Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Revanschismen

Informationskriget rasar sannolikt värre än någonsin under kalla kriget. Lögnerna kanske inte är värre, men spridningen är med modern teknik oöverträffad i historien. I media pågår en ursinnig svartmålning av Ryssland. Varför det? Det finns intressen, framför allt i USA, som behöver en yttre fiende. Uppenbarligen anser flera av dem att Ryssland passar som handsken i skurkrollen.

Avlyssnat

Detta med avlyssningen av Trumps valkampanj innehåller märkligheter. MSM och FBI säger att det finns ingen grund för antagande eller anklagelse om avlyssning. Ändå har Clintons megafon, NY Times, tidigare publicerat en artikel där informationen sägs komma från sådan avlyssning, något man inte vill kännas vid längre. Se videon nedan. Kanske hette NY Times källa Evelyn Farkas.

Transportbandet

Media fungerar som ett transportband som konstant går i en riktning. På detta transportband skickas nyheter, utspel, propaganda, reklam, åsikter eller vad som helst som förpackat eller oförpackat (vi kan för enkelhets skull kalla det för pluggar) kan läggas på vid ena änden av transportbandet för att förflyttas till dess andra ände där det tas emot på ett eller annant sätt.

Institutionaliserad barnomsorg

Ett par intressanta artiklar lyfter fram de skador institutionaliserad barnomsorg åsamkar barnen. Det är Ewan Morrison på amerikanska PJ Media och Jana Hainsworth för Eurochild som tagit till pennan. Den senare skriver om hur skadligt det är för de barn som blir placerade på insitution. Enligt en undersökning hon hänvisar till är 95% av barnen fysiskt handikappade och har oftast minst en förälder i livet. Men barnen hamnar på på insitution av bekvämlighets- eller kostnadsskäl för föräldrarna. Det är ingen moraliskt smickrande bild av barnomsorgen i Europa Hainsworth målar upp. Tvärtemot vad många tror så är inte vi i västra Europa särskilt mycket bättre än i gamla öststaterna.

S kräver rätt att bära vapen för självförsvar

Nej, inte en svensk socialdemokrat, så klart, en tjeckisk! Det är inrikesminister Milan Chovanec dessutom. Han föreslår att det ska skrivas in i Tjeckiens konstitution att alla tjecker ska ha rätt att äga och bära skjutvapen, även för självförsvar. Debatten var livlig i det tjeckiska parlamentet när saken diskuterades och hänvisningarna var många till EUs vapendirektiv. Flera av ledamöterna fruktar att det föreslagna direktivet kommer att leda till en ödesdiger avväpning av det tjeckiska folket. Det verkar finnas utsikter för den tre femtedelars majoritet som krävs i båda kamrarna för att införa detta tillägg i konstitutionen.

Hur rasistiskt är USA?

Är det verkligen en relevant fråga idag? De avskaffade ju slaveriet för 150 år sedan och avskaffade kvarvarande raslagar för cirka 50 år sedan. Acceptansen för människor av olika raser och härkomst har ökat hela tiden, även om det ibland kommer till motsättningar.

Men varför kommer det till motsättningar? I Sverige har vi så att säga avskaffat rasismen genom att offentligt avskaffa ras som begrepp eller identifikation. Men i USA finns de offentliga raserna kvar av flera skäl.

Rasismen i DNC

När det demokratiska partiet i USA, DNC nyligen skulle välja ny ordförande blev det lite intern konfrontation, om man säger så. Den i partiet populäre Keith Ellison mötte hårt motstånd. Ellison är svart och två inflytelserika medlemmar av DNC Uttalade rakt av att Ellison inte kunde väljas, för att han inte var tillräckligt Israelvänlig. Istället valdes latinon Tom Perez.

SNF gör det för pengarna

Jag hittade några godbitar när jag gick igenom gamla anteckningar från A-kursen i miljövetenskap jag läste hösten 1999 på Karlstads Universitet. En av lärarna var Mikael Karlsson, som då var doktorand och snart skulle bli ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen. Han undervisade i ämnet miljöekonomi, vilket i praktiken handlade om skatter och avgifter. Som gästföreläsare hade vi vid minst ett tillfälle Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF.

IS attackerar Kina

Al-Jazeera berättar att IS har meddelat att deras uiguriska kamrater kommer att genomföra ett stort antal blodiga attentat mot Kina. Detta naturligtvis i protest mot hur Kina har ockuperat sina västra områden, inklusve Tibet. Uigurerna är vanligen muslimer och Kina är en ateistisk stat som visserligen tolererar religiös tro och viss religionsutövning, men inte vill ha för mycket av den varan.

Media-splaining

Ni har säkert hört uttrycket mansplaining. Man brukar säga att det beskriver mäns sätt att nedlåtande förklara saker för kvinnor, helst sådant kvinnorna redan kan. Jag kan uppfatta uttrycket som sexistiskt mot män, men vi tar inte det just nu.

Jag har nämligen upptäkt en värre förklaringssjuka, media-splaining. Jag ser det som medias sätt att skriva läsarna på näsan. Media har i hög utsträckning lämnat sitt gamla uppdrag och sitt gamla arbetssätt. Förr ansågs det vara medias uppgift att granska makten och informera läsarna om makten samt annat väsentligt för att kunna göra informerade val i såväl vardagen som vid de demokratiska valen.

Natura 2000 underfinansierat?

Starka politiska och opålitliga krafter vill ”avdemokratisera” Europa genom att ge pöbelvälde direkttillgång till de överstatliga och icke-valda beslutsfattarna. Genom att verka via frågor som i teoretisk sinnevärld transcenderar alla gränser avser man att oförmärkt runda dem som verkligen berörs. De lyckas dessutom redan alldeles för bra med detta, men nu vill de ha mer.

Frihet i alla lägen

Friheten har för högt biljettpris i Sverige!

Ekonomipristagaren James Buchanan beskrev livet i en fri marknad med att den (marknaden) är inte fri om man som individ inte också är fri att lämna den helt och hållet. Som exempel gav han att en person som äger en bit land som är tillräckligt stor, samt kunskap och redskap för att försörja sig på sin jordplätt, är fri att välja om han vill underkasta sig markandens villkor eller självförsörjningens villkor. Buchanan menade även att en fri människa måste vara fri att ställa sig vid sidan om samhället, annars är man inte fri.

Cash, a king in check position?

Allt fler ”aktörer” vill avskaffa kontanter, av mängd olika skäl. De som kommer i kläm är vanligt folk, medborgarna. Staten, skattemyndigheten, finansministern, statsministern, (ja, oavsett partifärg), riksbanken, butikerna, bankerna, kortföretagen, samtliga vill de slippa den dyra hanteringen av kontanter.

Åtminstone staten och dess olika grenar älskar känslan av total kontroll och makt som de får när inga transaktion går deras näsa förbi.

Trump på tvärs mot det rimliga

Jag har tidigare berättat om president Obama och hans företrädares tillåtelse för amerikanska myndigheter att beslagta amerikanska medborgares egendom på vilken långsökt misstanke som helst. Lagen kallas för civil asset forfeiture, CAF. Det behövs ingen dom i en domstol, ingen efterlysning eller häktningsbeslut för att konfiskera egendom. Det kan räcka med att polis stoppar en bilist och upptäcker att denne har ”ovanligt” mycket kontanter på sig. I den moderna paranoida statens fantasi kan det vara tecken på droghandel eller andra svarta affärer. Därmed har polisen rätt att beslagta pengarna på plats. Även bilen kan beslagtas.

Brasiliens laglöshet är också Sveriges

Vi har talat mycket här på Frihetsportalen om äganderättens betydelse och hur den allt som oftast åsidosätts av svensk byråkrati och politik. Det är illa, men för att visa hur destruktivt det är för ett samhälle att inte hålla äganderätten i helgd kan vi titta på Brasilien. Det är ingen tröst, det är en allvarligt menad varning.

Misogyna föreställningar

Jag hade fått för mig att den moderna konstruktionen av grekiska ord ”misogyn” betyder kvinnohatare. Det bekräftas också av svenska ordböcker på nätet. Men när jag började leta efter motsatsen, manshatare, då fanns det inget snofsigt ord för det.

Så jag började leta på engelska istället. Inte heller där fanns något motsatsord. Men ännu märkligare är att misogyn på engelska inte behöver betyda kvinnohatare. Det tycks istället betyda tvivlare eller pessimist. Free Dictionary och Free Theasaurus anger visserligen kvinnohatare, men också illasinnad i allmänhet som tolkning av misogynistic. Ingen antonym finns, varken på svenska eller engelska. Är inte det märkligt, med tanke på alla manshatare man mött.

 

Alternativa fakta

Detta är fakta. Makten vill inte bli ifrågasatt, av någon. Än mindre vill makten bli avsatt. Det gäller all makt. Jag tror inte vi kan finna någon frisk människa som tror annorlunda.

Varför blir då vissa till synes friska människor så upprörda när deras makt, eller den makt då röstat på blir ifrågasatt? De tar till eufemismer (omskrivningar, tvärtomspråk, orwellianska uttryck etc.) för att misstänkliggöra vad de uppfattar som motståndare eller rent av som hot mot deras, hm deras, deras liv, inrotade vanor, rättigheter, intellekt, integritet, status etc. Eller så handlar det bara om inflytande och makt.

Ifrågasatt ledarskap

Här är en intressant undersökning som Ipsos gjort. Den handlar om hur folken 23 länder runt om i världen, utom Afrika, ser på sitt land , på framtiden, politiken med mera. Här framkommer att folk är misstrogna mot både politiker, media, banker och storföretag. Ändå är de i vissa fall beredda att lita på dem. Men i de flesta fall är misstron och motviljan stor.

Total kontroll

Tyckte ni att jag överdrev riskerna när jag häromdagen gjorde en jämförelse med långfilmen Brazil? Tänk igen! I USA har kongressen godkänt motion HR 4919. Om den även godkänns av senaten blir den lag. HR 4919 går ut på att staten får rätt att microchipmärka alla människor med ”mental disability”, det vill säga alla med nedsatt mental förmåga.

Ny klimatlag hot mot allt!

Det började plinga till i datorn på eftermiddagen igår. Uppmärksamma läsare hade noterat att regeringen, Sveriges regering, tydligen tagit sig för att föreslå en ny lag om klimatet, en klimatlag!

När man går på regeringens hemsida möts man av ett pressmeddelande med puckovarning. Läser man sedan deras ”Faktablad” blir det ännu värre!

Skräpytor och skräptankar

Tänk så dumt det kan bli! En ekonomidoktor som även undervisat på Handelshögskolan, Kjell A. Nordström, hasplar på ett möte ur sig att stora delar av Sverige om bara några år kommer att vara skräpytor. Han tror att det är de högavlönade skattefinansierade tjänstemännen i Stockholm som driver svensk ekonomi och tillväxt.

Frihandel kräver inga frihandelsavtal

Media påstår att Trump avskaffar frihandelsavtal, men det är väl inte sant? Han avskaffar handelsavtal mellan nationer. Sådana avtal stipulerar kvoter, tullar och andra begränsningar för handel över nationsgränser. Det är ju inte frihandel, det är faktiskt rena motsatsen till frihandel!

Är euroskeptiker höger?

I gruppen ENF, Europe of Nations and Freedom, i Europaparlamentet är följande partier medlemmar: UKIP i England, Lega Nord och Five Star i Italien, Laurentiu Rebega i Rumänien, AfD i Tyskland, KNP i Polen, Vlaams Belang i Belgien, FPÖ i Österrike, PVV i Holland, Nationella Fronten i Frankrike, men inte de svenska Sverigedemokraterna.

Samtliga brukar i media slentrianmässigt kallas för högerpartier, extremhöger, rasister, fascister eller nazister. Jag kan tycka att dessa epitet är ytterst tveksamma. Partierna är sinsemellan ganska, för att inte säga mycket olika.

Medias undergång

Som ung förklarade jag flera gånger för mina lärare att det betyg de sätter på mig också är ett betyg på hur de lyckats med sin undervisning. Då var det inte många lärare som ville vidkännas den logiken. Numera är det väl i stort sett erkänt inom gymnasieutbildning och högre utbildning. Ett sätt för dessa utbildningsinstitutioner att sätta höga betyg på sig själva är genom att sätta sådana urvalspremisser för antagning att det endast är sökande med höga betyg som kommer in.

Värdesäkring viktigare än värdegrund

Jag har en ny teori som förklaring till världens oro. Åtminstone är förklaringen ny för mig, det vill säga att jag inte hört den av någon annan och inte tänkt så själv tidigare. Den mest märkbara oro vi märker av i västvärlden är en oro hos medelklassen. Den är i västvärlden en stor grupp och den viktigaste väljargruppen. Den har på senare år enligt vissa bedömare minskat storlek (antal), samt sett sina rikedomar och sin status minska. Istället har världen sett några få i övre medelklass dra iväg i löneutveckling, med höga bonusar eller annat, samt ett antal superrika som tycks bli rikare nästan hur de än bär sig åt.

Migrationens kraft

Timbroskribenterna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt gav 2012 ut en bok om invandring på Hydra förlag, Migrationens kraft. Här producerar de all den propaganda de kan uppbringa för fri invandring.

De påstår till exempel att alla människor, med stöd i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, har en absolut rätt att lämna det land de föddes i. Det kan de väl få ha, men därav följer inget absolut tvång för något annat land att ta emot dem. Denna andra sida av myntet redovisar N&S inte. De problematiserar inte ens frågan. Tvärtom, de målar i rosenrött när de hänvisar till att alla människor är olika med olika förutsättningar och olika drömmar och mål. Så när de på dessa grunder pläderar för en gränslös värld bortser de ifrån att det är endast i en värld med gränser och nationella eller lokala olikheter man kan söka sig till den plats där de egna särdragen kommer bäst till sin rätt. Något sådant är omöjligt i en uniform och gränslös värld.

Hatet mot Trump är skamligt!

Det är skamligt hur folk bär sig åt och protesterar mot Trumps installation som USAs 45:e president! Vad ska man säga om de medborgare i demokratiska länder som underkänner amerikanernas rätt att själva välja sin egen president?

Förstår inte svenska journalister hur oprofessionellt och skamligt de beter sig när de oförbehållsamt hyllar dem som protesterar mot Trump? Det utlovade beslutet att rätta till den lögnaktiga klimatpolitiken hånas som klimatförnekelse. Har de inte förstått att Trump kommer att anstränga sig att genomföra det han lovat? I sitt installationstal skrev han ut en stor check med löften. Det har andra presidenter också gjort, återstår att se om Trump lyckas bättre.

Oss alfahannar emellan

Jag har noterat att media numera gärna vill utnämna män som Putin och Trump eller vissa andra kändisar till alfahannar. Det reser min undran om de som pratar på det viset egentligen vet vad de talar om. Strängt taget är det väl bara honor i flockdjur som bryr sig om vem som är alfahanne eller om sådana ens finns.

Lite försynt vill jag bara påminna om hur det gick för hönan Agda.

Glokalisering enligt Mats

Jag är knappast först med ordet glokalisering, men mer vanligt har nog varit uttryck som det glokala samhället, glokal politik, tänk globalt handla lokalt eller liknande. Självklart är glokalisering ett slags motbud på uttrycket globalisering.

När man inser att vi inte kommer undan teknisk utveckling, allra minst kommunikationsteknisk utveckling, det gäller både IT, samfärdsel och handel, då måste man också ställa sig frågan om man vill ha allt detta tryckt på sig uppifrån. Vi som gillar individuell frihet vill behålla, ja rent av reservera, beslutsmakten för oss själva. Man kan kalla det liberalism eller subsidiaritetsprincip om man vill.