillary Clinton som förlorade

Jag är övertygad om att Bernie Sanders hade vunnit en förkrossande seger mot Donald Trump om han blivit demokraternas kandidat. Skälet är att Bernie Sanders – till skillnad från Hillary – presenterade en lösning på viktiga samhällsproblem.

Vi kan diskutera om “lösningen” hade fungerar. Bättre än Donald Trumps föreslagna lösning i alla fall. Demokraterna föll därför på eget grepp – genom att välja en mäktig insider som står för status quo framför en outsider som står för förändring.

Reepalu vet uppenbarligen ingenting om företagande

Vad ska man säga om välfärdsutredningen? Att Illmar Reepalu uppenbarligen inte kan ett iota om företagande. Annars skulle kan ha förstått att förslaget gör det omöjligt för småföretagare att bedriva välfärdsverksamhet. Företagande handlar om att hantera risk och att bygga upp en buffert inför framtiden. Det innebär i sin tur att företagen vissa år måste kunna gå med överskott. Annars klarar man inte av att hantera underskott andra år. Man kan gå så långt som att påstå att riskhanteringen är poängen med att ha ett företag.

Reepalu bekräftar sitt kamikazeförslag

Välfärdsutredaren Illmar Reepalu bekräftar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att han kommer att föreslå en vinstbegränsning i relation till företagens operativa kapital. Eftersom små företag i snitt har betydligt mindre kapital i förhållande till vinsten än stora företag kommer förslaget att slå ut de flesta mindre företag. Det enda sättet att uppfylla villkoret kommer vara att ta ut allt överskott i form av lön. Detta gör det i sin tur omöjligt för de små företagen att växa organiskt. Att använda beskattad lön – med dagens marginalskatt på 60 procent – är givetvis inte heller möjligt.

Snart är all trafik på webben krypterad

I efterdyningarna av Edward Snowdens avslöjanden och nu senast läckorna av John Podestas och Colin Powells mail har ägarna av webbplatser och användare sent om sider insett att all trafik måste krypteras för att Internet ska kunna vara ett säkert ställe att vistas på.

Google har gått i bräschen för detta arbete, eftersom företaget är beroende av att det vanliga nätet fungerar som det ska. Företaget redovisar också statistik om hur stor andel av trafiken som är krypterad. I dag uppgår den andelen till 70 procent.

Skatten på utdelning höjs från 20 till 25 procent

Noterar att regeringens utredare vill höja skatten på utdelning från 20 till 25 procent. Detta förslag kommer att beröra Sveriges alla småföretag och sannolikt kväva rätt mycket av entreprenörskapet i landet. Med 22 procent bolagsskatt och 25 procents utdelningsskatt blir den effektiva skattesatsen på utdelning 45 procent. Maxbeloppet för utdelning kommer också att sänkas till 100 000 kronor – från dagens 160 000. Skatteuttaget på utdelning hamnar inte så långt från marginalskatten på inkomst av tjänst, som i dag ligger på 60 procent.

Trots tal om vinstförbud – privat andel ökar

Mitt i diskussionen om ett eventuellt vinstförbud i välfärden kommer Sveriges Kommuner och Landsting med nya siffror. Det visar sig att kommunerna i allt större utsträckning tar hjälp av privata företag för att lösa sina uppgifter. År 2015 köpte kommuner, landsting och regioner privata tjänster för 74 miljarder kronor – att jämföra med 29 miljarder 2005.

Skärp reglerna för muta via jobberbjudande

Det är uppenbart att vi i Sverige måste skärpa reglerna för mutor via jobbyte. Detta är det i dag vanligaste sättet att muta offentliga tjänstemän – så här långt har det också varit juridiskt oantastligt. Tyvärr håller det på att bli en epidemi. Ett, tu, tre befinner vi oss där USA är i dag – att man inte bara säljer jobb i privata företag mot gentjänster, utan också säljer poster i statsförvaltningen till högstbjudande. Amerikanska ambassadörsposter har länge mest varit en fråga om pris. Nu visar en utredning av FBI att Bill Clinton benådat brottslingar i utbyte mot donationer till Bill och Hillarys gemensamma stiftelse.

Nya anställningsformer är inte problemet

En så kallad “etablerad sanning” som spridits i medierna de senaste åren är att landstingens användning av inhyrda läkare är ett problem för vården och patienterna. Men som det ofta är med etablerade sanningar är påståendet vid närmare granskning inte speciellt välgrundat.

Till att börja med utgör hyrläkarna en liten del av vårdens personalstock. Ungefär 1 000 läkare (omräknat till helårsanställningar) är anställda av bemanningsföretag. Inhyrning som andel av vårdens totalkostnad utgör mindre än en procent av vårdens totalkostnad. Bara dessa siffror torde ställa påståenden om “hyrläkarkatastof” i fråga.

Vinstreglering utestänger småföretagen från välfärdsmarknaden

Mitt företag heter Ekonomismus AB. Det har – precis som så många andra företag – ett aktiekapital på 50 000 kronor.

Så mycket annat kapital finns det inte. Årsredovisningen går att beställa från Bolagsverket om man är intresserad. Men det är de flesta nog inte.

Antag att jag ändrar inriktning på verksamheten. Jag anställer två hemvårdare som får avtalsenlig lön på 20 000 kronor i månaden. Jag ansöker om ackreditering inom ramen för vårdvalet i hemtjänsten i Stockholm.