Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Ny klimatlag hot mot allt!

Det började plinga till i datorn på eftermiddagen igår. Uppmärksamma läsare hade noterat att regeringen, Sveriges regering, tydligen tagit sig för att föreslå en ny lag om klimatet, en klimatlag!

När man går på regeringens hemsida möts man av ett pressmeddelande med puckovarning. Läser man sedan deras ”Faktablad” blir det ännu värre!

Skräpytor och skräptankar

Tänk så dumt det kan bli! En ekonomidoktor som även undervisat på Handelshögskolan, Kjell A. Nordström, hasplar på ett möte ur sig att stora delar av Sverige om bara några år kommer att vara skräpytor. Han tror att det är de högavlönade skattefinansierade tjänstemännen i Stockholm som driver svensk ekonomi och tillväxt.

Frihandel kräver inga frihandelsavtal

Media påstår att Trump avskaffar frihandelsavtal, men det är väl inte sant? Han avskaffar handelsavtal mellan nationer. Sådana avtal stipulerar kvoter, tullar och andra begränsningar för handel över nationsgränser. Det är ju inte frihandel, det är faktiskt rena motsatsen till frihandel!

Är euroskeptiker höger?

I gruppen ENF, Europe of Nations and Freedom, i Europaparlamentet är följande partier medlemmar: UKIP i England, Lega Nord och Five Star i Italien, Laurentiu Rebega i Rumänien, AfD i Tyskland, KNP i Polen, Vlaams Belang i Belgien, FPÖ i Österrike, PVV i Holland, Nationella Fronten i Frankrike, men inte de svenska Sverigedemokraterna.

Samtliga brukar i media slentrianmässigt kallas för högerpartier, extremhöger, rasister, fascister eller nazister. Jag kan tycka att dessa epitet är ytterst tveksamma. Partierna är sinsemellan ganska, för att inte säga mycket olika.

Medias undergång

Som ung förklarade jag flera gånger för mina lärare att det betyg de sätter på mig också är ett betyg på hur de lyckats med sin undervisning. Då var det inte många lärare som ville vidkännas den logiken. Numera är det väl i stort sett erkänt inom gymnasieutbildning och högre utbildning. Ett sätt för dessa utbildningsinstitutioner att sätta höga betyg på sig själva är genom att sätta sådana urvalspremisser för antagning att det endast är sökande med höga betyg som kommer in.

Värdesäkring viktigare än värdegrund

Jag har en ny teori som förklaring till världens oro. Åtminstone är förklaringen ny för mig, det vill säga att jag inte hört den av någon annan och inte tänkt så själv tidigare. Den mest märkbara oro vi märker av i västvärlden är en oro hos medelklassen. Den är i västvärlden en stor grupp och den viktigaste väljargruppen. Den har på senare år enligt vissa bedömare minskat storlek (antal), samt sett sina rikedomar och sin status minska. Istället har världen sett några få i övre medelklass dra iväg i löneutveckling, med höga bonusar eller annat, samt ett antal superrika som tycks bli rikare nästan hur de än bär sig åt.

Migrationens kraft

Timbroskribenterna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt gav 2012 ut en bok om invandring på Hydra förlag, Migrationens kraft. Här producerar de all den propaganda de kan uppbringa för fri invandring.

De påstår till exempel att alla människor, med stöd i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, har en absolut rätt att lämna det land de föddes i. Det kan de väl få ha, men därav följer inget absolut tvång för något annat land att ta emot dem. Denna andra sida av myntet redovisar N&S inte. De problematiserar inte ens frågan. Tvärtom, de målar i rosenrött när de hänvisar till att alla människor är olika med olika förutsättningar och olika drömmar och mål. Så när de på dessa grunder pläderar för en gränslös värld bortser de ifrån att det är endast i en värld med gränser och nationella eller lokala olikheter man kan söka sig till den plats där de egna särdragen kommer bäst till sin rätt. Något sådant är omöjligt i en uniform och gränslös värld.

Hatet mot Trump är skamligt!

Det är skamligt hur folk bär sig åt och protesterar mot Trumps installation som USAs 45:e president! Vad ska man säga om de medborgare i demokratiska länder som underkänner amerikanernas rätt att själva välja sin egen president?

Förstår inte svenska journalister hur oprofessionellt och skamligt de beter sig när de oförbehållsamt hyllar dem som protesterar mot Trump? Det utlovade beslutet att rätta till den lögnaktiga klimatpolitiken hånas som klimatförnekelse. Har de inte förstått att Trump kommer att anstränga sig att genomföra det han lovat? I sitt installationstal skrev han ut en stor check med löften. Det har andra presidenter också gjort, återstår att se om Trump lyckas bättre.

Oss alfahannar emellan

Jag har noterat att media numera gärna vill utnämna män som Putin och Trump eller vissa andra kändisar till alfahannar. Det reser min undran om de som pratar på det viset egentligen vet vad de talar om. Strängt taget är det väl bara honor i flockdjur som bryr sig om vem som är alfahanne eller om sådana ens finns.

Lite försynt vill jag bara påminna om hur det gick för hönan Agda.

Glokalisering enligt Mats

Jag är knappast först med ordet glokalisering, men mer vanligt har nog varit uttryck som det glokala samhället, glokal politik, tänk globalt handla lokalt eller liknande. Självklart är glokalisering ett slags motbud på uttrycket globalisering.

När man inser att vi inte kommer undan teknisk utveckling, allra minst kommunikationsteknisk utveckling, det gäller både IT, samfärdsel och handel, då måste man också ställa sig frågan om man vill ha allt detta tryckt på sig uppifrån. Vi som gillar individuell frihet vill behålla, ja rent av reservera, beslutsmakten för oss själva. Man kan kalla det liberalism eller subsidiaritetsprincip om man vill.

Drygeman

Anders Ygeman, för bara ett halvår sedan hyllad som den bäste socialdemokraten i regeringen, har i samband med konferensen Folk och försvar låtit sig intervjuas i DN. Ygeman säger i tre punkter att det i händelse av krig eller kris är statens uppgift att:

 • skydda civilbefolkningen,
 • skydda samhällets funktioner,
 • samverka med försvarsmakten.

  Amexit och OzExit

  Som minnesgoda läsare kommer ihåg har jag tidigare skrivit om Swexit, Nexit, Dexit och Öxit, förutom naturligtvis om Brexit. Nu växer motståndet mot FN och globaliseringen i andra viktiga länder. Det amerikanska representanthusets beslut H.R. 1205, American Sovereignty Restoration Act, kan enligt TNA användas för att lämna FN och sparka hela FN-administrationen bort från amerikanskt territorium. Det skulle då bli en Amexit.

  Självgodhet inget svar

  Detta är en orelaterad fortsättning på gårdagens granskning av Westanders vänsterpropaganda. Den 13 november 2016 hade Kristoffer Housset (tidigare Lars Ohlys pressekreterare), pr-konsult på Westander Politik och Opinion en debattartikel i Aftonbladet, under rubriken, Därför lyckas främlingsfientliga kampanjer.

  Högerextremism?

  Ur PR-firman Westanders nyhetsbrev: ”Så bekämpas högerpopulismen
  Högerpopulismen växer både i USA och på hemmaplan. Men det finns strategier för att bekämpa den. (…)
  Rationella argument biter inte på högerpopulismen. I stället måste antirasister analysera vad hos Trump och SD som lockar och anpassa motståndet därefter. Det menar Kristoffer Housset, pr-konsult.”

  Hela debattartikeln publicerades på Flamman.se den 17 november 2016. Housset är delägare i Westanders och värvad efter att ha varit Lars Ohlys pressekreterare.

  Värdegrund

  Värdegrund 1, politiker och även andra vill gärna tala om att deras belut och handlande bygger på deras värdegrund. Vi förutsätts alla dela denna deras värdegrund, om vi tillhör den goda sidan. Som när Fredik Reinfeldt bad oss öppna våra hjärtan. Enligt denna värdegrund och dåvarande statsminister samt hela partietablissemanget innebar värdegrunden en skyldighet att öppna våra gränser och våra välfärdssystem för alla människor som ville komma hit och ta del av det.

  Att vara på rätt sida

  Kom igen katten, det svänger ju! Nej, det är inte björnen Baloos ”sväng” det handlar om. Det handlar om hur det börjat svänga i politiska frågor. Västvärldens problem med oreglerad eller övermäktig immigration har börjat diskuteras även bland de politiker och opinionsbildare som från sina höga moraliska hästar tidigare deklarerat att fri invandring och ohämmad mångkultur är berikande och att de som beskriver andra perspektiv på saken bara är främlings- och utvecklingsfientliga.

  Lex Laval rivs upp

  Här följer hela ingressen på regeringens pressmeddelande.

  Man hade kunnat lägga till de förklarande orden att facket alltid ska kunna kräva kollektivavtal med hjälp av statens våldsmonopol! För det blir konsekvensen av regeringens förslag. Att förslaget presenteras mellan Lucia och Jul är ingen tillfällighet. Det ska liksom försvinna i julyran.

  Licensieringarnas vansinne

  Socialdemokraterna vill licensiera tiggarna. Det låter illavarslande, för man vet ju hur sossar tänker, ungefär så här: Om vi licensierar tiggarna, då blir det vi som bestämmer villkoren för att få bli tiggare. Med licensierade tiggare kan vi anvisa plats där de får tigga, exempelvis på privata affärsfastigheter. Intrånget från det allmänna är ju så litet så det måste de enligt lag tåla. Ja, alltså en tiggares omsättning är ju låg i jämförelse med en affärsidkares, kan knappast mätas ens procent, snarare promille.

  Generation Curling och Cocooning

  Nu kanske jag framstår som gammaldags och grinig gubbe, men det får gå ändå, man kan ju alltid hoppas att jag har fel. Jag har gjort en observation om vilka det är som sköter civilsamhället i Sverige idag. Det är elvisgenerationen 1935 till 1954, inte beatlesgenerationen. Elvis Presley föddes 1935 och spelade in sin första skiva 1954. Många av de som föddes under denna period fick Elvis som favoritartist. Många gick senare över till att även ha the Beatles som favoriter. Men bland de som föddes efter 1954 var det sällsynt att ha haft Elvis som favorit innan man upptäckte the Beatles.

  Den fria världen

  Det finns många ofria samhällen i vår värld. Ofta kallar vi dem diktaturer, helt enkelt för att det är det de är. Men det finns även en mängd samhällen vi inte kallar diktaturer, trots att de är ofria i mindre eller högre grad. Dit hör egentligen alla andra samhällen, demokratierna inkluderade.

  Den fria vetenskapen

  Vetenskap är det systematiska sökandet efter sanning och kunskap. För att lyckas med detta måste vetenskapen vara fri att söka efter svar varhelst man finner motiverat. När staten beställer utbildning av massorna på universitetsnivå i tron att det ger status eller att arbetsmarknaden kräver det, så resulterar det ofta i att den forskning som behöver presteras för att fylla betinget av examinerade akademiker blir ett slags intellektuell onani. Den fyller inget verkligt behov i världen utanför skolan.

  Den fria individen

  I ett samhälle där gemensamma beslut fattas av en majoritet måste det med nödvändighet finnas beslut som inte angår gemenskapen. Sådana beslut, som inte angår majoriteten och ingen annan heller, måste det vara fritt för individen att själv bestämma om.

  Den fria majoriteten

  I en demokrati fattas gemensamma beslut av en majoritet. För att majoriteten ska begripa vad de beslutar om måste allt tankearbete få uttryckas med vilka ord som helst som tänkaren väljer att använda. Det är enda sättet att försäkra sig om ett fritt tankeutbyte mellan individer. Majoriteten är fri att bortse från ord som inte biträder ett beslut. Men man får aldrig förbjuda vissa ord, ty en dag kan det bästa beslut som kan fattas vara beroende av att ett visst ord fått bidra till tankearbete och beslutsunderlag.

  Den fria äganderätten

  Västerbottens Markägareförening har i flera veckor försökt få in en debattartikel i tidningen Land där de beskriver hur Riksåklagaren underlåter att ta upp fall till prövning där markägare uppenbart blivit utsatta för intrång och skadegörelse på sin mark. Inte ens när det sker inom strandskyddsområde, där inte ens markägaren får göra som han vill, behandlas anmälningar av svenskt rättsväsende.

  Den fria viljan

  Ett av vänsterns favoritprojekt går ut på att visa att människan inte har någon fri vilja. Eller med andra ord, du som individ ska vilja det som kollektivet bestämt att du ska vilja. I kunskapskanalen visade de nyligen ett forskningsprojekt där man genom att ge försökspersoner en strömstöt (inte som en bestraffning, utan som en stimulans) i en viss del av hjärnan samtidigt som man gav dem ett val, kunde påverka vilket val de gjorde. Av det drog man slutsatsen att det möjligen inte finns något sådant som en fri vilja.

  Det fria ordet

  Jag såg Lena Sundströms program i SVT om yttrandefrihet. Hon hade besökt USA och fått en överdos som hon inte riktigt tålde. Amerikanerna själva ansåg det rimligt att om man har yttrandefrihet så får man säga vad man vill. Men det ansåg inte Sundström, staten måste ju reglera vad folk säger, så de inte kränker någon.

  Snabba cash 2

  Men så kom industrialismen och en av de första att skriva en politisk filosofi om denna nya period i mänsklighetens historia var Adam Smith (1723-1790) med sitt stora verk The Wealth of Nations. Här blir alltså för första gången nationalekonomi en filosofi överordnad både envåldshärskarens och folkets väl.

  Snabba cash 1

  Jag fick en idé om filosofiernas fokus och utveckling de senaste femhundra åren. Vi får se om jag hittar något värt att läsa, presenteras i två delar. Med en svepande förenkling påstår jag att före år 1500 bestod makt i att kontrollera födoproduktion och rikedom i att kunna byta sig till såväl mat som tjänster. Med födoproduktion avser jag både vilt, fisk och jordbruksprodukter. Den gammaltestamentliga striden mellan Kain och Abel beskriver konflikten mellan bofast respektive nomadiserande kultur. Berättelsen om Moses i Egypten visar bland annat hur makten över jordbruket centraliserats. Både makt och rikedom kunde erövras från andra.

  Skiftet – allt till alla – nu!

  Jag råkade ut för en sorglustig sak igår. Via ett tips kom jag in på sidan Skiftet. Jag såg direkt att detta är en sossesida. Hela upplägget med alla medverkande organisationer skriker sosse. Detta är alltså inte bara en del av Kugghjulsverkstaden, här kan man faktiskt ana en del av hur arbetet i denna kugghjulsverkstad är uppdelat. Att kalla sig Skiftet alluderar direkt på Barack Obamas presidentvalskampanj, som gick under parollen ”Change”.