Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Vett i vetenskapen

Jag har funnit Bertrand Russels tio budord om vetenskap och översatt dem till svenska, att hålla i minnet i klimatdebatten, i vetenskapliga och politiska debatter, samt på denna blogg. Russel var professor i matematik, äldre än Wittgenstein och Popper, men han såg dem båda debattera vetenskap och logik med varandra. Russels insikt om vetenskap gäller än och många skulle behöva påminna sig själva om dessa. Inte minst gäller det våra vetenskapare, politikerna och definitivt för journalisterna.

EUs klimatpolitik

Obegriplig även för de invigda. Det sprider sig en oro i EUs toppskikt och kanske än mer bland EUs alla klimathotande lobbygrupper efter Trumps seger. Kommer man att kunna genomföra ”nollsummespelet” nollutsläpp av CO2 och kommer att göra något positivt för klimatet. Än viktigare, vad kommer det att göra för nuvarande levnadsstandard i Europa och inte minst framtida levnadsstandard?

Icke-demokraten Strandhäll

Moderaternas kommunikationschef Per Nilsson och kommunikatören Delmon Haffo har båda fått avgå för att den senare internt i ett filmat klipp kritiserat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för hennes åsikt att amerikanska män kanske borde fråntas sin rösträtt. Denna åsikt om män och rösträtt grundas i missnöje med valet av Donald Trump till president.

En framtidsvision

Dagens gästskribent är Stefan Eriksson, med en satir över byråkratins utveckling.

Sakframställan mot Svensson.
Åtalad: Svensson
Kärande: Klimatet via ombud

Ärade ledamöter.
Samhället har att beivra och lagföra notoriska återfallsförbrytare likt den tilltalade i denna förhandling. Åtalet omfattar inalles 10453 A4-sidor, en därmed mycket omfattande utredning, som skall ställa utom allt tvivel att den tilltalade har begått rubricerade brott med uppsåt.

Gnälliga gubbar och käringar emot allt

Rolig rubrik? Nej, det kanske är dags att bilda en förening? Parti? Hur tänker jag nu? Varför det?

Jo, i och med antagandet av Århuskonventionen har föreningar fått allt mer att säga till om i det redan korporativistiska Sverige. I myndighetsbeslut och domstolsutslag tas numera hänsyn till såkallade intresseföreningar som ges sakägarstatus.

Clinton – Malheur?

Här är en artikel som väntat lite medan annat hänt och varit nödvändigt att avhandla.

Ockupanterna på Malheur naturreservat blev friade på alla åtalspunkter. Varför sköts då LaVoy Finicum av FBI när han och några andra ockupanter var på väg till en avtalad tid med den lokala sheriffen för att avtala om hur man skulle kunna avveckla ockupationen fredligt? Hade han tillgång till det material Freedom Outpost redovisar?

Vita mäns fel och brister

Vid ett hypotetiskt resonemang nyligen, där vi funderade över vilken historisk epok vi skulle ha trott oss passa in i, kom ett flertal förslag upp. Men allt spekulerande tog slut när en kvinna i sällskapet sa att: ”Sådant där kan ni män hålla på och fantisera om, som kvinna har jag inte något annat val än att säga nutid. Alla epoker utan tvättmaskin, diskmaskin, centralvärme och modern sjukvård vore en försämring för kvinnor.”

Förmyndarsverige

Jag har läst Mattias Svenssons bok Glädjedödarna – en bok om förmynderi. Det är med blandade känslor man läser boken. Svensson har utan tvekan en agenda och till den många bra poänger. Men man får också känslan av att han för att göra sitt ärende tydligt slirar på sanningen och förtrycker somligt.

Mike Adams säger ifrån

Professor Mike Adams var inbjuden till California State University at Bakersfield för hålla sin föreläsning om All Lives Matter. Den kan enklast beskrivas som ett inlägg mot aborter. De svarta studenterna på universitet protesterade, för de ansåg att rubriken var förolämpande mot rörelsen Black Lives Matter (BLM).

Journalisterna valde fel

Som väntat valdes Donald Trump med god marginal till president. Bevakningen i svenska media har varit under all kritik. Det har varit så uppenbart att de inte visat ett uns av objektivitet i rapporteringen. De har endast försökt förmedla det historiska i att en kvinna väljs till president i USA, i konkurrens med en clown och idiot.

Drönare och bönder

Drönare kan användas för att förbättra jordbruket för att med drönarens kamera kunna se enskilda plantors fotosyntes. Men svensk domstol har nyss gjort denna utveckling olaglig i och med kameraförbudet i drönare, i kombination med vår allemansrätt. I andra länder ser man positivt på denna teknikutveckling, inte minst byråkraterna. Men i Sverige ser byråkraterna bara hot mot enskilda ”lösdrivares” integritet. Dessa markbundna drönares bekvämlighet och inbillade integritetsskydd prioriteras framför markägarna och modernäringens utveckling.

Valfusk de luxe

I dag röstar amerikanerna om såväl presidentstolen som platser i congressen. En i yrket mycket känd IT-expert, Bev Harris, har avslöjat hur det program som används för att räkna och sammanställa röster kan ställas in så att valresulatet bestäms i förväg, sedan delar datorn upp var och en av rösterna i procent så att utfallet blir det begärda och inga röster ser ”trasiga” ut vid en kontroll. Det är bara en enda person som vet vad som försiggått under sammansräkningen, den personen utses av regeringen i varje stat, i princip guvernören alltså.

Statens hand

Det finns en mängd bidrag man kan få för projekt och utveckling på landsbygden. Men staten är inte så givmild som det kan verka. Jag har inte läst villkoren för alla stöd, men denna text återkommer i flera.

Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra investeringen.

Jaha, vad är det för konstigt med det då, tänker kanske du? Jo, på landsbygden är den vanligaste företagsformen enskild firma med F-skatt, vilket normalt följer av ägande av en jord- eller skogsbruksfastighet. Så när staten säger sig vilja bidra till utvecklingen på landsbygden tillåter man inte majoriteten av företagarna att ta direkt del av stödet.

Desinformationen kring Aleppo

Hur vet ni vem som är ond och vem som är god i Syrien? Kommer korrekt information via SVT? Syrien och famljen Assad har länge varit ett besvär för Irael vi Golanhöjderna och Syriens inflytande över Libanon. Bråkar man med Israel får man på köpet USA som som ovän.

Så när fredspristagaren Obama fått smak på mer krig i mellanöstern, från Afghanistan till Libyen, då valde man att försöka klämma åt ett land till I detta fall Syrien som gränsar mot både det allierade Israel och NATO-medlemmen Turkiet. Genom att utbilda islamistiska rebeller som skulle kunna störa eller rent av störta Assads huvudsakligen sekulära regim.

Malheur justice!

Ni kommer säkert ihåg de ranchägare i Oregon och deras bekanta som jag skrev om i vintras. Jag skrev bland annat här om hur FBI mördade LaVoy Finicum på en tom landsväg. Där finns fler länkar för den som vill söka sig bakåt i denna historia.

Ranchägarna ockuperade tomma lokaler i ett naturreservat för att protestera mot hur staten behandlar dem. Dels allt fler restriktioner motiverade utifrån mydigheternas uppfattning om naturskydd. Trots att ranchdriften varit igång över hundra år bland nybyggarna och i det aktuella området hade indianerna före dem varit boskapsskötare lång tid. Dels för att de försvårar driften på andra sätt, inte minst genom att försvåra flytt av djur mm.

Bankuppgifter och NATO

Sedan 2009 gäller följande lag i Sverige; Lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den blev införd på begäran av USA efter 9/11 och skapandet av homeland security. Nu är alla svenskar skyldiga att redovisa och kunna förklara alla sin bankaffärer, oavsett hur länge man haft samma bank och samma verksamhet.

De påstår att vi fortfarande har banksekretess, men f*an tro’t! Alla mina och era bankuppgifter kommer att hamn hos amerikanska myndigheter. Tro inget annat! Dessa myndigheter släcker sedan länge känslig information till banker och företag med internationell verksamhet…

Mjölkmonopol och granskningsavgifter

Hovrätten har avgjort ett mål mellan en grupp trädgårdsanläggare och Kommunalarbetareförbundet gällande granskningsavgifter. Kommunal vann i tingsrätten men förlorade nu i hovrätten. Hovrätten hänvisar till ett tidigare utslag, Evaldsson mot Byggnads 2007, i Högsta Domstolen som där hänvisade till Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Det är nu två gånger fastställt att de granskningsavgifter vissa fackföreningar krävt av alla löneanställda inom ett visst avtalsområde, är olagliga att avkräva dem som inte är fackanslutna. Granskningsavgifterna strider mot såväl föreningsfriheten som äganderätten.

Vapen är bra verktyg

Vad ska man säga om vapen denna gång då? Vapen är verktyg, inget annat. Rätt använda, alltså vid rätt tillfälle och på rätt sätt, så är de utmärkta och precis vad situationen kräver. Som alla verktyg kan de användas fel och därmed orsaka skada, i synnerhet av dem som inte vet hur verktyget ska brukas. De som avsiktligt brukar verktyg fel kallar vi sabotörer och när det gäller just vapen kallar vi dem bovar, banditer och terrorister.

Sommartider, hej hej, sommartider!

På södra halvklotet har de på flera ställen redan gått över till sommartid, nu när vi snart ska återgå till normaltid. Turkiet har bestämt att de från 2017 inte kommer att bruka sommartid. De ska ha normaltid hela året. Det är också det enda rimliga anser jag.

För Sveriges del vore det rimligt att ha en normaltid som visar 12.00 när solen står som högst på himlen i exempelvis Karlsborg (reservhuvudstaden), det är någorlunda mitt i landet longitudmässigt.

Anledningen till att införa sommartid, Daylight Saving Time som det heter på engelska, var att man ville ge extra skjuts till utomhusaktivitet efter jobbet på sommaren.

Svartas liv är politisk gisslan

Det visar sig att den avdelning, en myndighet, inom amerikanska justitiedepartementet (DOJ) som har till uppgift att kommunicera med medborgarna, uppmuntrar svarta till upplopp! Myndigheten heter Community Relations Service, CRS, och skapades 1964 för att fungera som medlingsinstitut i den tidens rasoroligheter.

Nu har det vid upprepade tillfällen visat sig att representanter för CRS dykt upp vid upploppen i Ferguson, Charlotte, .Baltimore och Sanford. Vid varje tillfälle har de aktivt deltagit i uppviglingen av folkmassorna

 

Varningarna duggar tätt

Rickard Axdorff har en mycket bra och välbefogad ledare i senaste numret av Skogsaktuellt. Han varnar för att skogsägarnas rätt att själva välja skogsbruksmetod och nyttja sin rättigheter inskränks. I det här fallet kalhyggesskogsbruket. Inte genom att förbjuda det direkt, utan genom att steg för steg göra det anmälningspliktigt, tillståndspliktigt, därefter ge icke sakägare rätt att tvinga myndigheterna att ompröva sitt beslut och slutligen lägga ut avverkningsanmälan på nätet så att alla skogsbruksobstruerande aktivister kan se det och hitta på klagomål.

 

Blixtradikalisering

Tänk dig att du är medlem i ett religiöst samfund med vissa och för de flesta religioner ganska vanliga normer. Målet med religionen är en plats i himmelriket efter döden för den som klarat att uppfylla alla normer. Men så inträffar något och du bryter mot någon av dessa normer, du begår en synd. För att få moralisk och religiös vägledning går du till din bönefader i ditt bönehus. Utan att du vet om det är han associerad med din religions extremister. När han hör om dina grubblerier om hur du ska kunna ställa allt till rätta för att åter kunna bli en kandidat för himmelriket, ser han chansen att värva dig för ett uppdrag du inte kan säga nej till.

Swexit, Nexit, Dexit och Öxit

I april presenterades en Sifo-undersökning som visade att om britterna stannar i EU vill 44% av svenskarna stanna kvar, mot 23% som vill lämna EU oavsett vad britterna väljer. Men om Britterna lämnar EU då ville 36% av svenskar i samma undersökning också lämna EU. Vid brexit skulle endast 32 % av svenskarna ändå vilja stanna kvar. Det fanns i april alltså en majoriet bland de svarande för att Sverige ska lämna EU om britterna gör det.

May skrotar klimatpolitiken

Theresa May låter inte gräset gro under fötterna. Först utsåg Boris Johnson till utrikesminister, han ska alltså förhandla med EU om villkoren för Brexit. Sedan sparkade hon Michael Gove som justitieminister och nu har hon lagt ned Department of Energy and Climate Change. Huvudanledningen torde vara att hon inte tror på klimathotet och inte vill spendera mer pengar på det. Bidragande är säkert att hennes högra hand är Nick Timothy, en uttalad motståndare till klimathotet.

BLM

[…] Black Lives Matter kallar sig en fredlig demonstrationsgrupp, men de lyckas nästan alltid dra med sig våldsverkare. Mest känt är polismorden i Dallas förra veckan. Nu har en Harvardprofessor som också själv är svart, Roland Fryer, lämnat en rapport om hur stor risk svarta egentligen har att bli skjutna av polisen. Hans grupp har undersökt ett stort antal polisrapporter i flera storstäder. Det visar sig att risken är något större att vita blir skjutna av polisen än att svarta blir det!

Skattemedel smakar mumma

Nu kommer varningar om att brittiska forskare och företag kanske inte kan komma att få finansiering via EU i framtiden. Allt naturligtvis på grund av brexit. Frågan om projektfinansiering via EU är en omskrivning för att tigga skattemedel till den egna verksamheten, det egna uppehället.

Intellectual property is theft

Jag har flera gånger skrivit att jag inte gillar patent eller immateriell upphovsrätt. Orsaken till min ståndpunkt är att patent i princip är monopol på tankar. Ja, det är värre än så, eftersom man inte får utveckla en patenterad idé vidare, så är det också ett förbud mot fantasi, uppfinningsrikedom och utveckling.

Bonniers stora svek

I ett antal ledare i olika Bonniertidningar har man försökt dumförklara brexit och folkmröstningar. PM Nilsson i ledare på DI: Demokrati är större än plötslig folkmakt. “Britterna tycks till stor del ha röstat mot den fria rörligheten, särskilt av östeuropéer, men också mot vad de uppfattar som en maktfullkomlig europeisk överstat.” Nej, britterna har inte röstat mot den fria rörligheten. De har röstat mot att inte få vara herre i sitt eget hus och att själva bestämma sin rörlighet utanför EU.

I statlig tjänst

I tidningar och TV gjorde man i fredags stor sak av att Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Svante Axelsson, har utsetts till regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige. Man påstår att en av politikens argaste kritiker nu blir statligt anställd för att genomföra politiken.
Men det är ju inte sant! Svante Axelsson har varit statligt avlönad i årtionden. Han är en av våra mest kända Sock Puppets. Jag skrev om det för flera år sedan och har skrivit om det många gånger.