Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Dags att ta av foliehatten, Lotta Gröning!

I ett uppmärksammat inlägg har journalisten och krönikören Lotta Gröning konstaterat att EU vill avveckla svenskt jordbruk och att LRF inte gör någonting åt det. Självklart blev jag nyfiken när jag läste rubriken, men efter att jag hade läst texten var jag bara förvirrad.

Det dunkelt skrivna är det dunkelt tänkta, och Lottas text är minst sagt dunkel i så mån att hon uttrycker sig otroligt svävande. Det ska tydligen finnas en rapport, en rapport som är hemlig men som tydligen LRF:s förtroendevalda ändå skulle ha fått se utan att säga någonting om den.

Erik Axel Karlfeldt om Dalarna.

Man ska studera historia för att kunna förstå sin samtid, sägs det.
Det må vara sant, men man kan studera historia bara för att det är kul också. Jag har ett nedärvt intresse för historiska skildringar av min hembygd och har samlat på mig en hel del böcker på ämnet.

Just nu sitter jag och läser i Svenska Turistföreningens årstidsskrift från 1926, med tema Dalarna. Erik Axel Karlfeldt har skrivit inledningskapitlet och jag tänkte dela med mig av några av hans observationer. Det är en vacker skildring av den bygd som jag älskar. Frågan om ägosplittringen är lika aktuell då, som nu. Den förmodade trygghet som statens famn kan erbjuda bonden kom då, liksom nu, till priset av minskad frihet. Karlfeldt avslutar med en retorisk fråga till oss dalamän – är det ett pris vi är beredda att betala?