Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Exkludering som disciplineringsinstrument

Exkommunicering är en av de äldsta bestraffningsmetoderna i mänskliga samhällen. Förr var det sannolikt förenat med döden att bli utesluten ur den lokala geḿenskapen. Men i det öppna samhället är denna bestraffningsmetod så verkningslös att man i stället måste låsa in brottslingen. Fängelser kan därför sägas vara en naturlig konsekvens av att samhället öppnades mot omvärlden.

Ygeman löper inte linan ut

Anders Ygeman pekar på att vi alla har ett ansvar för kriminaliteten. I en intervju i Sydsvenskan säger han:

“Om du klipper håret för femtio kronor eller drar en lina kokain på helgen så blir du en del av den brottsliga verksamheten.”

Känner på mig att jag har hört det argumentet förut, men då från ett annan håll. För det är klart att vore skatterna obefintliga, knarket ĺagligt och sexköpen legaliserade skulle brottslingarna inte ha så mycket att göra. Ygeman stannar liksom halvvägs i argumentationen.

Begår muslimer fler brott än andra grupper?

I Sverige har det inte tagits fram någon statistik på sambandet mellan ursprungsland och brottslighet sedan 2005. Detta hindrar dock inte att sådan forskning görs i andra länder. Där försöker man också se om det finns något stöd för påståenden om att personer med muslimsk bakgrund är mer brottsbenägna än andra. Bara att ställa den frågan är tabu i vårt land.

Obama var ingen lyckad strateg, men Trump blir värre

Barack Obamas period vid makten är ett säkerhetspolitiskt misslyckande. Jag tror dock att Donald Trumps tid kan bli ett ännu större säkerhetspolitiskt misslyckande.

USA har sedan elfte september bildat allians med de länder varifrån terroristerna och deras ideologi vuxit sig stark. Säkert har landet fått viktig information om terrorgrupper som al-Qaida och ISIS. Samtidigt är det ett faktum att terrorn har växt fram i dessa sunnidominerade länder. Iran har å andra sidan understött terrorism på olika sätt och försökt utveckla kärnvapen.

Det italienska banksystemet är rökt

Inom kort på väg ner till Bryssel för att delta i behandlingen av yttrandet om Finanspolitisk kapacitet och automatiska stabilisatorer i Ekonomiska och monetära unionen. Funderar på om vi behöver vara oroliga för framtiden och konstaterar att vi behöver vara mycket oroliga. I EU är främlingsrädslan på frammarsch. Man kan fråga sig vad som provocerat fram denna rädsla – om det är terrorismen eller den ekonomiska krisen?

Avskaffa föräldraförsäkringen

Om man ber någon ge exempel på det bidrag som är mest skadligt för arbetsutbudet plockar många fram sjukpenningen eller arbetslöshetsförsäkringen. Några, som tänker i termer av marginaleffekter, lyfter fram socialbidraget. Men de har alla fel. Det finns ett bidrag som gör större skada än alla andra bidrag och som sannolikt är en viktig faktor bakom att så få kvinnor hamnar i ledande ställning i svenska företag.

Gå med i Hemvärnet

Läser en, i och för sig två år gammal, undersökning om försvarsviljan i olika länder och konstaterar att oväntat många svenskar är beredda att försvara sitt land. Kanske har det att göra med att försvaret är en folkrörelse. Hemvärnet med 20 000 frivilliga utgör större delen av det svenska försvaret.

Grundavdraget som blev kvar

Har frågat runt om det är någon av mina bekanta som kommer ihåg varför grundavdraget fick den utformning som det har i dag. Grundavdraget är mindre debatterat än jobbavdraget, men har trots det stor betydelse för vårt val mellan att arbeta eller inte.

Grundavdraget är värt 10 000 kronor för personer som har låg inkomst och ökar successivt till omkring 35 000 vid en inkomst på 150 000, för att därefter åter sjunka till 10 000 vid högre inkomster.

Trump verkar ha kopierat Obamaadministrationens lista

Nu framkommer det nya uppgifter om Donald Trumps förbud för inresa för medborgare i vissa länder. Listan tycks ha kopierats från ett beslut av Obamaadministrationen från 2015 som undantog personer som besökt något av de uppräknade länderna från inresa utan visum. Trettioåtta länder kvalificerar sig för visumfrihet, inklusive Sverige.

Vi har därmed en förklaring till den något märkliga observationen att medborgare från de uppräknade länderna aldrig har genomfört terrordåd i USA. Trump tycks alltså ha tagit en lista som baseras på en helt annan hotbildsanalys och applicerat den på *medborgarskap*. Men att någon är medborgare i ett visst land innebär inte nödvändigtvis att personen med stor sannolikhet är terrorist. Som många påpekat var elfteseptemberterroristerna från Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Egypten och Libanon.

Trump är en möjlighet för EU

Det talas redan om att Kalifornien kommer att bryta sig loss från USA och blir ett självständigt land. Men långt innan dess kommer de amerikanska företag som ännu dominerar IT-sektorn att söka sig nya jaktmarker. Silicon Walley är ett fenomen som skapades av goda näringspolitiska villkor och en liberal ekonomi. Denna konkurrensfördel kommer inte att vara för evigt. I Sydostasien finns konkurrenter som är beredda att ta över och vi kan inte ta för givet att Apple, Google och Microsoft stannar kvar i USA om företagen inte finner miljön attraktiv och villkoren förutsägbara.

Ett helt slumpmässigt sammanträffande

Läser på text-tv att före detta finansminister Anders Borg är misstänkt för mutbrott. Han har åkt på jaktresa och betalat 2 500 kronor för kalaset. Resan skedde efter att han avgått som finansminister. Inte mycket till muta för en person som tjänar tio miljoner om året, men eftersom Borg är en person som stått höjd över alla misstankar – av goda skäl eftersom han alltid varit mycket noggrann med att göra rätt – blir det ändå en nyhet.

Frihandel behöver inte vara en affärsuppgörelse

I dag rekommenderar jag Frihandelsbloggen där Magnus Nilsson skriver om den ensidiga frihandeln. Han konstaterar visserligen att frihandelsavtal även handlar om reger om hur produkter ska se ut, men att detta inte hindrar länder att idka ensidig frihandel.

Ensidig frihandel – att strunta i att andra länder lägger på tullar och försöker påverka terms of trade – är ett politiskt alternativ till dagens affärsuppgörelser som ofta styrs av särintressen.

Trumps tull drabbar amerikanska konsumenter

Det här kan bara vara ett skämt. Donald Trump vill införa en tull på 20 procent på mexikanska varor för att betala muren. Vore jag Mexikos president skulle jag bara säga upp alla överenskommelser om gränskontroll som finns med USA och uppmuntra medborgarna att folkvandra till USA. Då blir det nog kul för Trump.

Viljan att göra gott har minskat – Clintons stiftelse får läggas ner

Noterar att världen blir sämre. Åtminstone har olika länders vilja att skänka pengar för att utrota fattigdom och svält minskat. Kanske inte generellt, men både Norge och Australien skär nu ner bidragen till Clinton Foundation drastiskt. Ja, Australien som skänkt pengar i snart tio år kommer inte att ge något alls. Och Norge – som gav stora summor från de norska skattebetalarnas pengar till stiftelsen – skär ner stödet med 87 procent.

Trumps tullar kommer inte att fungera

Sedan det stod klart att Donald Trump blir USA:s nästa president har börserna gått upp. Det som är mest känt om Trumps ekonomiska politik är att han vill höja tullarna. Så kan vi därmed tolka marknaden som att den tycker höga tullar är något bra?

Garanterat inte. Att börserna stiger har mer att göra med förväntningar om skattesänkningar för företag. Trumps planer på det området är ambitiösa, men vi får se vad som går att förverkliga.

Sara Stenholm Pihl får nog behålla jobbet

Puh! Hanna Stjärne, högste chef för Sveriges Television, klarade intervjun galant. Sara Stenholm Pihl på ekoredaktionen får antagligen behålla jobbet.

Skämt åsido, just den här intervjun kanske inte bör göras av Sveriges Radio och framför allt inte i ett program som i övrigt syftar till att ställa makthavare mot väggen. Det ger liksom fel bild av förutsättningarna för intervjun.

Leder den tekniska utvecklingen till arbetslöshet?

Möter ofta påståenden om att den ökande användningen av datorer kommer att göra människor arbetslösa. Det kommer helt enkelt inte att finnas tillräckligt med arbetsuppgifter kvar när allt är automatiserat. Sällan orkar jag argumentera emot, eftersom jag skulle behöva gå igenom hela A-kursen i nationalekonomi – och långt innan dess skulle personen som jag diskuterar med ha tröttnat.

Philip Botström går i Gustav Vasas fotspår

Noterar med viss förvåning – som så många andra – att SSU-ordföranden valde ett förhållandevis dyrt färdmedel för sin resa hem från konferensen Sälen, där han deltagit i en paneldebatt. Detta sticker i ögonen på somliga, men jag ser det som självklart att även en representant för arbetarklassen ska kunna åka taxi. Den store Göran Persson sade en gång att klasskillnaderna aldrig mer ska få synas i munnen på folk. “Jag har upplevt klassamhället och jag hatar det”, tillade han sedan. Staten bör därför göra det möjligt för alla att laga tänderna.

Regeringens vinstreglering en dödsfälla för den ideella sektorn

Regeringens förslag om att begränsa vinsterna i välfärden kan ironiskt nog innebära att stora delar av den ideella välfärdssektorn slås ut. En lekman på området tycker nog att detta förefaller ologiskt då själva poängen med icke-vinstdrivande verksamhet just är att den inte ska gå med vinst. Men orsaken till att förslagen till och med kan slå hårdare mot ideella företag än mot vinstdrivande är att det som regleras i Reepalus utredning inte är utdelningen till ägarna, utan själva vinsten.

Toppmötet är ett helt nytt journalistiskt koncept

Har nu sett två avsnitt av Toppmötet – där Fredrik Reinfeldt intevjuar tidigare ledare i världspolitiken. Måste säga att jag tycker mycket om konceptet. Det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör intervjuerna så mycket bättre än vanliga intervjuprogram. Möjligen är det att Reinfeldt inte gått på journalisthögskolan och därför inte begår misstaget att ställa onödiga följdfrågor?

Dagens Nyheter verkar inte ha koll på index

Dagens Nyheter konstaterar i en artikel att priset på receptfria läkemedel har ökat. Frågan är vad de menar med det? Som jag förstår det har tidningen jämfört genomsnittspriset på receptfria läkemedel före och efter avregleringen 2009. Men tidningen har inte viktat läkemedlen efter försäljningsvolym, utan på något annat sätt.

2016 – året då folket synade eliten

Det är lätt att sammanfatta 2016. Det var året då folket sparkade eliten i röven. Först Brexit, där ett nej först tycktes uteslutet. Trots allt – folket brukar till syvende och sisdt lyssna till dem som anser att de vet bättre.

Sedan den största skrällen av dem alla – Donald Trump blev president i USA. De intellektuella och inflytelserika såg det som självklart att Hillary Clinton skulle ta hem spelet. Men folket – bortsett från de boende på öst- och västkusten – ville annorlunda. Eliten hade ännu en gång underskattat sina motståndare och tagit segern för given.

Har det meritokratiska samhället gått in i väggen?

Har länge misstänkt att det finns en relativt stor grupp högutbildade som tillför väldigt lite till samhällsekonomin. Jag vet inte vad som får mig att tro det, det är mest en känsla. Man ser så många arbetsuppgifter som utförs utan att någon frågar sig om arbetsuppgifterna behöver utföras.

Kalle Ankas politiskt korrekta jul

Såg som brukligt Kalle Ankas politiskt korrekta jul klockan 15. Via VPN-tunnel, eftersom jag tror programmet är spärrat för utländska tittare. Lyckligtvis har mycket av det kränkande innehållet rensats ut numera, men en del finns tyvärr kvar. Dansarna med orientaliskt utseende i tomtens verkstad är en sådan detalj. Dom verkar däremot ha tagit bort juden och den svarta tjejen som var med innan.

Sanningen om Facebook

En nyhet som cirkulerat på nätet är att Facebook håller på att ta fram varningar för falska nyheter på nätet. Jag tycker det är ett intressant sätt att lyfta en diskussion om vilket ansvar människor själva har för att skaffa sig en korrekt bild av verkligheten. Klart är att det cirkulerar massor med falska nyheter på nätet och att det finns människor som tror på alla möjliga konstigheter.