Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Vårdens övergrepp mörkas

Medscape har gjort en stor enkät bland läkare i Europa och USA. Den koncentrerar sig på läkarens förhållande till patienten och beslut om vårdinsatser. Det visar sig, föga förvånande att amerikanska läkare är väsentligt mer öppna för att lyssna till patientens önskemål och låta det inverka på beslut om vård. Europeiska läkare är mer självsvåldiga i synen på patient och vård.
Förtydligat uttryckt ses amerikanska patienter som subjekt med egen vilja och egen rätt till sin kropp, sin vård och sina beslut. Europeiska patienter betraktas som objekt som utan egen talan vilka ska utsättas för vårdens expertis.

Energiewende-elände, Tyskland legaliserar fracking

Tyska Der Spiegel rapporterar den 26 mars att fyra av Tysklands värsta kapitalförstörare är solenergiföretag. De får massiva bidrag av skattepengar och dessutom frikort för att dumpa sin el i elnäten. Det företag som förlorat mest av alla i värde är Solarworld, som förlorat 82% av sitt värde på ett år och hela 99,5% sedan börsintroduktionen 2010. Dessa kapitalförstörare och deras verksamhet får också återverkningar på de stora traditionella energiföretagen, som tvingas delta i finansieringen av förlustverksamheten.

Norra Kärr

I dag kanske jag gör någon läsare besviken, men det kan inte hjälpas. En av anledningarna till att jag bevistade föreläsningen med Polly Higgins var att en bekant som oroar sig för eventuell gruvbrytning i Norra Kärr, strax nordost om Gränna, hade tipsat mig. Det är gruvbolaget Tasman som skaffat sig rättigheterna till både prospektering och provbrytning i området. Det de är ute efter är vad som kallas för sällsynta jordartsmetaller. Det är dryga tiotalet grundämnen som ingår i den benämningen. Dessa ämnen används för olika ändamål, främst som permanentmagneter i generatorerna i vindkraftverk, men även i elektronik.

PROMS – Produktionsfaktorskatt

Under 70-talet såg socialdemokratin framför sig att nästa steg efter det ”lyckosamma” införandet av omsättnings- och mervärdesskatt, MOMS, skulle bli införandet av en produktionsfaktorskatt, PROMS. Förslaget förverkligades dock aldrig. Åtminstone inte som det var tänkt då. Det finns dock socialdemokrater som åter försöker lansera promsen, eller PFS, som de nu vill kalla den. Sedan år 2007 återkommer regelbundet en sådan motion från Bromölla S-avdelning.

Furstendömenas Europa

Europa har i årtusenden drabbats av krig. Man kan i vart fall få det intrycket när man tittar på historien i den komprimerade form vi ser den från vår dagshorisont. Efter andra världskriget var européerna, efter två stora krig tätt på varandra, hjärtligt trötta på krig. Så man försökte sig på en ny lösning, Kol- och stålunionen som så småningom blev Europeiska Gemenskaperna och numera Europeiska Unionen.

Klarspråk tack!

Sverige har idag den svagaste regering vi haft sedan åtminstone regeringen Ullstens dagar. Den är svag både intellektuellt och i röstetal. Den sitter på taburetterna endast tack vare alliansens mycket märkliga DÖ-avtal.
När regeringen är svag och oppositionen samtidigt är obefintlig finns plats och orsak för andra aktörer att träda fram och ställa politiska frågor samt föreslå konstruktiva åtgärder. De jag närmast tänker på är Svenskt Näringsliv och LRF. Båda desa organisationer verkar under alliansregeringens tid, av missriktad hänsyn, avstått från politiska utspel kring dessa verksamheters kärnvärden. Men nu är det dags!

Shut up and pay up!

The urbanization is speeding up throughout the world. The metropolitans, formerly known as the ”Jetsetters” when they were just a few, pride themselves of appreciating influences from various cultures and areas.
Oddly they also demand that everything shall be the same everywhere they go. So they won’t feel lost or out of touch with fashion. When things are streamlined the same all over the world, they complain about the lack of originality!

Grexit, Brexit och Frexit

Det har tidigare spekulerats i om Grekland skulle tvingas lämna valutaunionen och då kanske av eget val lämna EU helt och hållet. Detta har kallats för Grexit, av Greece och exit. Alltså frågan om Grekland kommer att lämna EU. I Storbritannien har UKIP ställt frågan och de konservativas premiärminister David Cameron har lovat en folkomröstning i frågan om han blir omvald den 7 maj. Om detta har det varit diskussion länge och jag har skrivit om det flera gånger.

Antropocentrisk frihet under ansvar

Jag vet att många läsare har haft lite svårt att hänga med i de engelska texter jag publicerat senaste veckan. Inte bara för att det är på engelska, utan kanske än mer för att de behandlar ämnen och filosofiska spörsmål som inte avhandlas dagligdags i Sverige. Så jag gör ett försök att förklara min förståelse och min inställning till dessa frågor. Det blir alltså inte en rak översättning av den engelska texten.

Vi är bara ute efter era pengar!

Euractive skriver om ett initiativ från en mängd NGOs att ta befälet över företagen. För att säkra att de fattigaste länderna och de fattigaste människorna får all den välfärd de har ”rätt till”, har ett antal NGOs sammanställt en lång lista på hur de vill styra företag, banker, kapitalmarknader, ja rent av staterna själva. Någon som hört talas om organisationerna Secours Catholique, Concord, Brot fur die welt, Center of Concern? De har alla sina nischer, men främst att försörja sig själva på att vara mellanhand mellan givare och mottagare. I processen hoppas de skapa sitt socialistiska drömsamhälle.

Assimilering

Många svenskar undrar varför assimileringen av de senaste årtiondenas invandrare går så dåligt. Det gick ju faktiskt ganska bra med finländare, italienare och ungrare. Många av dem har kvar en charmig personlighet, men är ändå numera svenskar. Dock finns en grupp som haft lång tid på sig och som ändå inte assimilerats särskilt väl. Det har snart gått 350 år sedan Skåne blev svenskt, men låter de som svenskar, agerar de som svenskar? Nej, inte påtagligt.

Ku Klux Obama

Detta ska inte handla om Ferguson, egentligen. Jag tänkte att jag skrivit färdigt om den händelsen efter att jag redovisat den slutliga rapporten från DOJ. Men så dyker en svart predikant, Jesse Lee Peterson, upp och hävdar att president Barack Obama och hans justitieminister Eric Holder, båda svarta, är rasister! Inte bara det, han hävdar att de är rashetsare som uppviglar svarta mot vita, för att det gynnar deras agenda att omfördela makt och tillgångar mellan fattiga och rika.

I TV-seriernas våld

Dagens TV-serier handlar nästan bara om mord och våldtäkt. Förr kunde de handla om ett mord och huvuddelen av handlingen ägnades åt analyserande och spårande av den oftast okände gärningsmannen. Nu har det eskalerat så att det alltid handlar om sadistiska serieförövare med pedofila böjelser. Ofta handlar det om en gärningsman vi sett i bild och kanske fått veta namnet på. Sedan berättas hur myndigheternas personal har tillgång till allsköns teknologi och med hjälp av den på några få sekunder kan kolla upp oss allihop…

SVT bedrar

När SVT rapport 18.00 igår berättade om cyklonen Pams framfart i Vanuatu var det inte mycket fakta som redovisades i det två minuter långa reportaget. Två minuter är lång tid i en tiominuters nyhetssändning. Det var många värdeord om katastrof, avlägset, svårtillgängligt, hjälpbehov etc. På slutet kom deras punch-line. Allt detta var klimatförändringarnas fel. Men det värsta övertrampet är nog att just de klimatförändringar de hänvisade till, havshöjningen, temperaturhöjningen, de ökade ovädren mm, är just sådant som faktiskt inte har inträffat.

Ferguson, avslut

Samtidigt som Barack Obamas Justitieminister, Eric Holder, och hans justitidepartement (DOJ) kritiserar hela polismyndigheten i Ferguson Missuori för att de är otillåtligt rasistiska, och att det skulle förklara skjutningen av Michael Brown till döds, kommer den offentliga slutrapporten från samma departement. Vid de upplopp som DOJs uttalande skapade, sköts två polismän av upprorsmakarna och ingen vet ännu hur det går för de sårade (TNA).

När smäller det?

Vi har sett det förut. Bärplockare städslas av oseriösa företag och uppmanas ockupera andras privata mark som läger för bärplockarverksamheten. I samtliga fall inträffar skadegörelse och olaga tillgrepp av träd med mera. När markägaren vill ha dem avhysta står polisen handfallen. Nu har en obebyggd tomt i Malmö ockuperats av tiggare, som läger för deras exkursioner till Malmös butiksgator. Miljöförvaltningen kräver att markägaren städar upp platsen. Markägaren vill bygga bostäder på tomten. När denne begär hjälp av polisen hänvisar de till att det måste vara kronofogden som begär handräckning…

Om att betala med samma mynt

Jag har senaste dagarna ägnat tid åt ett par olika fall där jag blivit kontaktad för att privatpersoner blivit förfördelade av myndigheter och domstolar. Tyvärr har mina sagesmän i sista stund bett mig att inte publicera. I vart fall inte just nu. Förhoppningsvis återkommer de och tycker att det är värt en publicering, gärna med ett positivt utfall. I väntan på det får ny hålla till godo med en mer kuriosabetonad observation.

Franska kort

För att kunna stoltsera med en framgång vid höstens klimatförhandling i Paris, COP 21, har Frankrikes regering beslutat bidra med 3,5 miljoner dollar till bland annat Fiji för att önationerna i söderhavet ska kunna visa hur de kommer att lida av klimatförändringarna, hur de själva gör allt för att minska koldioxidutsläppen och därför kan ställa legitima krav på att vi gör likadant. Samtliga 195 anmälda länder till COP 21 måste på mötet redovisa hur de ska göra för att minska sina CO2-utsläpp.

Vart tar Saudis vapen vägen?

Färsk statistik visar att Saudiarabien år 2014 var världens största importör av vapen. De har varit stora köpare av vapen i årtionden, men nu ökade inköpen med 54%. Behöver de verkligen köpa nya i den takten? Välkända Jane’s, som sammanställt statistiken beräknar att var sjunde dollar som läggs på vapen i hela världen 2015, kommer från Saudiarabien! […] Svenska företag slåss med näbbar och klor för att få vara med och dela på denna jättekaka. Men frågan är om det finns risk för att kakan biter tillbaks?

Överskottsmål

I Sverige vill Magdalena Andersson överge överskottsmålet för statens finanser. Det är gott och väl att hon inte vill övertaxera svenska folket, även om jag inte tror att just det är hennes drivkraft. Problemet är att hon istället är beredd att skuldsätta svenska folket. Som en av hennes partikamrater och företrädare på ministerposten sagt, ”den som är satt i skuld är icke fri.”

Tabun

Margareta Winberg ville som jämställdhetsminister brännmärka Evert Taube för att han skrivit Flickan i Havanna, som ju handlar om en prostituerad. Han hade dessutom haft det dåliga omdömet att skriva textraden, ”hellre snälla svarta barn än vita i Sing Sing!”. Den kanske ser konstigt ut tagen ur sitt sammanhang, men med den målande historia som föregår raden är det inte så dumt. Sedan dess har det diskuterats att censurera Tintin och Pippi Långstrump, för att där förekommer negrer och viss exotism.

Vad är EU värt?

Englands relativt nye utrikesminister Philip Hammond, har i ett halvårs tid rest i Europa och förhört sig om medlemsländernas inställning till EU och vilka friheter de anser att EU kan eller borde ge tillbaks till medlemmarna. Som de flesta vet, har hans chef, premiärminister David Cameron, försökt vinna över röster från EU-skeptiska UKIP genom att lova att hålla en folkomröstning om medlemskapet om han blir omvald den 7 maj i år. Hammond har nu skärpt tonen och hävdar öppet att ”EU har spårat ur”.

Jordbrukets verklighet

Stora saker sker i jordbruksdebatten. I ATL, lantbrukets frispråkiga tidning (vars ägare beslutat lägga ned den!), hade en ledare signerad Lars Vernersson den 2 februari. Där kräver han att jordbrukets svårigheter måste upp till analys och debatt, medan vi har något kvar. Sten-Arne Persson, som ofta kommenterar här på Frihetsportalen, skrev en debattartikel i ATL om jordbrukets inkomststatistik. Han pekade på hur den sällan eller aldrig redovisas korrekt eller med insiktsfull analys av media eller ens de politiker som deltar i besluten om jordbrukets villkor.

Stasiagent bristyrke!

I pappersupplagan av Helsingborgs Dagblad den 28 februari kan man läsa att det råder kamp om miljöinspektörerna i Skåne. […] På bara några få år har antalet inspektörer ökat från 15,75 till 27. Det är en ökning med 58%! Det innebär också en miljöinspektör per 2296 invånare, för att hålla reda på att kommunmedborgarna sköter sig.

Den smutsiga vindkraften

Institute for Energy Research publicerade år 2013 en rapport betitlad Big Winds Dirty Little Secret. Jag översätter och sammanfattar här vad de menar är den mäktiga vindindustrin och lobbyns smutsiga hemlighet. Som bekant framställer sig vindindustrin som rena, miljövänliga energialternativet. De pekar gärna på vindkraftens nollutsläpp av koldioxid när väl elektriciteten produceras. Det är nog rätt och sant i det lilla utsnittet av verkligheten, men hur är det med resten av produktionen då?

Licenser ingen trygghet

Jag har många gånger påtalat den hämmande inverkan licensiering och certifiering har på arbetsmarknaden. Dels ökar kostnaderna för den som vill komma in på arbetsmarknaden, dels minskar konkurrensen, vilket ökar kostnaderna på två sätt för köparen. I väldigt få fall, eller yrken, ökar denna licensiering tryggheten för köparen, det bara upplevs så. Det enda licensieringen gör är att flytta pengar till utbildare och licensgivare, samt berika försäkringsbolagen.

EU:s totala hybris blir dess fall

En union (ett folk) från Atlanten till Ural: Bland annat David Cameron har uttalat detta som en vision för EU:s utveckling. Detta låter skrämmande för många européer som inte känner sig besläktade med somliga andra. Inte minst låter det skrämmande för européerna längst i öster, ryssarna, som alltid känt sig utsatta för försök från oss andra européer att kuva till vår ”standard”. Följaktligen protesterar de och värnar om sina intressen, inte minst i Ukraina.

Cochabamba är inte en svordom, ännu

Den 13 februari offentliggjorde UNFCCC (den FN-avdelning som skapade IPCC) i Genève sin förhandlingstext (PDF här) inför Parismötet i höst. Det är kring detta förslag ländernas förhandlare ska ”bryta arm” vid mötet. I slutet av dokumentet lämnas några förslag till vad man ska besluta i Paris.

Rådighet och lag

Det verkar ha kommit som en extra överraskning för våra lagstiftare att allt inte var solklart när de i Grundlagens 2:a kapitel införde följande skrivning, tredje stycket nedan:
15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten.

Hut går hem, igen

De gröna NGOs i Bryssel ville bli av med Anne Glover, den vetenskapliga rådgivaren till Kommissionen, eftersom hon hävdat att det inte finns några vetenskapliga belägg för att GMO utgör någon fara. De fick som de ville, hon blev totalt ignorerad Juncker och avgick förståndigt nog på egen begäran. Hon berättade i BBC öppenhjärtligt hur hon blivit nonchalerad i sina försök att få kontakt med Juncker och Kommissionen för att reda ut vilken roll hon skulle ha i den nya Kommissionens arbete. Jag har skrivit om hennes ”äventyr” med Kommissionen flera gånger den senaste två åren.