Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Amexit och OzExit

Som minnesgoda läsare kommer ihåg har jag tidigare skrivit om Swexit, Nexit, Dexit och Öxit, förutom naturligtvis om Brexit. Nu växer motståndet mot FN och globaliseringen i andra viktiga länder. Det amerikanska representanthusets beslut H.R. 1205, American Sovereignty Restoration Act, kan enligt TNA användas för att lämna FN och sparka hela FN-administrationen bort från amerikanskt territorium. Det skulle då bli en Amexit.

Självgodhet inget svar

Detta är en orelaterad fortsättning på gårdagens granskning av Westanders vänsterpropaganda. Den 13 november 2016 hade Kristoffer Housset (tidigare Lars Ohlys pressekreterare), pr-konsult på Westander Politik och Opinion en debattartikel i Aftonbladet, under rubriken, Därför lyckas främlingsfientliga kampanjer.

Högerextremism?

Ur PR-firman Westanders nyhetsbrev: ”Så bekämpas högerpopulismen
Högerpopulismen växer både i USA och på hemmaplan. Men det finns strategier för att bekämpa den. (…)
Rationella argument biter inte på högerpopulismen. I stället måste antirasister analysera vad hos Trump och SD som lockar och anpassa motståndet därefter. Det menar Kristoffer Housset, pr-konsult.”

Hela debattartikeln publicerades på Flamman.se den 17 november 2016. Housset är delägare i Westanders och värvad efter att ha varit Lars Ohlys pressekreterare.

Värdegrund

Värdegrund 1, politiker och även andra vill gärna tala om att deras belut och handlande bygger på deras värdegrund. Vi förutsätts alla dela denna deras värdegrund, om vi tillhör den goda sidan. Som när Fredik Reinfeldt bad oss öppna våra hjärtan. Enligt denna värdegrund och dåvarande statsminister samt hela partietablissemanget innebar värdegrunden en skyldighet att öppna våra gränser och våra välfärdssystem för alla människor som ville komma hit och ta del av det.

Att vara på rätt sida

Kom igen katten, det svänger ju! Nej, det är inte björnen Baloos ”sväng” det handlar om. Det handlar om hur det börjat svänga i politiska frågor. Västvärldens problem med oreglerad eller övermäktig immigration har börjat diskuteras även bland de politiker och opinionsbildare som från sina höga moraliska hästar tidigare deklarerat att fri invandring och ohämmad mångkultur är berikande och att de som beskriver andra perspektiv på saken bara är främlings- och utvecklingsfientliga.

Lex Laval rivs upp

Här följer hela ingressen på regeringens pressmeddelande.

Man hade kunnat lägga till de förklarande orden att facket alltid ska kunna kräva kollektivavtal med hjälp av statens våldsmonopol! För det blir konsekvensen av regeringens förslag. Att förslaget presenteras mellan Lucia och Jul är ingen tillfällighet. Det ska liksom försvinna i julyran.

Licensieringarnas vansinne

Socialdemokraterna vill licensiera tiggarna. Det låter illavarslande, för man vet ju hur sossar tänker, ungefär så här: Om vi licensierar tiggarna, då blir det vi som bestämmer villkoren för att få bli tiggare. Med licensierade tiggare kan vi anvisa plats där de får tigga, exempelvis på privata affärsfastigheter. Intrånget från det allmänna är ju så litet så det måste de enligt lag tåla. Ja, alltså en tiggares omsättning är ju låg i jämförelse med en affärsidkares, kan knappast mätas ens procent, snarare promille.

Generation Curling och Cocooning

Nu kanske jag framstår som gammaldags och grinig gubbe, men det får gå ändå, man kan ju alltid hoppas att jag har fel. Jag har gjort en observation om vilka det är som sköter civilsamhället i Sverige idag. Det är elvisgenerationen 1935 till 1954, inte beatlesgenerationen. Elvis Presley föddes 1935 och spelade in sin första skiva 1954. Många av de som föddes under denna period fick Elvis som favoritartist. Många gick senare över till att även ha the Beatles som favoriter. Men bland de som föddes efter 1954 var det sällsynt att ha haft Elvis som favorit innan man upptäckte the Beatles.

Den fria världen

Det finns många ofria samhällen i vår värld. Ofta kallar vi dem diktaturer, helt enkelt för att det är det de är. Men det finns även en mängd samhällen vi inte kallar diktaturer, trots att de är ofria i mindre eller högre grad. Dit hör egentligen alla andra samhällen, demokratierna inkluderade.

Den fria vetenskapen

Vetenskap är det systematiska sökandet efter sanning och kunskap. För att lyckas med detta måste vetenskapen vara fri att söka efter svar varhelst man finner motiverat. När staten beställer utbildning av massorna på universitetsnivå i tron att det ger status eller att arbetsmarknaden kräver det, så resulterar det ofta i att den forskning som behöver presteras för att fylla betinget av examinerade akademiker blir ett slags intellektuell onani. Den fyller inget verkligt behov i världen utanför skolan.

Den fria individen

I ett samhälle där gemensamma beslut fattas av en majoritet måste det med nödvändighet finnas beslut som inte angår gemenskapen. Sådana beslut, som inte angår majoriteten och ingen annan heller, måste det vara fritt för individen att själv bestämma om.

Den fria majoriteten

I en demokrati fattas gemensamma beslut av en majoritet. För att majoriteten ska begripa vad de beslutar om måste allt tankearbete få uttryckas med vilka ord som helst som tänkaren väljer att använda. Det är enda sättet att försäkra sig om ett fritt tankeutbyte mellan individer. Majoriteten är fri att bortse från ord som inte biträder ett beslut. Men man får aldrig förbjuda vissa ord, ty en dag kan det bästa beslut som kan fattas vara beroende av att ett visst ord fått bidra till tankearbete och beslutsunderlag.

Den fria äganderätten

Västerbottens Markägareförening har i flera veckor försökt få in en debattartikel i tidningen Land där de beskriver hur Riksåklagaren underlåter att ta upp fall till prövning där markägare uppenbart blivit utsatta för intrång och skadegörelse på sin mark. Inte ens när det sker inom strandskyddsområde, där inte ens markägaren får göra som han vill, behandlas anmälningar av svenskt rättsväsende.

Den fria viljan

Ett av vänsterns favoritprojekt går ut på att visa att människan inte har någon fri vilja. Eller med andra ord, du som individ ska vilja det som kollektivet bestämt att du ska vilja. I kunskapskanalen visade de nyligen ett forskningsprojekt där man genom att ge försökspersoner en strömstöt (inte som en bestraffning, utan som en stimulans) i en viss del av hjärnan samtidigt som man gav dem ett val, kunde påverka vilket val de gjorde. Av det drog man slutsatsen att det möjligen inte finns något sådant som en fri vilja.

Det fria ordet

Jag såg Lena Sundströms program i SVT om yttrandefrihet. Hon hade besökt USA och fått en överdos som hon inte riktigt tålde. Amerikanerna själva ansåg det rimligt att om man har yttrandefrihet så får man säga vad man vill. Men det ansåg inte Sundström, staten måste ju reglera vad folk säger, så de inte kränker någon.

Snabba cash 2

Men så kom industrialismen och en av de första att skriva en politisk filosofi om denna nya period i mänsklighetens historia var Adam Smith (1723-1790) med sitt stora verk The Wealth of Nations. Här blir alltså för första gången nationalekonomi en filosofi överordnad både envåldshärskarens och folkets väl.

Snabba cash 1

Jag fick en idé om filosofiernas fokus och utveckling de senaste femhundra åren. Vi får se om jag hittar något värt att läsa, presenteras i två delar. Med en svepande förenkling påstår jag att före år 1500 bestod makt i att kontrollera födoproduktion och rikedom i att kunna byta sig till såväl mat som tjänster. Med födoproduktion avser jag både vilt, fisk och jordbruksprodukter. Den gammaltestamentliga striden mellan Kain och Abel beskriver konflikten mellan bofast respektive nomadiserande kultur. Berättelsen om Moses i Egypten visar bland annat hur makten över jordbruket centraliserats. Både makt och rikedom kunde erövras från andra.

Skiftet – allt till alla – nu!

Jag råkade ut för en sorglustig sak igår. Via ett tips kom jag in på sidan Skiftet. Jag såg direkt att detta är en sossesida. Hela upplägget med alla medverkande organisationer skriker sosse. Detta är alltså inte bara en del av Kugghjulsverkstaden, här kan man faktiskt ana en del av hur arbetet i denna kugghjulsverkstad är uppdelat. Att kalla sig Skiftet alluderar direkt på Barack Obamas presidentvalskampanj, som gick under parollen ”Change”.

Vett i vetenskapen

Jag har funnit Bertrand Russels tio budord om vetenskap och översatt dem till svenska, att hålla i minnet i klimatdebatten, i vetenskapliga och politiska debatter, samt på denna blogg. Russel var professor i matematik, äldre än Wittgenstein och Popper, men han såg dem båda debattera vetenskap och logik med varandra. Russels insikt om vetenskap gäller än och många skulle behöva påminna sig själva om dessa. Inte minst gäller det våra vetenskapare, politikerna och definitivt för journalisterna.

EUs klimatpolitik

Obegriplig även för de invigda. Det sprider sig en oro i EUs toppskikt och kanske än mer bland EUs alla klimathotande lobbygrupper efter Trumps seger. Kommer man att kunna genomföra ”nollsummespelet” nollutsläpp av CO2 och kommer att göra något positivt för klimatet. Än viktigare, vad kommer det att göra för nuvarande levnadsstandard i Europa och inte minst framtida levnadsstandard?

Icke-demokraten Strandhäll

Moderaternas kommunikationschef Per Nilsson och kommunikatören Delmon Haffo har båda fått avgå för att den senare internt i ett filmat klipp kritiserat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för hennes åsikt att amerikanska män kanske borde fråntas sin rösträtt. Denna åsikt om män och rösträtt grundas i missnöje med valet av Donald Trump till president.

En framtidsvision

Dagens gästskribent är Stefan Eriksson, med en satir över byråkratins utveckling.

Sakframställan mot Svensson.
Åtalad: Svensson
Kärande: Klimatet via ombud

Ärade ledamöter.
Samhället har att beivra och lagföra notoriska återfallsförbrytare likt den tilltalade i denna förhandling. Åtalet omfattar inalles 10453 A4-sidor, en därmed mycket omfattande utredning, som skall ställa utom allt tvivel att den tilltalade har begått rubricerade brott med uppsåt.

Gnälliga gubbar och käringar emot allt

Rolig rubrik? Nej, det kanske är dags att bilda en förening? Parti? Hur tänker jag nu? Varför det?

Jo, i och med antagandet av Århuskonventionen har föreningar fått allt mer att säga till om i det redan korporativistiska Sverige. I myndighetsbeslut och domstolsutslag tas numera hänsyn till såkallade intresseföreningar som ges sakägarstatus.

Clinton – Malheur?

Här är en artikel som väntat lite medan annat hänt och varit nödvändigt att avhandla.

Ockupanterna på Malheur naturreservat blev friade på alla åtalspunkter. Varför sköts då LaVoy Finicum av FBI när han och några andra ockupanter var på väg till en avtalad tid med den lokala sheriffen för att avtala om hur man skulle kunna avveckla ockupationen fredligt? Hade han tillgång till det material Freedom Outpost redovisar?

Vita mäns fel och brister

Vid ett hypotetiskt resonemang nyligen, där vi funderade över vilken historisk epok vi skulle ha trott oss passa in i, kom ett flertal förslag upp. Men allt spekulerande tog slut när en kvinna i sällskapet sa att: ”Sådant där kan ni män hålla på och fantisera om, som kvinna har jag inte något annat val än att säga nutid. Alla epoker utan tvättmaskin, diskmaskin, centralvärme och modern sjukvård vore en försämring för kvinnor.”

Förmyndarsverige

Jag har läst Mattias Svenssons bok Glädjedödarna – en bok om förmynderi. Det är med blandade känslor man läser boken. Svensson har utan tvekan en agenda och till den många bra poänger. Men man får också känslan av att han för att göra sitt ärende tydligt slirar på sanningen och förtrycker somligt.

Mike Adams säger ifrån

Professor Mike Adams var inbjuden till California State University at Bakersfield för hålla sin föreläsning om All Lives Matter. Den kan enklast beskrivas som ett inlägg mot aborter. De svarta studenterna på universitet protesterade, för de ansåg att rubriken var förolämpande mot rörelsen Black Lives Matter (BLM).

Journalisterna valde fel

Som väntat valdes Donald Trump med god marginal till president. Bevakningen i svenska media har varit under all kritik. Det har varit så uppenbart att de inte visat ett uns av objektivitet i rapporteringen. De har endast försökt förmedla det historiska i att en kvinna väljs till president i USA, i konkurrens med en clown och idiot.

Drönare och bönder

Drönare kan användas för att förbättra jordbruket för att med drönarens kamera kunna se enskilda plantors fotosyntes. Men svensk domstol har nyss gjort denna utveckling olaglig i och med kameraförbudet i drönare, i kombination med vår allemansrätt. I andra länder ser man positivt på denna teknikutveckling, inte minst byråkraterna. Men i Sverige ser byråkraterna bara hot mot enskilda ”lösdrivares” integritet. Dessa markbundna drönares bekvämlighet och inbillade integritetsskydd prioriteras framför markägarna och modernäringens utveckling.