Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Momsbluff i försäkringsbranschen

Jag har naturligtvis vetat om det tidigare, men inte tänkt på konsekvenserna. Som de flesta vet är premien på försäkringar inte momsbelagd. För att jämna ut den obalans skattemyndigheten upplever, så får inte försäkringsbolagen lyfta momsen på varor och tjänster som krävs för att reglera en skada. Det i sin tur betyder att försäkringsbolaget måste prisa in momsen redan i premien. I klartext så betalar man moms på försäkringspremier, men den redovisas inte på något sätt.

Fri terrorism till alla!

Det är mycket svårt att få någon klar bild av hur de tänker i media när det gäller terrorism. Ibland får man känslan av de kittlas av det, ungefär som S&M sex. Något som jag i och för sig inte har någon erfarenhet av, endast läst vissa redogörelser för.
Pressen beskriver med avsky de handlingar en muslimsk terrorist i Köpenhamn genomförde mot en debattafton där Lars Vilks deltog, samt mot en synagoga. Men lika fullt finns det en underton av att de får skylla sig själva för att provocerar muslimerna. Ibland får de skylla sig själva för att de utmanar religion över huvud taget.
Det hörs vara synd om alla religiösa människor. De utsätts för rationalitet, logik och krav på mänskliga fri- och rättigheter på ett provocerande sätt. Häpp!

Lyckolandet olja

Alex Epstein har tidigare startat en for-profit think tank, Centre for Industrial Progress. Han låter lite som en tidig Johan Norberg i 180 knyck! I höstas gav han ut en ny bok som heter ”The Moral Case for Fossil Fuels”. Eftersom han jobbar for profit och argumenterar ohämmat för olja, hade det varit balanserande och välgörande om han kunnat redovisa några som jobbar för exempelvis vindkraft mot betalning. De är många, enligt min bedömning.
Första kapitlet kan laddas ner gratis från nätet. Där säger han ungefär samma saker som jag brukar säga, fast med andra ord naturligtvis. Han är också duktig på att lämna uppgifter om källor. Epstein pekar i flera exempel på hur viktigt det är med tillgänglig energi för att säkerställa en god utveckling för både samhälle och individ. Jag har tidigare redovisat hur hela den civiliserade historien handlar om makten över den tillgängliga energin, från elden, dragdjur, slavar och framåt.

Prätorernas lag

Annonstidningen Direktkontakt avslöjar hur rättsäkerheten i Sverige inte fungerar. Finansminister Gunnar Sträng införde reklamskatt 1972, men fackpress var undantagen. Efter utredningar och en, säger endast en enda dom, i kammarrätten fastlogs att det var Postverket som bestämde. Deras regler sa att en tidskrift som innehåller mer än 75% reklam inte distribueras som en facktidskrift. Alla inblandade, företag och myndigheter accepterade detta utslag. Dessutom medgavs 50% skatteavdrag för kreativa kostnader.

Rätten till andras organ

I Sverige, och för all del på andra håll i världen, bedrivs en intensiv kampanj för att få alla människor att ställa upp som organdonatorer vid sin död. Organen är mycket värdefulla säger kampanjmakarna, sjukvården, vård- och anhörigföreningar. Men ingen vill betala. Det är inte ens tillåtet att betala.
Argumentet för organdonation är att den som avlider, särskilt den som dör en för tidig död, kan hjälpa en annan människa till ett rikt liv.

Stockholms svarta själ

Slussen är ett evigt bekymmer för stockholmarna. Än är där för mycket trafik, än för få attraktiva bostäder, än är det en kulturhistorisk minnesplats, än bör den förnyas och förbättras, än är den en arkitektonisk pärla, än en arkitektonisk katastrof.
Slussen har blivit lite ankommen och måste rustas upp, det är alla ense om. Om den behöver ges ett annat utseende av estetiska skäl lägger jag mig inte i, det får stockholmarna kivas om bäst de orkar. Men när de på osakliga grunder vill dels öka avtappningsförmågan ur Mälaren med hänvisning till ”klimathotet”, dels konstgjort höja sjöns nivå för att gynna vissa fågelarter, då hamnar saken i annat läge.

Göteborgs svarta själ

Jag har tidigare skrivit om både broplaner och trängsleskatt i Göteborg. Nu har staden tagit ytterligare steg för att visa sina översittarafasoner. Sa jag att staden styrs av sossar och gröna sossar?
Folkomröstningen som hölls om trängselskatten i Göteborg, samtidigt med ordinarie val i höstas, gav ett mycket klart utslag. Göteborgarna vill inte ha trängselskatten kvar. Det är en rimlig gissning att de som inte fick chansen att rösta, för att de inte bor i Göteborg, i än högre grad ogillar att betala trängselskatt när de på E6 passerar staden.
Resultatet av folkomröstningen blev att staden fick ett nytt parti i fullmäktige och de fick igenom ett beslut att utreda andra finansieringskällor. Nyligen avslöjade SVT att någon sådan utredning inte finns. Då plötsligt kom det fram ett PM på några sidor, som hävdade att någon alternativ finansiering inte finns.

Standing up for freedom

To the Embassy of Saudi Arabia in Sweden and the Department of Justice in Saudi Arabia
I am a blogger who champion free speech. In your country, Saudi Arabia, a blogger named Raif Badawi, also championed free speech and was sentenced to a 1000 lashes and 10 years imprisonment.
I hereby declare myself a volunteer to receive 50 of his lashes, in his place, provided that his sentence is reduced by the same number. This punishment I am ready to recieve at the Embassy in Stockholm.
I am looking forward to a response from your Department of Justice promptly.
saudi.ambassador@telia.com

 

Att ljuga mot betalning

Pappersutgåvan (hittar tyvärr inte texten i nätupplagan) nr 1, 2015 av tidningen Entreprenör, som ges ut av Svenskt Näringsliv lyfter fram en insändare av Björn Lyngfelt, informationschef på SCA. Rubriken är ”Rädda klimatet – ta en papperskasse”. Jag citerar ett litet stycke från denna drapa.
Ännu höjs en och annan röst om att hotet mot klimatet är påhittat eller i varje fall kraftigt överdrivet av grumliga skäl, men om vi utgår från vad vi menar med vetenskap – den just nu rådande majoritetsuppfattningen i vetenskapssamhället – så förändras klimatet i riktning mot ett varmare och det är människans påverkan som är orsaken. Det är den som hävdar något annat som påstår att jorden är platt och som har bevisbördan.
Jösses vilket självmål!

Amerikansk fotboll föredöme

Nu i natt sitter jag uppe och tittar på finalen av amerikansk fotboll, Superbowl. Det är en sport som har mycket att lära ut till andra sporter. Trots hårda smällar på planen spelar man inte avsiktligt ojuste. Det är ytterst sällsynt att det blir något slags bråk på planen. Ofta hjälper spelare från olika lag varandra upp från marken när spelet är avblåst. Läktarvåld eller bråk mellan supportrar är fullständigt okänt. Supportrar från olika lag sitter i sina lagtröjor bredvid varandra på samma läktare och analyserar spelet. Något apberg, där de oregerliga hemma supportarna spärras in, vore otänkbart.

Bezmenovs testamente

Jag hänvisar då och då till Bezmenov och hans avslöjanden om hur man förstör ett samhälle. Han var en ryss som hoppade av till väst runt 1980. Texten nedan är en översättning från engelska och en sammanfattning av vad jag funnit på olika sidor. Han finns också på flera youtubefilmer. Om det inte kommer någon bättre beskrivning på svenska kommer jag i fortsättningen att hänvisa hit när jag skriver om Bezmenov.

 

Buchanan 8, Keynes avpolleterad

Jag fortsätter förmedla vidkom från James Buchanan, som inleder kapitlet med dessa ord:
Samhällsekonomins institutioner kan komma att åsamkas allvarlig, och kanske även permanent, skada om irrelevanta principer lärs ut till generationer av möjliga beslutsfattare. Har undervisningen i keynesiansk nationalekonomihaft det resultatet? Denna fråga är åtminstone värd att undersöka.

De tusen stegens tyranni

Staten, politiker och myndigheter, lovar bort rådigheten över privat egendom utan ansvar för konsekvenserna. Trots att äganderätten är inskriven i Grundlagen förlorar äganderätten mot dessa bestämmelser som inte har specifikt stöd i Grundlagen. När markägare vill försvara sin egendom mot olika sorters exploatering, tvingas de hänvisa till alla dessa konventioner, direktiv och andra konfiskatoriska lagtexter. Markägarna är därmed i praktiken dessa tilläggsbestämmelsers fångar och reducerade till vaktmästare sina egendomar.

Ferguson – revisited

Varför blev det sådant bråk i Ferguson efter att polisen Darren Wilson skjutit rånaren Michael Brown tagen på bar gärning? Nyhetsrapporteringen ville inte sluta spekulera. Upproren ville inte lägga sig under de månader utredningen tog. Rena upplopp bröt ut när den friande domen meddelades. Fanns det något intresse bakom detta, som höll liv i cirkusen? Många har pekat ut Al Sharpton eller Jesse Jackson för att de oupphörligt drog visan om systematisk rasism i poliskåren. Men det visar sig att bakom kulisserna fanns en person med betydligt större resurser som drog i ett flertal tåtar för att skådespelet skulle pågå. Den mannen heter George Soros.
Washington Times har avslöjat att Soros donerat minst 33 miljoner $ till organisationer som bidragit till anklagelserna om rasism och till de upploppen i Ferguson. I en del fall har man till och med bussat upprorsmakare till Ferguson för att få igång en tillräckligt kaosartad stämning.

En bättre framtid

Ni kanske har märkt att många bistånds- och frivilligorganisationer annonserar på TV om mer pengar till sin verksamhet. Januari brukar ju anses som en ”fattigmånad”, ändå tror de att det finns mer pengar att hämta. Kan det vara nyårslöften de vill ha del av?Jag har särskilt noterat att brittiska Oxfam har en påkostad reklamsnutt. Bland annat lovar de att insamlade pengar ger människor på landsbygden bättre bostäder, bättre skydd för sina rättigheter. Ja, helt enkelt bättre liv.

Privat ägande – dåligt för klimatet?

Tysklands regering försöker locka och tvinga folk att äga bil i bilpooler istället för att äga sin egen bil. Varför staten ska lägga sig i om bilen man kör är privat ägd eller inte är mycket oklart. Ett skäl som ges är klimatpåverkan. Jag trodde i min enfald inte att ägarförhållandet gjorde någon skillnad för klimatet.
Enligt en opinionsundersökning är det endast 0,6% av Tysklands ca 45 miljoner körkortsägare som kan tänka sig att helt ge upp ägandet av en egen bil. För att locka/tvinga fler att överge den egna bilen övervägs åtgärder som diskriminerar privatägda bilar.

Low carb(on) diet

Lisa Margonelli på Slate, har skrivit en artikel som jag inte blir riktigt klok på. I synnerhet som tipset kommer från Heartland Institue i deras veckobrev. Den är skriven inom ett nätverk som heter Future Tense, där organisationerna Slate, New America och Arizona state University ingår. Tillsammans har de mycket pengar och många medarbetare som verkar för att påverka policys och politik. Dessa organisationer är helt uppslukade av tron på en kommande klimatapokalyps.

Att administrera makt

Jag såg TV4s intervju med Robert King, som suttit 29 år i fängelse, felaktigt dömd. Det var några saker han sa, som fick mig att reagera. Främst att Svarta Pantrarna, en organisation han är och var medlem i, inte skilde sig så mycket från de som redan hade makten i synen på konstitutionen och att de inte ville ta makten på orätt sätt.
Det framgick inte när han dömdes eller släpptes, men 29 år ger vid handen att det bör ha varit på 80-talet han dömdes. Då var Svarta Pantrarna inte samma organisation som den som skapade rubriker på 60-talet. Det var definitivt en revolutionär grupp, som kunde tänka sig att ta makten med orätta medel.

Oklar vetenskapsstatus

Jag har tidigare skrivit om och berömt Barroso-kommissionens införande av en vetenskaplig rådgivare. Det blev Anne Glover, som jag skrivit om tidigare och även haft kontakt med. Hon gjorde stor nytta, till stort förtret för bland annat miljörörelsens osakliga propåer. När Juncker tillträdde som kommissionens ordförande avskaffades posten som vetenskaplig rådgivare. Jag beklagade detta och skrev e-post till Glover i december, men fick ett automatgenererat mail till svar att den befattningen inte längre fanns kvar inom EU. Nu har vice ordförande, Frans Timermans, vid en träff med parlamentariker avslöjat att posten kommer att tillsättas snart. Det är dock oklart om komissionen har någon kandidat på lut eller om man ens är ense om tagen. Euractive påstår, tvärtemot den information jag fått, att Glover jobbar för kommissionen månaden ut, men inte längre. Tydligen har hon själv låtit meddela detta. I ett tweet har hon också hävdat att hon avgick och inte kommer att återvända. Också detta avviker från tidigare information, där hon uppgavs inte ha fått förlängt förordnande.
Något slags fult spel pågår i kulisserna inom EU.

Att förmedla ett klimathot

I samband med att jag letade på Nature Climate Change efter rapporten om veteskördar och temperaturhöjning, hittade jag en annan artikel som var väl så intressant. Den heter Messaging climate change uncertainty, alltså hur man förmedlar osäkerheter i klimatförändringar. Eller kanske rättare sagt, hur man döljer osäkerheterna när man förmedlar hotbilden. Denna rapport finns också bakom en betalvägg. Men om man skrollar längst ner på sidan kan man ladda ner ett ”supplement”, ett tilläg till rapporten och där redovisas hur man kan påverka bilden av ett forskningsresultat med matematik och statistik.

Det sensationella med sanningen

ATL hade den 13/ en notis från Nature Climate Change om att 30 datamodeller förutspår att en global temperaturhöjning med 1°C minskar världens totala veteskörd med 6%. Sedan har forskarna räknat om det i ton och fått det till 42 miljoner ton som i sin tur motsvarar 25% av den internationella handeln med vete.
Det underförstådda budskapet blir alltså att en höjning med 1°C ger en minskning med 25%. En katastrof! Om det vore sant.

Betalt för elförbrukning

I Danmark och Tyskland betalade elproducenterna i söndags 11/1, till dem som köpte el via Nordpool. Under elva timmar var priset negativt. Som mest -5 öre/kWh i Danmark och så lågt som -11 ör/kWh i Tyskland.
Det hela är naturligtvis en konsekvens av att man installerat alldeles för mycket intermittent effekt och alldeles för lite baskraft. Här är ett exempel i svart på vitt, på en effekt av Europas energipolitik som klimatalarmister och miljöengagerade inte vill kännas vid, trots åratal av upplysning från människor sig på energiproduktion och kan räkna.

Skvaller och konspirationer

Den tyske journalisten Udo Ulfkotte har skrivit en bok som heter ”Gekaufte Journalisten”. Att den handlar om hur journalistiken säljer sin själ och sin heder för politiska ändamål är väl inte svårt att förstå. Enligt Ulfkotte är verkligheten långt värre än vi tillåts tro. Politiker och media använder uttryck som ”konspirationsteori”, ”förnekare”, ”rasist”, ”fascist” för att svartmåla sina motståndare. Därigenom vill man uppnå att både motståndaren tystnar och även den rättrådige som till äventyrs kunde tänka sig höja sin röst till försvar för en öppen debatt.

Medlemsnytta

Jag har till och från klagat på LRF, med rätta vill jag påstå. Det hindrar dock inte att det här och var i den stora organisationen finns människor som tänker till och försöker ge lite medlemsnytta för medlemsavgiften.
Kävsjö lokalavdelning i Gnosjö kommun har protesterat mot Naturvårdsverkets förfrågan om bidrag från kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Bidraget vill verket använda för att driva verksamhet på Store Mosse, en av de största mossarna utanför Norrland. Naturvårdsverkets träsktalibaner har redan exproprierat stora markområden fårn privata markägare för att bilda reservatet.

Förnuft

Vad ska man skriva när världen ser ut som den gör? För mer än tio år sedan skrev jag på min hemsida, nej blog var inte uppfunnet ännu, Liberty.nu. Väldigt få läste den och efter några år slutade jag, för jag trodde jag hade sagt och skrivit allt som behövde sägas. De bästa bitarna finns längst bak i arkivet här på Frihetsportalen.
Minns inte vad som fick mig att börja igen, men världen är så galen att det inte kan få fortgå opåtalat.

Mitt Sverige

Jag gillar inte islam. Det är inget utslag av fördomar eller främlingsfientlighet. Jag har läst Koranen och konstaterat några saker. Dels att det förmodligen är den sämsta bok som skrivits. Dels att den är skriven för att vara hjärntvätt och skapa sekterism. Dels att den är full av motsättningar och bristande logik i beskrivningen av vad gudomen är och vill av människorna.

Tidsstudiemannens återkomst

Tillverkningsindustrin har gått vidare. Med automatisering och robotisering blir det meningslöst med tidsstudiemän i produktionen. Till vissa delar har detta ersatts av filosofier som toyotamodellen, LEAN, ISO-certifiering och målstyrning, med mera. Men än mer har de människor som inte vill producera, utan mycket hellre kontrollera och ha makt över de som producerar bytt målgrup, arbetsområde. Istället för arbetare är det tjänstemän och servicepersonal av helt skilda slag som blir föremål för övervakningen. Exempelvis läkare och lärare påtalar ofta att de får ägna allt mer tid åt byråkrati och allt mindre åt sina egentliga arbetsuppgifter. Finns det några som tjänar på det annat än de allt fler kontrollanterna?

Brott i nära relationer

Enligt en studie av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, om våld i nära relationer redovisas att under fyra av fem decennier i vuxen ålder drabbas fler män än kvinnor av att de blivit utsatta för vålds- och/eller sexualbrott av sin partner och det hamnar inte på löpsedlarna som en sensation! Istället fortsätter media sin nyhetslunk och berättar återkommande om mäns våld mot kvinnor.

 

Svarta pengar i klimatalarmismen?

Har du hört sägas att klimatskeptikerna får betalt från oljebolagen för att ifrågasätta klimathotet? Gärna svart, under bordet eller så. Jo, det har du säkert, det förekommer rätt ofta. Men visste du att klimatalarmisterna både frågar efter och utlovar svarta pengar till klimatalarmismen?

LRF – en medlemsorganisation?

Jag har fått ta del av ett årmötesprotokoll från en LRF-avdelning. Där framgår att avdelningen fått sträng tillsägelse av distriktsordföranden i länet att aldrig uttala sig utan lov från distrikts- eller riksorganisationen. I detta fall var det vissa farhågor kring vattensäkerheten i Vättern som saken gällde.
För tydlighets skull gavs avdelningen explicita instruktioner att inte göra uttalanden eller underteckna skrivelser och insändare tillsammans med Naturskyddsföreningen.