Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Statens hand

Det finns en mängd bidrag man kan få för projekt och utveckling på landsbygden. Men staten är inte så givmild som det kan verka. Jag har inte läst villkoren för alla stöd, men denna text återkommer i flera.

Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra investeringen.

Jaha, vad är det för konstigt med det då, tänker kanske du? Jo, på landsbygden är den vanligaste företagsformen enskild firma med F-skatt, vilket normalt följer av ägande av en jord- eller skogsbruksfastighet. Så när staten säger sig vilja bidra till utvecklingen på landsbygden tillåter man inte majoriteten av företagarna att ta direkt del av stödet.

Desinformationen kring Aleppo

Hur vet ni vem som är ond och vem som är god i Syrien? Kommer korrekt information via SVT? Syrien och famljen Assad har länge varit ett besvär för Irael vi Golanhöjderna och Syriens inflytande över Libanon. Bråkar man med Israel får man på köpet USA som som ovän.

Så när fredspristagaren Obama fått smak på mer krig i mellanöstern, från Afghanistan till Libyen, då valde man att försöka klämma åt ett land till I detta fall Syrien som gränsar mot både det allierade Israel och NATO-medlemmen Turkiet. Genom att utbilda islamistiska rebeller som skulle kunna störa eller rent av störta Assads huvudsakligen sekulära regim.

Malheur justice!

Ni kommer säkert ihåg de ranchägare i Oregon och deras bekanta som jag skrev om i vintras. Jag skrev bland annat här om hur FBI mördade LaVoy Finicum på en tom landsväg. Där finns fler länkar för den som vill söka sig bakåt i denna historia.

Ranchägarna ockuperade tomma lokaler i ett naturreservat för att protestera mot hur staten behandlar dem. Dels allt fler restriktioner motiverade utifrån mydigheternas uppfattning om naturskydd. Trots att ranchdriften varit igång över hundra år bland nybyggarna och i det aktuella området hade indianerna före dem varit boskapsskötare lång tid. Dels för att de försvårar driften på andra sätt, inte minst genom att försvåra flytt av djur mm.

Bankuppgifter och NATO

Sedan 2009 gäller följande lag i Sverige; Lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den blev införd på begäran av USA efter 9/11 och skapandet av homeland security. Nu är alla svenskar skyldiga att redovisa och kunna förklara alla sin bankaffärer, oavsett hur länge man haft samma bank och samma verksamhet.

De påstår att vi fortfarande har banksekretess, men f*an tro’t! Alla mina och era bankuppgifter kommer att hamn hos amerikanska myndigheter. Tro inget annat! Dessa myndigheter släcker sedan länge känslig information till banker och företag med internationell verksamhet…

Mjölkmonopol och granskningsavgifter

Hovrätten har avgjort ett mål mellan en grupp trädgårdsanläggare och Kommunalarbetareförbundet gällande granskningsavgifter. Kommunal vann i tingsrätten men förlorade nu i hovrätten. Hovrätten hänvisar till ett tidigare utslag, Evaldsson mot Byggnads 2007, i Högsta Domstolen som där hänvisade till Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Det är nu två gånger fastställt att de granskningsavgifter vissa fackföreningar krävt av alla löneanställda inom ett visst avtalsområde, är olagliga att avkräva dem som inte är fackanslutna. Granskningsavgifterna strider mot såväl föreningsfriheten som äganderätten.

Vapen är bra verktyg

Vad ska man säga om vapen denna gång då? Vapen är verktyg, inget annat. Rätt använda, alltså vid rätt tillfälle och på rätt sätt, så är de utmärkta och precis vad situationen kräver. Som alla verktyg kan de användas fel och därmed orsaka skada, i synnerhet av dem som inte vet hur verktyget ska brukas. De som avsiktligt brukar verktyg fel kallar vi sabotörer och när det gäller just vapen kallar vi dem bovar, banditer och terrorister.

Sommartider, hej hej, sommartider!

På södra halvklotet har de på flera ställen redan gått över till sommartid, nu när vi snart ska återgå till normaltid. Turkiet har bestämt att de från 2017 inte kommer att bruka sommartid. De ska ha normaltid hela året. Det är också det enda rimliga anser jag.

För Sveriges del vore det rimligt att ha en normaltid som visar 12.00 när solen står som högst på himlen i exempelvis Karlsborg (reservhuvudstaden), det är någorlunda mitt i landet longitudmässigt.

Anledningen till att införa sommartid, Daylight Saving Time som det heter på engelska, var att man ville ge extra skjuts till utomhusaktivitet efter jobbet på sommaren.

Svartas liv är politisk gisslan

Det visar sig att den avdelning, en myndighet, inom amerikanska justitiedepartementet (DOJ) som har till uppgift att kommunicera med medborgarna, uppmuntrar svarta till upplopp! Myndigheten heter Community Relations Service, CRS, och skapades 1964 för att fungera som medlingsinstitut i den tidens rasoroligheter.

Nu har det vid upprepade tillfällen visat sig att representanter för CRS dykt upp vid upploppen i Ferguson, Charlotte, .Baltimore och Sanford. Vid varje tillfälle har de aktivt deltagit i uppviglingen av folkmassorna

 

Varningarna duggar tätt

Rickard Axdorff har en mycket bra och välbefogad ledare i senaste numret av Skogsaktuellt. Han varnar för att skogsägarnas rätt att själva välja skogsbruksmetod och nyttja sin rättigheter inskränks. I det här fallet kalhyggesskogsbruket. Inte genom att förbjuda det direkt, utan genom att steg för steg göra det anmälningspliktigt, tillståndspliktigt, därefter ge icke sakägare rätt att tvinga myndigheterna att ompröva sitt beslut och slutligen lägga ut avverkningsanmälan på nätet så att alla skogsbruksobstruerande aktivister kan se det och hitta på klagomål.

 

Blixtradikalisering

Tänk dig att du är medlem i ett religiöst samfund med vissa och för de flesta religioner ganska vanliga normer. Målet med religionen är en plats i himmelriket efter döden för den som klarat att uppfylla alla normer. Men så inträffar något och du bryter mot någon av dessa normer, du begår en synd. För att få moralisk och religiös vägledning går du till din bönefader i ditt bönehus. Utan att du vet om det är han associerad med din religions extremister. När han hör om dina grubblerier om hur du ska kunna ställa allt till rätta för att åter kunna bli en kandidat för himmelriket, ser han chansen att värva dig för ett uppdrag du inte kan säga nej till.

Swexit, Nexit, Dexit och Öxit

I april presenterades en Sifo-undersökning som visade att om britterna stannar i EU vill 44% av svenskarna stanna kvar, mot 23% som vill lämna EU oavsett vad britterna väljer. Men om Britterna lämnar EU då ville 36% av svenskar i samma undersökning också lämna EU. Vid brexit skulle endast 32 % av svenskarna ändå vilja stanna kvar. Det fanns i april alltså en majoriet bland de svarande för att Sverige ska lämna EU om britterna gör det.

May skrotar klimatpolitiken

Theresa May låter inte gräset gro under fötterna. Först utsåg Boris Johnson till utrikesminister, han ska alltså förhandla med EU om villkoren för Brexit. Sedan sparkade hon Michael Gove som justitieminister och nu har hon lagt ned Department of Energy and Climate Change. Huvudanledningen torde vara att hon inte tror på klimathotet och inte vill spendera mer pengar på det. Bidragande är säkert att hennes högra hand är Nick Timothy, en uttalad motståndare till klimathotet.

BLM

[…] Black Lives Matter kallar sig en fredlig demonstrationsgrupp, men de lyckas nästan alltid dra med sig våldsverkare. Mest känt är polismorden i Dallas förra veckan. Nu har en Harvardprofessor som också själv är svart, Roland Fryer, lämnat en rapport om hur stor risk svarta egentligen har att bli skjutna av polisen. Hans grupp har undersökt ett stort antal polisrapporter i flera storstäder. Det visar sig att risken är något större att vita blir skjutna av polisen än att svarta blir det!

Skattemedel smakar mumma

Nu kommer varningar om att brittiska forskare och företag kanske inte kan komma att få finansiering via EU i framtiden. Allt naturligtvis på grund av brexit. Frågan om projektfinansiering via EU är en omskrivning för att tigga skattemedel till den egna verksamheten, det egna uppehället.

Intellectual property is theft

Jag har flera gånger skrivit att jag inte gillar patent eller immateriell upphovsrätt. Orsaken till min ståndpunkt är att patent i princip är monopol på tankar. Ja, det är värre än så, eftersom man inte får utveckla en patenterad idé vidare, så är det också ett förbud mot fantasi, uppfinningsrikedom och utveckling.

Bonniers stora svek

I ett antal ledare i olika Bonniertidningar har man försökt dumförklara brexit och folkmröstningar. PM Nilsson i ledare på DI: Demokrati är större än plötslig folkmakt. “Britterna tycks till stor del ha röstat mot den fria rörligheten, särskilt av östeuropéer, men också mot vad de uppfattar som en maktfullkomlig europeisk överstat.” Nej, britterna har inte röstat mot den fria rörligheten. De har röstat mot att inte få vara herre i sitt eget hus och att själva bestämma sin rörlighet utanför EU.

I statlig tjänst

I tidningar och TV gjorde man i fredags stor sak av att Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Svante Axelsson, har utsetts till regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige. Man påstår att en av politikens argaste kritiker nu blir statligt anställd för att genomföra politiken.
Men det är ju inte sant! Svante Axelsson har varit statligt avlönad i årtionden. Han är en av våra mest kända Sock Puppets. Jag skrev om det för flera år sedan och har skrivit om det många gånger.

Gästinlägg: Myndigheter nonchalerar Skogsägares egendomsskydd enligt regeringsformen och Europakonventionen

Skogsägare har egendomsskydd enligt regeringsformen och Europakonventionen. Skyddet för egendom är grundlagsreglerat i 2 kap. 15 § regeringsformen. I bestämmelsens första stycke tillförsäkras enskilda skydd mot det allmänna för sin äganderätt genom ett förbud mot dels expropriation och annan sådant förfogande, dels mot olika rådighetsinskränkningar i mark och byggnad.

Att valla får

Tänk dig att du ingår i en skock får, får är ju vad vi brukar jämföra människor i flock med. Vi kan kalla herden för amerikas president. Till sin hjälp har han en vallhund, en juncker. Fåren begriper inte att presidenten och junckern jobbar tillsammans. För de jobbar lite som bad cop-good cop.

Frihet eller socialism

Yuri Maltsev skriver hos Lew Rockwell att valet mellan Trump och Clinton är lika avgörande som mellan vita och röda i Ryssland 1917. Som mellan liv och död. De båda är enligt Maltsev inte likvärdiga alternativ. Trump är, sina excentrismer till trots, en ärlig människa som vill göra det han säger. Hillary är däremot en människa som bara vill ha makten. Med den ska hon skaffa mer makt och mer pengar. För att lyckas med det kommer hon att tvingas att också ge mer makt och mer pengar till de absolut mäktigaste och rikaste i USA. Alltså precis tvärtemot det budskap demokraterna och MSM försöker förmedla.

Vitas privilegier

Vi ser det i Sverige när svenska medieföretag söker efter medarbetare med afrikansk bakgrund och upplevelser av att bli diskriminerade för det. Vi ser det ständigt i medial debatt, att vita förutsätts leva med ett privilegium av att aldrig bli diskriminerade för sin hudfärg. Grundtesen går ungefär ut på att vita, i synnerhet män, inte ens behöver begära någon positiv särbehandling. Vi får den automatiskt på grund av vår hudfärg. Vidare antas vi inte kunna känna av diskriminering när vi blir utsatta för behandling som människor med annan hudfärg blir diskriminerade av.

Varför lyssna på folket?

Brexit avslöjade med enastående tydlighet att samhällseliten tror att demokratin är något som den kontrollerar och styr. Brexit visade också att det alldeles för ofta är precis så som eliten tror. Demokratin och folkets röst till trots. Ändå har vi sett det förut. Vi såg det efter Irlands folkomröstning som sa nej till Lissabonfördraget. Då deklarerade Margot Wallström att de bara skulle ”förklara fördraget bättre”, så skulle nog Irland komma med de också. Förklara bättre betyder i klartext mer propaganda och upprepade frågor (tjat) tills de säger ja.

Hallå där, köp blåbär!

IKEA har vänligheten att sätta ut vilken sorts blåbär de har i sin blåbärssylt. Den heter Vaccinium myrtillus, och växer främst från Nordeuropa till Asien. Så nu vet vi varför det är så stort tryck på att få plocka billigt på annans mark för att sedan leverera till en stor uppköpare. IKEA:s sylt är god, det är inte det som är problemet. Nej, problemet är att Ingvar Kamprad som är så noga med designskydd och egendomsrätt till allt som de själva konstruerar och ritar, inte är lika noga med att ersätta markägare som får sin egendom nedtrampad och nedsmutsad.

Säkert i rådet

Sverige blev som första icke ordinarie medlem i FN:s Säkerhetsråd invald som tillfällig medlem i detsamma för denna period. Margot Wallström kvittrar och påstår att det är för att Sverige är pålitligt, välorganiserat, kunnigt frågorna och allt vad hon säger att vi är som gör oss till en välkommen medlem i säkerhets rådet. Sanningen är att svenskarna är lättlurade och inställda på att inte ifrågasätta FN, utan blint lyda alla tokiga propåer.

Det är inte dom, det är vi!

Ni har säkert någon gång fått höra eller sagt det själva, när ett förhållande tagit slut. ”Det är inte du, det är jag.” Undersförstått att den som gör slut tar på sig skulden för att förhållandet tar slut. […] Nu har England slagit upp förhållandet med EU med det klara och raka beskedet att det är inte vi (England), det är ni (EU) det är fel på och de lägger till, men vi kan väl vara vänner ändå? Folket i Bryssel och många nationella politiker i Europa inser inte att britterna endast uttalar den sanning som alla redan insett.

Vapen, att ha eller inte ha

I senaste numret av Jägarnas Riksförbunds tidning Jakt och Jägare samt på dess hemsida finns ett antal intressanta artiklar. Det handlar om vapen och myndigheternas (inklusive politikernas) försök att såväl med lagen som vid sidan av lagen avväpna medborgarna. Christer Holmgren, välkänd vapensmed, beskriver ingående hur dåligt pålästa utredare, jurister och politiker är på EU-nivå. Men också hur dåligt pålästa poliser, tjänstemän och politiker är i Sverige. De förstår helt enkelt inte vapens funktion, eller anvädningsområde.

Dåliga förlorare

Nu växer redan en proteströrelse i England mot resultatet av folkomröstningen. Det är så sorgligt förutsägbart att man inte vet om man ska skratta eller gråta. När vänsterfolket förlorar ett val, då vill de ogiltigförklara valet. De röstande var för få, vänsterns väljare förstod inte frågan, vinnarna har bedrivit en osaklig kampanj och så vidare i det oändliga. Det de illustrerar mer än något att annat är att är den stora starka staten inte är lämplig för demokrati, inte lämplig för ”the popular vote”.

Rule Britannia!

Britannia leads the way! Ja, jag vill leva, jag vill dö, i Norden! Inte i Europa. Självklart ska vi vara vänner med och vänliga mot våra grannar i Europa. Men vi ska inte vara deras gisslan och minst av allt centralplutokraternas gisslan och undersåtar. Norge är ett fritt land. Danmark har undantag från Maastrichtfördraget och behöver exempelvis inte införa Euron som valuta. Finland är inte ännu med i NATO. Det finns med andra ord förutsättningar för att även Sverige lämnar EU och kanske, kanske kan Danmark och Finland ansluta till ett Nordiskt samarbete.

Rasismen överskrider alla gränser

Karin Hagren Idevall har skrivit en avhandling i Nordiska språk, berättar SVT. Hon kommer fram till att vi alla är rasister, för vi gör språklig skillnad på vi och dem. Kul för henne, eller är jag rasist då? Jag har lite funderingar kring hur det kan bli så illa med lättkränktheten att alla kan dömas som rasister. Är inte hon själv rasist som dömer oss så? Endast judar kan skämta om judar utan att vara rasister. Endast negrer kan kalla andra för negrer utan att vara rasister. Men enligt KHI kan inte vi svenskar kalla oss just svenskar, för då är vi lika fullt rasister. När vi kallar oss svenskar exkluderar vi nämligen andra och det är rasistiskt.

Buchts färgglada skog

I Skogsaktuellt nr 5, 1 juni, förklarar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att han vill se en färggladare skog. Denna artikel finns endast i pappersupplagan. Bucht vill se fler aktiviteter i svensk natur, större utnyttjande av de möjligheter som finns till rekreation, skapande, inspiration med mera. Fler människor och fler aktiviteter måste få plats i naturen. Det andas mycket Klas Sandells tes om ”allemansrätten som ett uttryck för ett mångbrukat hänsynslandskap”. Det Bucht vill göra är i klartext att räkna bort äganderätten som ett intresse att ta hänsyn till.