Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Lex Anglo-Americana

Den västliga hegemonin som varit uppbyggd runt den 200-åriga angloamerikanska dominansen, gick segrande ur det kalla kriget mot Sovjetunionen och kommunismen år 1991. Det väckte förhoppningen att kunna cementera hegemonin genom att skapa en unipolär demokratisk värld styrd av USA och dess allierade inom ett utvidgat NATO – the New World Order. Låt oss reflektera över vad detta kan komma att innebära.

Wallenbergs missmanagement skadar Sveriges intressen

 

SvD Näringsliv publicerar idag en artikel som helt sågar Wallenbergarnas ledande företagsledare och svenska näringslivets mest prominente företrädare – Leif Johansson. Han har ett förflutet som VD i Elektrolux och Volvo och är nu ordförande i AstraZeneca och Ericsson samt i Ingenjörsvetenskapsakademin. Artikeln tar upp den aktuella händelseutvecklingen omkring Ericsson som är landets viktigaste exportföretag. Ericssons stora framgångar och världsledande position inom telekomsystem grundlades av Björn Lundvall som var företagets chef 1964 till 1977. Han var en av framlidne Marcus Wallenbergs mycket skickliga medarbetare. På den tiden sammanföll Sveriges och Wallenbergarnas intressen väl..

Det är något som inte stämmer

 

NATO/USA propagandan om ett överhängande krigshot från Ryssland mot de europeiska länderna väster och söder om Ryssland är mer hysterisk än någonsin. Våra MSM har i stort sätt en propagandaartikel per dag om ryssfaran. NATO övar och rustar för fullt inpå ryska gränsen, för att som man säger, kunna möta ett ryskt anfall. Sverige som i princip inte längre har något försvar placerar 150 (?!) man på Gotland och kryper allt närmare inpå USA/NATO och söker skydd. Överbefälhavaren är ute i media och varnar för ryssen på ett sätt som t.o.m. överträffar rysskräcken under kalla kriget. På nätet såväl som i MSM hittar vi dagligen propagandaartiklar och analyser som förutsäger möjligheten av ett tredje världskrig med kärnvapen inom en snar framtid.