Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

5 juli-podden 37: Dragkamp om övervakningen

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.

Flera EU-länder går emot EU-domstolens förbud mot datalagring. Samtidigt startas flera initiativ som skyddar medborgarna mot övervakning:

 • E-posttjänsten Protonmail skapar en “hidden service” som användarna kan ansluta till anonymt via Tor.
 • E-posttjänsten Lavabit, som Edward Snowden använde, återuppstår med säkrare kryptering.
 • Ändring i Tor möjliggör anonyma sajter som bara kan nås av dem som känner till adressen.
 • Studenter vid Chalmers tekniska högskola utvecklar ett system för att kryptera foton redan i kameran.
 • Samtidigt kräver polisorganisationen Europol ökade befogenheter.
 • Amnesty riktar skarp kritik mot EU och dess medlemsländer, inte minst för den godtyckliga användningen av begreppet terrorist.

  EU flaggar för mer överstatlighet, centralstyrning och kommandoekonomi


  52 procent av svenska folket anser att EU är på väg åt fel håll, 35 procent vet inte och 14 procent anser att unionen utvecklas åt rätt håll. En tredjedel av svenskarna vill att vi lämnar EU helt. [Länk»]

  Svenskarna är inte de enda som är kritiska. Liknande siffror ser vi i många andra länder och antalet ledamöter i Europaparlamentet som är EU-kritiker (varav de flesta tyvärr är högerpopulister) ökar stadigt, val efter val.

  Är Trump farlig?

  Jag har lyssnat ett tiotal gånger på Trumps installationstal.

  Blandade reaktioner.

  Första gången, när det sändes direkt, blev jag besviken. Det var ju nu han skulle berätta hur han tänker göra Amerika Stort igen. Istället fick vi ännu en gång höra att han tänker göra det. På allvar undrar jag om han har någon verklig plan. (Mer än att bygga motorvägar, då.)

  Sverige behöver en verklighetskommission

  Det är en fördel om man vet vad man sysslar med.

  Den svenska flykting- och migrationsdebatten lider av förvirring. Tonläget är högt och känslorna svallar. Diametralt motsatta uppgifter sprids om sakernas tillstånd. Andra delar av debatten har stora vita fläckar vad gäller fakta och analys. Och hela spektaklet kröns av en debatt om brottslighet och härkomst – i vilken något slags absurd bild håller på att mejslas fram om att svenska folket kommer att bli nazister om det får veta sanningen.

  EU, Putin och Trump – vad är Europas plan?

  Den internationella spelplanen förändras snabbt. (Se till exempel intervjun med Trump i Times/Bild. »)

  En konsekvens kan bli att EU måste uppdatera sitt förhållande till Ryssland och Putin.

  En förutsättning för allt är att EU:s medlemsstater kan försvara sig – om så krävs utan hjälp från USA. Bra staket ger goda grannar. Här måste alla ta sitt ansvar och upprusta. Och EU-länderna bör ge varandra ömsesidiga försvarsgarantier, på riktigt. (Däremot är tanken på en gemensam EU-armé ytterst tveksam.)

  Störta den härskande klassen!


  Sverige har en härskande klass bestående av politiker, högre offentliga tjänstemän, etablerade media, systemtrogna NGO:er och en lydig kulturelit.

  Alla lever de på andra människors pengar. Alla är de intresserade av att makt flyttas från vanligt folk till politiken, från individen till det kollektiva.

  Den härskande klassen har inte medborgarnas bästa för ögonen, utan statsapparatens. Den betraktar inte människor som unika individer, utan som undersåtar.

  Svensk cyberkrigföring – mot vem, hur och varför?

  Sedan några år tillbaka råder en justering av den allmänt vedertagna, internationella säkerhetspolitiska doktrinen. Den säger att cyberangrepp är att jämställa med militära angrepp – och att de kan komma att mötas med militära medel.

  Med det som bakgrund vore det på sin plats med en ordentlig diskussion om Sveriges offensiva cyberkrigföring. Speciellt med tanke på att vi saknar ett fungerande och trovärdigt militärt försvar.

  5 juli-podden 35: Sveriges roll i cyberkriget

  5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.

  • Amerikansk media berättar om FRAs viktiga roll för NSA, och hur Sverige nosar på cyberkrigföring trots officiell neuatralitet.
  • 33C3 går till botten med den tyska övervakningen.
  • Tysklands inrikesminister Thomas de Maiziere vill centralisera polisen, ge regeringen ökad makt att sätta in militären, och införa deportationsläger.
  • Belgien vill utöka EUs registrering av resenärer från flygresor till att gälla även tåg-, buss- och båtresor.
  • Italien vill komma tillrätta med falska nyheter genom en central myndighet som på EU-nivå raderar vissa nyheter.
  • Apple tar bort sin New York Times-app i Kina, efter att tidningen granskat landets politiker.
  • Vi avslutar med några citat av Julian Assange från hans intervju i Fox News – och konstaterar att han gått från villebråd till hjälte bland de konservativa efter att Wikileaks, som vissa ser det, gav Donald Trump valsegern genom sina granskningar av demokraternas epost.

  FRA och XKeyscore: Är detta lagligt?

  Åter till den i dag så uppmärksammade artikeln i New York Review of Books:

  The Swedish Kings of Cyberwar »
  Notably, the Swedish FRA had been given access to the NSA’s most powerful analytic tool, called XKeyscore, which, according to NSA documents, enables the retrieval from mass surveillance data of “nearly everything a user does on the Internet.”

  Detta är i och för sig ingen nyhet, men ändå intressant.

  När det brister för den borgerliga människan…

  En återkommande reflektion som roar mig är att vänsterfolk – som ser sig själva som så goda och solidariska – i vardagen ofta förefaller vara tämligen hänsynslösa, egoistiska, enkelspåriga och ohyfsade.

  Detta medan den borgerliga människan oftare (men inte alltid) är hänsynsfull, hjälpsam, logiskt resonerande, lyssnande och artig.

  Samtidigt, i Tyskland…

  Tysk politik är ovanligt händelserik just nu. Till exempel vill socialdemokratiska SPD nu driva »kulturell kamp« mot islamismen och stänga ner salafistiska moskéer.

  Men vi tar det hela från början…

  5 juli-podden 34: Upphovsrättsreform och falska nyheter

  5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.

 • Piraten Julia Reda uppmanar till kamp mot EUs upphovsrättsreform. Vi saxar från hennes lista över vardagliga saker som kan bli olagliga om paketet drivs igenom i sin nuvarande form. [Länk»]
 • Google raderade 900 miljoner länkar från sina sökresultat under 2016 efter klagomål från upphovsrättsinnehavare. [Länk»]
 • Säkerhetsscoop på 33C3 i Hamburg: Vincent Haupert avslöjade allvarligt säkerhetshål hos startupbanken N26. [Länk»]
 • Slutligen om hur tidningen The Guardian trampade i klaveret med ett stycke äkta “fake news”, där Julian Assange tillskrevs flera saker som inte stämde. [Länk»]
 • Filmen Hacker – Portrait einer Gegenkultur [Länk»]

  Polisen vill sätta sig över lagarna

  Poliser
  Nu börjar tidningarnas spalter fyllas med företrädare för statens våldsmonopol som protesterar mot att EU-domstolen underkänt datalagringen av uppgifter om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner.

  Får staten som den vill, då är det samma sak som att slänga de grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna i papperskorgen. Då kommer staten att kunna göra precis vad som helst mot vem som helst.

   

  Främlingsfientlighet på svenska


  Om man behöver hantera en situation, då underlättar det om man förstår den.

  Låt oss därför, för ett ögonblick, bortse från vad vi tycker om flyktinginvandring och migration – för att istället fokusera på vad det är som behöver hanteras. Och i detta perspektiv förefaller det som om Sossesverige är ett land som är ovanligt icke-kompatibelt med global migration.

  Datalagringen är död. Kanske.

  I dag har EU-domstolen gjort klart att den svenska datalagringen inte kan fortsätta. Vilket knappast kan förvåna någon (mer än regeringen) då EU-domstolen redan tidigare upphävt det direktiv som datalagringen bygger på – eftersom den innebär ett oacceptabelt ingrepp i medborgarnas privatliv.

  5 juli-podden 31: Facebook och sanningen, kryptering och länk-stopp

  • Facebooks hemliga regelbok för vilket innehåll företaget raderar har läckt. Samtidigt vill Tyskland ge Facebook böter på en halv miljon euro per falsk nyhet som ligger kvar längre än 24 timmar.
  • Tyska underrättelsetjänsten BND satsar 150 miljoner euro på att komma runt krypteringen i meddelandeappar som Whatsapp och Telegram.
  • En domstol i Hamburg har beslutat att “kommersiella” sajter måste kontrollera att sajter som de länkar till inte innehåller upphovsrättsskyddat material.
  • Missa inte Anthony van der Meers kortfilm Find my phone som visar tydligt hur mycket en övervakare kan få ut av din telefon.

  Demokratin måste försvaras mot politiken!

  En av vår tids paradoxer är att demokratin som princip hotas av den parlamentariska demokratin.

  Dels finns ett direkt hot: När våra demokratiska, medborgerliga och mänskliga fri- och rättigheter inskränks – då är det våra egna politiker som håller i kniven. Helt i enlighet med regelboken, i »god demokratisk ordning«. Men icke desto mindre.

  Ett enkelt sätt att styra om polisens resurser

  Så här mitt i poliskrisen skulle jag vilja komma med ett enkelt förslag:

  Avkriminalisera innehav av droger för personligt bruk!

  Inte nog med att en sådan reform skulle frigöra stora resurser inom polis och rättsväsende. Den skulle dessutom minska de drogrelaterade problemen.

  Störta den härskande politiska klassen!

  Om du kan göra dina egna val – utifrån dina egna önskemål, förutsättningar, behov och preferenser – då är du fri, då har du frihet att välja.

  Om andra bestämmer hur du skall bete dig, hur ditt liv skall organiseras och att du skall passa in i en »one size fits all«-modell – då är du en undersåte.

  Människor som tillåts leva i frihet utvecklar egenskaper som ansvar, kreativitet, självständigt tänkande, företagsamhet och respekt för sina medmänniskor.

  5 juli-podden 29: Demokratins död?

  5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.

  • I dag pratar vi om tecken på demokratins förfall, till exempel att politiker inte respekterar domstolsbeslut.
  • Men vi börjar med EUs terrorismdirektiv, som nu är klart för omröstning och innehåller farligt diffusa formuleringar.
  • Och vi avslutar med Barrett Brown, den amerikanske journalisten som just släppts ut ur fängelset.

  Det rör på sig i migrationsfrågan

  “Det är som att det går en skälvning genom landet. Till sist förefaller det sjunka in att man inte kan ha öppna gränser och en generell välfärdsstat samtidigt. (…) Lagom till att eftertanken börjar sprida sig i resten av samhället, håller Socialdemokraterna på att drabbas av ett inre partiuppror – till förmån för den gamla, mer generösa flyktingpolitiken.”

  Svartjobb kan rädda Sverige

  Situationen är knepig.

  Vi har ett stort antal flyktingar / migranter som kommit till landet. De flesta av dem har låg utbildning, i vissa fall i princip ingen alls. Det tar runt åtta år innan ens hälften av dem kommit i sysselsättning – och det finns skäl att anta att en stor del av dessa jobb inte är i den produktiva sektorn.

  Hur mycket skall politikerna få förstöra innan vi återför makten till folket?

  Allt skall politikerna lägga sig i. Allt.

  Det skall styras och ställas över sådant som de inte har med att göra. Det skall bestämmas över sådant som folk är bättre skaffade att sköta själva. Och politikerna försöker ratta verksamhet som de varken förstår eller behärskar.

  Det stötande är inte bara att politikerna samlar på sig makt – utan även att de saknar förmåga att rimligt hantera sådant de har lagt under sig. Arrogans och storhetsvansinne i kombination med inkompetens och bristande kontakt med verkligheten, typ.

  Bered er på socialismens återkomst

  Man behöver inte vara raketforskare för att notera att västerlandets politiska elit är helt ur takt med en stor, växande folkopinion.

  I USA har vi Trumps populism galore, i Storbritannien Brexit, i Frankrike neofascism på frammarsch, i Nederländerna en osedvanligt tydlig främlingsfientlighet, i Polen och Ungern ett slags konservativ backlash – och i Sverige har vi SD som odlar något slags nostalgisk dröm om ett socialdemokratiskt folkhem som aldrig existerat. Det är en spretig bild. Men här finns gemensamma nämnare.