Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Fullt logiskt att svenskarna anser att media är vänstervridet

Majoriteten av svenskarna, både i senaste riksdagsvalet, och i aktuella opinionsundersökningar, är höger. En minoritet är vänster och alltså är det fullt logiskt att majoriteten uppfattar media som vänstervridet även om de skulle vara helt neutrala. Media ligger även om man vore neutrala till vänster om den svenska majoritetens åsikter.

YouGov: Svensk media är mest vänstervridet i Europa

Enligt en opinionsundersökning genomförd av YouGov är svensk media den mest vänstervridna i Europa. Medias skildring av olika frågor ligger alltså avsevärt till vänster om den allmänna politiska uppfattningen, medan det i Storbritannien är tvärt om. Det är ett grovt underkännande av svensk media, som om det vore objektivt och balanserat skulle uppfattas neutralt av allmänheten.

Inzio: Miljöpartiet åker ur riksdagen

I Inzios senaste opinionsundersökning åker det regeringodugliga Miljöpartiet ur riksdagen, vilket återigen väcker frågan hur socialdemokraternas regeringsalternativ ser ut 2018. Å andra sidan säger inget att de har någon som helst lust att regera efter 2018, då alla deras sk satsningar ska ske och finansieras efter valet, t ex de två miljarderna till polisen.

Utrikesdeklarationen: Sverige är inte längre med i EU enligt Wallström – Sverige sist

Idag levererade utrikesminister Margot Wallström (s) regeringens nya utrikesdeklaration. I den berättas det bokstavliga sagor, inklusive att Sverige inte längre är med i EU med Lissabonfördragets militära allians enligt 42.7, något Sverige själva i handling ratificerat efter de sk Parisdåden då vi svarade på Frankrikes begäran om militärt stöd enligt Lissabonfördraget. Sverige sist-doktrinen formuleras också.

 

Icke-inflationen: Hur hållbara är priserna på privat sjukvårdsförsäkring?

En läsare rapporterar om tjugoprocentiga prisjusteringar på vederbörandes privata sjukvårdsförsäkring via arbetsgivaren. Anledningen sägs enligt försäkringsbolaget vara att allt fler väljer att faktiskt nyttja sin privata sjukvårdsförsäkring istället för offentligfinansierad vård. Detta väcker frågan om hur hållbara dagens förvånansvärt låga priser på dessa försäkringar är?

Löfven vill riva upp PPM och pensionssystemet

Statsminister Stefan Löfven (s) vill nu riva upp premiepensionssystemet, PPM, och med det hela pensionssystemet. Som bekant är pensionssystemet ständigt bara ett riksdagsbeslut bort från att göras om eller avskaffas och hur bra man förvaltat sin enda “garanterade” del av pensionen via PPM är en kul lek, men inget som kommer tillfalla de yngre generationerna. Samtidigt visar statsministern upp total oförståelse för riskjusterad avkastning och olika riskprofiler när han jämför fonders avkastning med den hävstångsbelånade högriskfonden AP7.

Totalförsvaret hotas – tusentals brandmän riskerar sluta

Av Sveriges cirka 15 500 brandmän är majoriteten eller ca 11 500 sk deltidsbrandmän (korrekt: räddningstjänstpersonal i beredskap). Dessa har nu fått ett försämrat anställningsavtal efter att SKL förhandlat med fackförbund som inte organiserar brandmännen. Tusentals deltidsbrandmän riskerar att säga upp sig i en tid när räddningstjänstens funktion för svenskt totalförsvar blir allt viktigare. Det är trots allt i princip det enda vi har kvar av det sk civilförsvaret.

Miljöpartiet och regeringen vill inte bygga fler bostäder

Miljöpartiet och regeringen vill inte bygga fler bostäder och går emot riksdagen i frågan om de sk bullerreglerna. Man vägrar helt enkelt göra som riksdagsmajoriteten vill och lätta på kraven angående buller. Folk ska inte själva få ta ansvar för om de vill bosätta sig nära t ex trafikleder, flygplatser eller järnvägar.

Stefan Löfven: Organiserad brottslighet tar över delar av hela städer – underkänner Ygeman

Statsminister Stefan Löfven säger att organiserad brottslighet har tagit över delar av hela städer i Sverige och underkänner inrikesminister Ygemans politik för svenskt rättsväsende, samt säger att socialdemokraterna har misslyckats med välfärden, som har stora brister. Socialdemokraterna fortsätter alltså att byta sin politik till Sverigedemokraternas gamla betongsossepolitik. Detta enligt en intervju med SvD.

Socialförsäkringsminister Strandhäll hyllar skatteplanering och uppsägningar av anställda

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) hyllade igår på Twitter skatteplanering, undanhållande av vinstmedel från beskattning och uppsägningar av anställda. Det handlar om det anrika bolaget Morakniv AB, som hyllades av ministern då man anställt en flykting. Verkligheten är att bolaget håller undan miljontals kronor från beskattning och har minskat antalet anställda med 11%. Man får förmoda att detta alltså är något som regeringen och socialdemokraterna alltså uppmuntrar.

Urbaniseringsmyten: Kjell A Nordström visar på sin okunskap

“Det är till exempel Värmland och Gotland som är typiska fall av skräpyta. Där finns ingen ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd” – Kjell A Nordström (ej professor)

Underhållaren Kjell A Nordström höll nyligen ett välbetalt anförande på Nordic Business Forum, där den felaktigt titulerade “professorn” framlade ett antal sakfel i sitt underhållningsframträdande. Siffror, som med lätthet kan motbevisas som att Stor-Stockholm skulle växa med 6-7% om året, eller ogrundade påståenden som att det bara finns kvar tre alkisar, några barn och knäppgökar i Värmland.

Prepping: Människor hjälper varandra vid kris

Det finns en vanföreställning att man inte hjälps åt vid kris, utan att det blir alla-mot-alla. All erfarenhet visar dock att människor hjälper varandra vid kris, speciellt initialt. Missuppfattningen är antagligen vanligast bland nyblivna sk preppers, vilket är naturligt då de börjat fokusera på den personliga krisberedskapen. Men samhällskontraktet upphör aldrig att existera, även om det kan skrivas om – människan är självorganiserande och det uppstår alltid nya strukturer även vid en längre kris.

Ygemans “kraftfulla åtgärder”: Anställningstopp och nytt system för statistik hos polisen – Eliasson sitter kvar

Så har inrikesminister Anders Ygeman (s) presenterat sina kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med polisens problem. Dessa innebär ett anställningsstopp för polisen nationellt, ett 10-tal åklagare ska föras över från åklagarmyndigheten och bli utredare hos polisen, och så ska polisen få ett nytt IT-system för att rapportera statistik i. Och kraftfullast av allt så får Eliasson ett tidsobegränsat fortsatt fullt förtroende av ministern. Detta enligt presskonferensen nyss.

Det finns ingen fördel med att bli fler – finns inga skalfördelar i välfärden

Det uppmärksammas att Sveriges befolkning tydligen nått 10 miljoner. Men det är inget att glädjas över, då svensk välfärd levt på gamla investeringar och det inte finns några stordriftsfördelar i mänsklig välfärd. Istället äts de  minimala vinsterna upp av behovet av nyinvesteringar i infrastruktur såväl som välfärd och samhällservice – för fler människor betyder fler barn, fler sjuka, fler arbetslösa, fler sociala fall, fler kriminella, fler fordon, större behov av kollektivtrafik.

BREAKING: Moderaterna vill fälla regeringen – Centerpartiets Annie Lööf vägrar

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra gick idag ut med att hon vill fälla regeringen genom en alliansgemensam budget. Om Sverigedemokraterna röstar på denna budget faller regeringen (eller åtminstone regeringens egen budget). Centerpartiets Annie Lööf gav precis beskedet att hon vägrar fälla regeringen, då hon och hennes parti inte kan gå med på att få stöd av Sverigedemokraterna. En röst på C är alltså en röst på Vänsterpartiet.

Kraftigt negativ realränta

Realräntan har blivit extremt negativ med tanke på att icke-inflationen inte längre existerar utan inflationstakten nu är uppe i 1.7%. I december hade vi den mest negativa reala reporänta vi sett sedan åtminstone millennieskiftet.

Ultraliberalernas havsdrömmar tar ett steg på vägen

Det ser nu ut som att den ultraliberala drömmen om en äkta ultraliberal anarki offshore kan ta ett första steg på vägen, genom ett teknikprov i Franska Polynesien för några hundra miljonärer.

Drömmen om en ultraliberal anarkination (anarki=utan ledare, ej att blanda ihop med kaos) utanför territorialvattengränserna är månghundraårig. Enligt internationell havsrätt råder i princip inga lagar utanför territorialvattengränserna. Alla fartyg är dock flaggade som tillhörande en viss nation, och har då denna nations lagar att följa.

Icke-inflationen: “[veterinärpriserna] ökar med 3-4% om året”

Icke-inflationen fortsätter sin segermarsch med att priserna på veterinärvård har ökat med 3-4% om året de senaste tio åren enligt en artikel i SvD. Detta kallas som att “det inte finns några belägg” för rykten om skenande priser. Fast den verkliga prisökningen för veterinärvård är en annan, sedan riskkapitalbolagen köpt upp tidigare småföretag och bildat kedjor.

Ingen överraskning att Sahlgrenskas akut går på knäna

Situationen på Sahlgrenska sjukhusets akut är tydligen alarmerande usel, men detta är inget överraskande. Redan tidigare var Sahlgrenskas och Västra Götalandsregionens akuter sämst i landet vad gäller tid till att se läkare. Statistik och grafer över utvecklingen hos landets akutmottagningar följer nedan.

Fredagsmys: Anders Ygeman – polisen har läget under kontroll i Malmö

Dags för lite härligt fredagsmüs igen. Hade först tänkt skriva om olika life hacks alternativt kört fredagsmöp istället för fredagsmys, men det får vänta till någon framtida fredag. Istället myser vi till att inrikesminister Anders Ygeman (s) nu har meddelat att polisen har läget under kontroll i Malmö och att två mord sedan nyår inte är något konstigt alls.