Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Moderaterna röstade mot försvaret och mot jägare och sportskyttar

Igår klubbades det sk vapendirektivet igenom i EU-parlamentet. Moderaterna röstade för direktivet, och alltså mot Försvarsmakten, som menar att direktivet allvarligt påverkar svensk krigsduglighet och fördyrar kraftigt för Försvarsmakten. Detta då frivilligrörelserna inte längre kommer kunna hålla utbildning åt försvaret och försvarets officerare och soldater inte längre kan mängdträna skytte på fritiden.

När införs visumtvång till USA för svenska pass?

Fredsskadade världssamvetet och humanitära stormakten Sveriges pass har länge varit ett av världens mest attraktiva, då det tar oss in utan visum på väldigt många platser. Samtidigt har det varit helt fritt att “tappa bort sitt pass” och 10 000-tals svenska pass är på villovägar. Reglerna har skärpts marginellt – du får nu bara tappa bort ditt pass tre gånger på fem år. De borttappade passen kan man dock kopiera, vilket gör att förtroendet inte är återställt. Det visar sig att USA aktivt misstror svenska pass och en anekdot följer nedan.

Aktiebolag nu endast fördel för höginkomsttagare

Den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringens nya skyhöga skattehöjningar för småföretagande aktiebolag innebär att det inte finns någon fördel med att starta aktiebolag om man inte hamnar över brytpunkten för statlig skatt, dvs höginkomsttagare. Med tanke på kapitalkravet i ett aktiebolag, samt kraven och medföljande kostnader för årsredovisningen är enskild firma nu mer skattemässigt gynnsamt vid normala inkomstnivåer.

Dags för tjänstebilsreform – uppmuntra begagnade bilar

Det svenska tjänstebilssystemet är en dinosaurie från förr, då alla endast köpte två bilmärken – Volvo och Saab. Systemet finns till för att tvinga fram nybilsförsäljning och straffa ägande av begagnade bilar – vilket alltid är den största miljövinsten. Det är dags att reformera tjänstebilsystemet så ägande av redan existerande bilar premieras, eller åtminstone inte straffas.

Svensk stat och kommun finansierar terrorism

Svenska staten och svenska kommuner har enligt en studie från Försvarshögskolan gjort på uppdrag av Finansinspektionen finansierat terrorism. I enlighet med terrorlagarna bör alltså svenska statens myndigheters och berörda kommuners konton omedelbart frysas.>

Icke-inflationen: Posten höjer portot med upp till 17%

PostNord höjer nu portot med upp till 17% och icke-inflationen skördar alltså nya segrar när svenska postkunder ska betala för de danska förlusterna. Redan 1:a april kommer ett vanligt frimärke kosta 7:- SEK och ekonomibrev avskaffas sista december i år.

Redan förra året genomförde man en kraftig höjning av portot för företag och företagare, när momsen på frimärken togs bort, men man bibehöll priset. Nu skyller man på att det skickas allt färre brev (i Danmark, men det skriver man inte) och höjer alltså priset från 6:50 till 7:00 SEK för vanliga frimärken. Det är en höjning på nästan 8%.

Värnplikten: Regeringen riktar bort fokus från behovet av 6.5 miljarder

Genom att dagen efter Försvarsmakten och ÖB lämnat sitt budgetunderlag och konstaterat att det saknas 6.5 miljarder kronor i anslag, så väljer regeringen att återinföra värnpliktsutbildning. Detta sparar inga pengar, men beslutet kommer för att rikta bort uppmärksamheten från Socialdemokraternas och Miljöpartiets ovilja att anslå ytterligare 6.5 miljarder till försvaret för de politiska beslut man redan fattat. Istället kommer vi nu få en okunnig debatt om värnplikt.

Trängselskatten höjs i Stockholm – igen

Dagens Industri glädjer oss alla med att trängselskatterna ska höjas igen i Stockholm. Trafikverket vänder på varje sten för att få ut mer pengar ur de som fortfarande envisas med att köa på Essingeleden eller andra trevliga platser runt Stockholm.

Regeringen lägger sex miljarder i höjda avgifter på bankernas kunder

Regeringen och finansminister Magdalena Andersson (s) belägger bankernas kunder med höjda avgifter på 6 miljarder kronor till år 2019. Redan år 2018 ska bankkunderna betala 3 miljarder extra.

Det handlar om höjda avsättningar till den sk resolutionsreserven, något som bankerna betalar in, och alltså i slutändan betalas av bankernas kunder.

Bard: Inflytelserika noder och kuratorer ersätter media

Angående veckans tema kring media har Resumé gjort en mycket läsvärd intervju med tänkaren Alexander Bard, som spår att media allt mer kommer ersättas med inflytelserika noder och kuratorer. Individer med stort genomslag som många följer och har personligt förtroende för. Det ligger en hel del i detta, men situationen är inte svart-vit.

Socialdemokraterna vill införa “jordskatt” – kommer slå ut svenskt skogsbruk

Socialdemokraterna vill nu införa en sk jordskatt – en fastighetsskatt för skog. Den kommer slå ut svensk skogsnäring och göra svenskt skogsbruk och skogsägande olönsamt i världens redan högst beskattade land. Privat skogsägande kommer betala upp till 100% av sina nettointäkter i den nya skatten. Tillsammans med kilometerskatten, vapendirektivet mot jakten och nu jordskatten kan vi 2018 få se Socialdemokraterna förlora för första gången i något av de sk skogslänen norr om Dalälven (“Norrland”).

Svensk förlossningsvård går som en Volvo 740

Det socialdemokratiskt och miljöpartistiskt styrda Västernorrlands län har lagt ner förlossningskliniken (“BB”) i Sollefteå. Den första kvinnan har nu tvingats föda i bilen mitt ute i vintern efter att inte hunnit till kliniken i Örnsköldsvik. I sammanhanget ska vi vara tacksamma över att socialdemokraterna nu lagt ner planerna på storregioner och ännu sämre lokal hänsyn inom vård och kollektivtrafik.

Fullt logiskt att svenskarna anser att media är vänstervridet

Majoriteten av svenskarna, både i senaste riksdagsvalet, och i aktuella opinionsundersökningar, är höger. En minoritet är vänster och alltså är det fullt logiskt att majoriteten uppfattar media som vänstervridet även om de skulle vara helt neutrala. Media ligger även om man vore neutrala till vänster om den svenska majoritetens åsikter.

YouGov: Svensk media är mest vänstervridet i Europa

Enligt en opinionsundersökning genomförd av YouGov är svensk media den mest vänstervridna i Europa. Medias skildring av olika frågor ligger alltså avsevärt till vänster om den allmänna politiska uppfattningen, medan det i Storbritannien är tvärt om. Det är ett grovt underkännande av svensk media, som om det vore objektivt och balanserat skulle uppfattas neutralt av allmänheten.

Inzio: Miljöpartiet åker ur riksdagen

I Inzios senaste opinionsundersökning åker det regeringodugliga Miljöpartiet ur riksdagen, vilket återigen väcker frågan hur socialdemokraternas regeringsalternativ ser ut 2018. Å andra sidan säger inget att de har någon som helst lust att regera efter 2018, då alla deras sk satsningar ska ske och finansieras efter valet, t ex de två miljarderna till polisen.

Utrikesdeklarationen: Sverige är inte längre med i EU enligt Wallström – Sverige sist

Idag levererade utrikesminister Margot Wallström (s) regeringens nya utrikesdeklaration. I den berättas det bokstavliga sagor, inklusive att Sverige inte längre är med i EU med Lissabonfördragets militära allians enligt 42.7, något Sverige själva i handling ratificerat efter de sk Parisdåden då vi svarade på Frankrikes begäran om militärt stöd enligt Lissabonfördraget. Sverige sist-doktrinen formuleras också.

 

Icke-inflationen: Hur hållbara är priserna på privat sjukvårdsförsäkring?

En läsare rapporterar om tjugoprocentiga prisjusteringar på vederbörandes privata sjukvårdsförsäkring via arbetsgivaren. Anledningen sägs enligt försäkringsbolaget vara att allt fler väljer att faktiskt nyttja sin privata sjukvårdsförsäkring istället för offentligfinansierad vård. Detta väcker frågan om hur hållbara dagens förvånansvärt låga priser på dessa försäkringar är?

Löfven vill riva upp PPM och pensionssystemet

Statsminister Stefan Löfven (s) vill nu riva upp premiepensionssystemet, PPM, och med det hela pensionssystemet. Som bekant är pensionssystemet ständigt bara ett riksdagsbeslut bort från att göras om eller avskaffas och hur bra man förvaltat sin enda “garanterade” del av pensionen via PPM är en kul lek, men inget som kommer tillfalla de yngre generationerna. Samtidigt visar statsministern upp total oförståelse för riskjusterad avkastning och olika riskprofiler när han jämför fonders avkastning med den hävstångsbelånade högriskfonden AP7.