Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Alla centrala IT-system är sårbara

Jag är inte precis förvånad över att professionella cyberbrottslingar har angripit centrala system för datorhantering. Tror precis det börjar gå upp för många företag hur extremt sårbar deras IT-infrastruktur är.

I grunden handlar det om att de tänker fel. Företagen tror att man genom att ge en central aktör omfattande privilegier att kontrollera och övervaka användarna kan eliminera risken för intrång – både externa och interna sådana. I stället väljer brottslingarna att attackera den svaga punkten i systemet – nämligen övervakaren.

Förkylda män är inte Strandhälls största problem

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll skämtade på Twitter i går (1 april) om att hon skulle införa bidrag för vård av sjuk man. Det kan man givetvis skämta om. Men ser vi till sjukskrivningsstatistiken är det inte förkylda män som är det stora problemet. Det är kvinnor i diagnosgrupp F00-F99, alltså psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. I denna diagnosgrupp är kvinnornas sjukskrivningar 164 procent fler än männens.

Är din bil krigsplacerad?

En detalj i regeringens förslag om totalförsvarsplikt, som ännu inte uppmärksammats i särskilt stor utsträckning, är att den lagen även berör ett mindre antal fordon som – liksom de värnpliktiga småningom – kommer att krigsplaceras. Det är inte alla fordon som kommer i fråga, utan bara lastbilar, hjullastare och vissa personbilar av märket Volvo.

Att svartmåla svensk sjukvård är journalisternas uppdrag

Jo, jag är bekant med personen som driver Facebooksidan “Rädda Vården”. Men det är inte därför jag reagerar på Sveriges Televisions sätt att beskriva sidan med rubriken: “Skrämselsidan ‘Rädda Vården’ stöttas av ‘Stöd svenska polisen’“. Jag ska inte gå in på vad som skrivs den senare, jag följer den inte så jag vet inte.

Kan en riksdagsledamot få socialbidrag?

Nej, jag tänker inte på en före detta ledamot eller en ledamot som gjort något dumt och tagit time-out. Jag funderar på om det är teoretiskt möjligt att en riksdagsledamot som tar emot fullt riksdagsarvode skulle kunna få socialbidrag. För att ta reda på det måste vi först räkna ut ledamotens nettolön. Bruttolönen uppgår i dag till 64 700 kronor i månaden. Går vi in i skattetabellen ser vi att ledamoten ska betala 24 054 kronor i skatt. Nettolönen blir 40 646 kronor.

Kvoten blir inte tillräcklig stor

Dividerar man 244 000 med 400 000 blir kvoten 0,61. Sveriges Televisions nyhet om att 244 000 utrikesfödda fått jobb är givetvis positiv, men det innebär att bara 61 procent har fått sysselsättning. Sysselsättning är inte ens detsamma som ett reguljärt osubventionerat heltidsarbete.

Vänsterns mardröm är ett klasslöst samhälle

Det är helt obegripligt att partier som är för en jämnare inkomstfördelning och mer jämlikhet inte väljer att först plocka de lågt hängande frukterna. Genom att satsa på att omfördela till låginkomsttagare i stället för från höginkomsttagare kan man uppnå en större social mobilitet. Genom att rätta till de mest uppenbara bristerna i bidragssystemen kan man öka arbetsutbudet och minska risken för fattigdomsfällor. Genom att satsa på bättre antagningsregler för skolor och gymnasier går det att ge barn till lågutbildade bättre möjligheter.

Men i stället för att plocka de lågt hängande frukterna väljer partier som Vänsterpartiet åtgärder som leder till större klyftor. Vilka mekanismer är det som får partier att välja medel som är kontraproduktiva?

Regeringen mildrar 3:12 förslaget

Regeringen mildrar ni sitt förslag om att försämra 3:12 reglerna. Men det är alltjämt ett steg i fel riktning i en tid då vi kan förvänta oss tilltagande skattekonkurrens, bland annat på grund av Brexit. Ett skäl till att regeringen vill försämra på detta område är att man har höjt – och tänker höja – skatten på arbete. Om man höjer skatten på arbete blir det relativt sett lösammare att försöka ta ut arbetsinkomster som kapitalinkomster.

Har Barack Obama avlyssnat Donald Trump?

Donald Trump påstår att han varit avlyssnad av den brittiska underrättelsetjänsten GCHQ på Barack Obamas uppdrag. GCHQ förnekar detta och kallar det “löjligt”. Men är det löjligt? Listan på personer och organisationer som avlyssnats under Barack Obama är så lång att man funderar på vem som *inte* har avlyssnats.

Regeringen sänker skatten – på bidrag

Får känslan av att jag är förföljd. Skriver detta från Gran Canaria, dit jag åkt över helgen därför att jag tyckte det var för kallt i Sverige. Nu vill regeringen stoppa mig med en flygskatt. Jag skulle få betala flera hundra kronor extra – det skulle bli dyrare att åka till Gran Canaria än att åka till Göteborg. Tror jag betalade lika mycket när jag åkte till götet förrförra helgen.

Bör Magdalena skrämma iväg Nordea?

Många har gjort sig lustiga över finansminister Magdalena Anderssons uttalande om att det kanske skulle vara bra för Sverige om Nordea flyttade sitt huvudkontor. Men något ligger det i konstaterandet. Nordbanken köptes 1990 upp av statliga PK banken. Förkortningen “PK” stod vid den tiden inte för “politiskt korrekt”, utan var en förkortning av “Post och Kreditbanken”.

Magdalena Anderssons fond är den största bluffen

Premiepensionerna diskuteras flitigt och fokus har satts på fonder som inte håller måttet och som i vissa fall agerat bedrägligt gentemot spararna. Dessa problem tas som intäkt för att se över eller avskaffa systemet helt. Att man bör se över systemet är självklart. Ett avskaffande skulle däremot inte få riktigt de effekter som politikerna påstår. Detta är de själva väl medvetna om och det är också därför som man gärna växlar till ett ofonderat system – det är ett enkelt sätt att höja skatten utan att tala om att det är det man gör.

Så kan Sveriges grannländer destabiliseras

Händelserna i Nederländerna är att bra exempel på hur främmande makt kan destabilisera ett land genom att spela på nationalism och extremism. Lite ironiskt är det när turkiska ministrar på Twitter anklagar Holland för att vara ett fascistiskt land. Jo, det ska kommer från politiska företrädare från ett land där regeringen har fängslat stora delar av journalistkåren.

Nättidskriften Smedjan återuppstår

Glädjande nyheter – nättidskriften Smedjan återuppstår. I det första numret finns artiklar om Landskrona, Donald Trump och vapendirektivet. När Smedjan lades ner förra gången – 2005 – fanns det fortfarande läsvärda dagstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jo, dom finns alltjämt kvar i någon form – men jag tror den vinstdrivande journalistiken är på väg ut. Förtroendet för den så kallat opartiska journalistiken har likaså sedan dess minskat påtagligt.

Ett tungt ansvar vilar på CIA

Wikileaks har i dag släppt en stor mängd dokument som beskriver hur CIA kan ta sig in i mobiltelefoner, datorer, TV-apparater och mycket annat. Att dokumenten nu finns i Wikileaks ägo innebär att de också kan finnas hos andra aktörer. Bland annat beskriver materialet metoder för att på distans göra om en Samsung-TV till en maskin för avlyssning – programmet för det ändamålet har kodnamnet “weeping angel”.

Jo, Trump var faktiskt avlyssnad

Donald Trump tweetar att han varit avlyssnad av Barack Obama under valrörelsen. Jo, det är faktiskt sant. NSA har en databas (X-keyscore) där man kan söka på alla som har en emailadress eller något annat som identifierar dem. Om Donald Trump har en emailadress – och det har han väl – så har han varit avlyssnad av Barack Obama.

Det krävs två procent – inte förstärkt marknadsföring

Att återinföra värnplikten samtidigt som regeringen låter inflationen fortsätta urholka försvarsanslaget är ansvarslöst. Någon återinförd värnplikt är det heller inte tal om – bara en obligatorisk mönstring. Man kan likna det vid en förstärkt marknadsföring av försvaret, där förmålen för marknadsföringen måste lyssna till locktonerna.

På jakt efter utanförskapet

Vi är väl några som följer den amerikanske journalisten Tim Pools jakt på det svenska utanförskapet. Särskilt mycket sociala problem lyckas han inte finna, men han sätter ändå fingret mitt i ögat på det svenska samhället. Den senaste tweeten är väldigt talande:

“Hur kommer det sig att så många tycker att det är journalistens fel om en journalist blir attackerad eller hotad?”

Slutet för IS närmar sig

Mosul är på väg att intas av den irakiska armén och Islamiska staten sjunger på sista versen. För oss här i Europa innebär det att riskerna för terrordåd ökar mångfalt. Al Baghdadi har uppmanat IS kärntrupper att bege sig till sina hemländer och fortsätta kampen.

Vi litar för mycket på andra och oss själva

Den psykologiska forskningen visar att människor har två stora systematiska brister i sitt tänkande. Båda leder till att vi överskattar vår egen förmåga att förstå världen.

Den första bristen är att vi gärna söker bekräftelse på våra existerande uppfattningar. Psykologiska experiment visar att människor förkastar konkreta fakta till förmån för befintliga uppfattningar. Att vi beter oss så har evolutionära orsaker. Konsekvensen är dock att vi i regel är lätta att manipulera för den som vet hur man ska gå tillväga.

Extremt kapitalutflöde väntar

Har en känsla av att regeringens nya 3:12-regler kommer att leda till ett extremt kapitalutflöde ur svenska företag. Jag vet ju bara hur jag själv agerar och jag kan inte vara ensam om att göra den bedömningen. Frågan är om regeringen vill ha den här effekten? Det innebär ju att investeringarna minskar kraftigt, något som i sin tur kan påverka tillväxten negativt.

Exkludering som disciplineringsinstrument

Exkommunicering är en av de äldsta bestraffningsmetoderna i mänskliga samhällen. Förr var det sannolikt förenat med döden att bli utesluten ur den lokala geḿenskapen. Men i det öppna samhället är denna bestraffningsmetod så verkningslös att man i stället måste låsa in brottslingen. Fängelser kan därför sägas vara en naturlig konsekvens av att samhället öppnades mot omvärlden.

Ygeman löper inte linan ut

Anders Ygeman pekar på att vi alla har ett ansvar för kriminaliteten. I en intervju i Sydsvenskan säger han:

“Om du klipper håret för femtio kronor eller drar en lina kokain på helgen så blir du en del av den brottsliga verksamheten.”

Känner på mig att jag har hört det argumentet förut, men då från ett annan håll. För det är klart att vore skatterna obefintliga, knarket ĺagligt och sexköpen legaliserade skulle brottslingarna inte ha så mycket att göra. Ygeman stannar liksom halvvägs i argumentationen.

Begår muslimer fler brott än andra grupper?

I Sverige har det inte tagits fram någon statistik på sambandet mellan ursprungsland och brottslighet sedan 2005. Detta hindrar dock inte att sådan forskning görs i andra länder. Där försöker man också se om det finns något stöd för påståenden om att personer med muslimsk bakgrund är mer brottsbenägna än andra. Bara att ställa den frågan är tabu i vårt land.

Obama var ingen lyckad strateg, men Trump blir värre

Barack Obamas period vid makten är ett säkerhetspolitiskt misslyckande. Jag tror dock att Donald Trumps tid kan bli ett ännu större säkerhetspolitiskt misslyckande.

USA har sedan elfte september bildat allians med de länder varifrån terroristerna och deras ideologi vuxit sig stark. Säkert har landet fått viktig information om terrorgrupper som al-Qaida och ISIS. Samtidigt är det ett faktum att terrorn har växt fram i dessa sunnidominerade länder. Iran har å andra sidan understött terrorism på olika sätt och försökt utveckla kärnvapen.

Det italienska banksystemet är rökt

Inom kort på väg ner till Bryssel för att delta i behandlingen av yttrandet om Finanspolitisk kapacitet och automatiska stabilisatorer i Ekonomiska och monetära unionen. Funderar på om vi behöver vara oroliga för framtiden och konstaterar att vi behöver vara mycket oroliga. I EU är främlingsrädslan på frammarsch. Man kan fråga sig vad som provocerat fram denna rädsla – om det är terrorismen eller den ekonomiska krisen?