Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Dan Eliasson gjorde en Ågren

Det visar sig nu att rikspolischef Dan Eliasson har gjort exakt samma sak som Maria ÅgrenTransportstyrelsen. Eliasson har tillfrågat Försvarsmakten om polisen kan använda en krypteringslösning som inte godkänts av försvaret. När han fått nej har han ändå valt att använda denna krypteringslösning.

Staten lär inte avstå från 60 miljarder

Ända sedan elbilarna började dyka upp har jag funderat på om staten i längden kan låta det vara så billigt att köra bil som det blir när den rörliga kostnaden blir en tiondel av dagens. Givetvis kan staten inte bara låta det ske. Den kommer att införa något slags ny avgift på bilar, som antagligen får kopplas till trängsel snarare än körsträcka.

Moderaterna åter till sina rötter

Har läst igenom Moderaternas budgetmotion och tycker den ger ett seriöst intryck. Att sänka skatten på arbetsinkomster kan aldrig vara fel och man väljer samtidigt att acceptera Socialdemokraternas höjning av barnbidraget och skattesänkningarna på pensionsinkomster. Naturligtvis vill partiet även sänka skatten drastiskt för äldre som arbetar. Man lägger förhållandevis stor vikt vid reglerna kring det ekonomiska biståndet, och det tror jag är en helt korrekt prioritering. Moderaterna vill till exempel begränsa möjligheten för kommunerna att göra generella undantag från riksnormen – många kommuner betalar faktiskt ut mer än denna nivå.

Många förvånade över Ulf Kristerssons retoriska förmåga

Roligt med alla som förvånas över hur bra retoriker Ulf Kristersson är. Jo, vi är ju några som kände till det. Sedan är det förstås innehållet som avgör. Jag tycker att han intog en rimlig position som lämnar stort utrymme för Centerpartiet att vara den flyktingliberala kraften i borgerligheten. Han tar, till skillnad från sina företrädare, inte avstånd från företagen och deras organisationer – vilket är klokt då Moderaterna ska företräda en grupp väljare där många är företagare.

Datorkraft kan ersätta annonserna

Den tekniska utvecklingen går framåt och förändrar förutsättningarna för många branscher. En grundsten för finansieringen av publikationer, speciellt tidningar, har varit sofistikerade modeller som låter människor betala för information genom att ta emot information. Ta tv-reklamen, där man inför en film får titta på en annons som ökar sannolikheten för att individen som tar del av annonsen ska köpa en viss produkt.

Det går utför med tidningarna

Det fanns en tid då det enda sättet för en ekonomiblogg att få besökare var att länka till en av de etablerade dagstidningarna. Det känns som länge sedan i dag. Nu är intrycket att DN och SvD är påkostade bloggar med en – om man ska vara ärlig – förvånansvärt dålig layout. Det jag reagerar mest på är att det blir stora vita utrymmen, särskilt om man som jag inte har aktiverat tredjepartscookies. Man är otroligt dåliga på att utnyttja utrymmet, mittenspalten är 10 centimeter bred även om man har en skärm på 30 centimeter.

Men varför får Maria Ågren sparken?

Läser på SvT att “… statens ansvarsnämnd fick i uppdrag att granska hennes fall för att se om hon skulle kunna avskedas från sin anställning på regeringskansliet”. Vem gav det uppdraget? Givetvis regeringen.

Räntan den högsta sedan 2008

Den amerikanska tvåårsräntan är nu den högsta sedan 2008. I snart tio år har räntan varit rekordlåg och många tar detta som intäkt för att den kommer att vara låg i all framtid. Men så kommer det inte att vara. Inte i Sverige heller. Nya siffror strömmar in och jag skulle inte bli förvånad om tillväxten överstiger tre procent i år. Vi har i praktiken ingen arbetslöshet bland svenskfödda och det råder skriande brist på personal i många yrken.

LO kastar sten i glashus

LO kritiserar i en replik i DN Svenskt Näringsliv för att redovisa statistik över sjukfrånvaron som inte är justerad för tänkbara förklaringsfaktorer:

“Svenskt Näringsliv nämner exempelvis inte med ett ord att en stor del av skillnaderna i sjukpenningtal mellan olika sektorer kan förklaras av åldersfaktorn. De över 50 år har mer än tre gånger så högt sjuktal som de under 30 år. Samtidigt vet vi att det framför allt är i kommunerna och landstingen som de äldre arbetar.”

Spanien tappar 30 procent av BNP

Spaniens ekonomiminister Luis de Guindos varnar för att Katalonien skulle kunna tappa 30 procent av BNP om regionen lämnar Spanien. Skulle snarare tro att det handlar om 70 procent, då Katalonien har betydligt färre invånare. Jämfört med Spaniens BNP i dag alltså.

Arbetare – spara inte, sjukskriv er!

Det talas om att Moderaterna och Socialdemokraterna inte vet vart de vill. Ett parti som jag verkligen inte vet vart det vill är dock Vänsterpartiet. I höstens budget har man lyckats få igenom en höjning av taket i sjukförsäkringen. Alltså en höjning av bidragen till personer som tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp. Jag hade inte aning om att det partiet prioriterar personer som tjänar mer än 28 000 kronor i månaden.

Kryptovalutor kan bli pyramidspel

Storbritannien varnar för kryptovalutor. Det tror jag att dom gör rätt i. Vissa konstruktioner kan utvecklas pyramidspel och skälet är att penningutbudet är oflexibelt. Det innebär att valutakursen blir extremt känslig för förändringar i efterfrågan på betalningsmedlet. Vi kan nog räkna med att kryptovalutor kommer att utges enbart i syfte att tjäna pengar.

Stort stöd för Ulf Kristersson

Brukar vara försiktig med att uttala mig i personfrågor, men jag tror att Ulf Kristersson har goda möjligheter att leda Moderaterna till ett resultat över 15 procent. Jag tycker att detta får bli utgångspunkten, medan allt annat blir en bonus.

Sjukfrånvaron lägre hos privata arbetsgivare

Vänstern brukar skylla sjukfrånvaron på arbetsgivarna. När Socialdemokraterna presenterar förslag för att komma till rätta med hög sjukfrånvaro handlar det därför nästan alltid om att bestraffa arbetsgivare. Men när vi studerar de olika sektorerna ser vi att de offentliga arbetsgivarna genomgående har ungefär trettio procent högre sjukfrånvaro än de privata.

Magdalena Andersson skryter om att hon förvärrat överhettningen

Uppfattar jag det korrekt – att Magdalena Andersson skryter om att hon fört en politik som gör tillväxten 0,5 procentenheter högre än eljest? Det enda hon rimligen på kort sikt kan påverka är konjunkturläget och i en situation då bostadspriserna exploderar och Sverige närmar sig överhettning skryter hon alltså om att hon har förvärrat situationen.

Moderaterna i en svår situation

Moderaterna har hamnat i en besvärlig situation. Det finns ett antal medlemmar (outsiders) som hatar Fredrik Reinfeldt och allt hans gäng stod för. Samtidigt vill dessa medlemmar inte ta steget över till Sverigedemokraterna – trots att nästan allt de producerar i sociala medier är kritik av det egna partiet och indirekt stöd för SD. Samtidigt finns det en stor grupp socialliberala väljare som nog lika gärna kan ställa upp på Liberalernas eller Centerns program. De skulle mycket hellre samarbeta med S än med SD.

Ett nytt slags valuta som skapar institutionell konkurrens

Läser en uppsats med titeln Private electronic money, fiat money and the micropayment systems och konstaterar att det håller på att uppstå en helt ny form av pengar. Det är lätt att vid första anblicken tro att den här formen av privata valutor, mikrobetalningssystem, inte är så mycket mer än de presentkort och bonussystem som utfärdas av vissa privata företag. Ta ett bonuskort på SAS, där bonuspoängen kan användas för flygresor eller tid i loungen.

Stockholmare konsumerar 25 procent för mycket

Svenska Dagbladet skriver i en rubrik att “Stockholmare tjänar 1 200 kronor om dagen bara på att bo”. Tyvärr ligger artikeln bakom betalvägg, men siffran fick mig som ekonom att fundera. Är det möjligt att en stockholmare tjänat 1 200 kronor om dagen på att bara bo – alltså mer än vad många tjänar på att arbeta.

Taylorismen i hemtjänsten

Visst är det märkligt att vissa delar av välfärden – som hemtjänsten – präglas av ett tayloristiskt synsätt där centrala datorsystem håller reda på vad medarbetarna gör, ner på minutnivå. Hur tänkte kommunerna när de började med detta? Förmodligen tänkte de bara – vi kan göra det här rent tekniskt, därför gör vi det.

 

Vita män gynnas av kvotering

Läser att kvoteringen i USA numera missgynnar kvinnor. Det är intressant, med tanke på att kvotering av olika samhällspositioner har setts som ett sätt att gynna kvinnor. Men eftersom delar av den vita manliga populationen i USA håller på att utvecklas till en ny underklass kan den mest inkvoterade gruppen på amerikanska universitet i framtiden komma att utgöras av kaukasiska män. En grupp som däremot missgynnas av kvoteringen är personer med asiatisk bakgrund.

55 000 dör av överdoser varje år

Läser att narkotikarelaterade dödsfall i USA nu nått den skrämmande nivån av 55 000 personer årligen. Man kan verkligen tala om en epidemi, som bara överträffas av länder på en betydligt lägre utvecklingsnivå. Jämför med Portugal, där dödsfallen i förhållande till befolkningen bara är en tiondel så höga. Fler människor dör varje år i kriget mot narkotikan än i hela Vietnamkriget.

Misslyckad socialism är alltid fascism

Från att ha hyllat Hugo Chavez som de förtrycktas befriare börjar vänstern nu dra öronen åt sig. Vänstertidskriften ETC ifrågasätter om man alls kan kalla Venezuela för socialistiskt längre. En viktig skillnad mellan Allendes Chile och Maduros Venezuela är exempelvis att USA inte har bojkottat det senare landet. Och eftersom USA bara stödjer fascistiska diktaturer talar detta för att Venezuela faktiskt är ett exempel på fascism och inte på misslyckad socialism.

Tillåtet att filma med drönare

Äntligen är det tillåtet att filma med drönare. Frågan är om det fortsatt kommer att vara tillåtet? Det är ganska lätt att kränka andra människors integritet genom att filma från drönare och någon eller några kommer säkert att testa gränserna. Trots att jag är ett särintresse i detta fall måste jag konstatera att det kan behövas lagstiftning. Att filma från en drönare är inte riktigt samma sak som att ta bilder med en mobilkamera.

Nej, departementen har inte koll på myndigheternas outsourcing

Blir nästan full i skratt när jag tar del av indignerade röster om att Socialdepartementet inte har koll på Försäkringskassans IT-system. För böfvelen, inte ens Försäkringskassan har koll på Försäkringskassans IT-system. Detta har bevisats vid ett flertal tillfällen, bland annat under introduktionen av SAP för några år sedan.