Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

En värld utan män

Jag brukar inte lägga mig i vilka program som public service producerar. Men nog ser den nya serien En delad värld, som handlar om en värld där män nästan utplånats, ut som en tanke. Jag gissar att manusförfattare och alla inblandade slickat sig lite extra om munnen åt denna feministiska fantasi. Den passar väldigt väl in i dagens svenska politiska klimat där Scummanifestet blir teater, där partiledare hetsar mot vita män på självaste Almedalsveckan, där feminister vill utrota cis-män och där det pratas om mansfria månader på krogen. Höga tittarsiffror förväntas.

Dagens måsteläsning

Frilansjournalisten Ola Sandstigs grävreportage om vänsterextrema Researchgruppen, som kommit över Flashbacks databas och därmed har tillgång till ett formidabelt register över både politiska åsikter, sexuella preferenser, psykisk och fysisk hälsa och mycket annat på hundratusen människor, stoppades. Fokus vägrade publicera, troligen efter påtryckningar. Dagens samhälle gör det nu i stället, delvis för att rentvå Sandstig från olika anklagelser. Det är viktigt att granska granskarna. I synnerhet i detta fall.

Närodlade politiker

Centerpartiets paroll inför riksdagsvalet i höstas var “närodlad politik”. Det där med “närodlat” har partiet fortsatt att använda som något slags prefix. DN visar i dag (ännu ej online) hur andelen utrikesfödda riksdagsledamöter i varje parti ser ut. “Bäst” är Vänsterpartiet med 23,8 procent utrikesfödda i sin riksdagsgrupp. Folkpartiet är tvåa med 15,8. Sämst är Centerpartiet med 0. Inte en enda centerpartistisk riksdagsledamot är född i ett annat land (SD ligger på 4,1 om du undrar). Onekligen fungerar prefixet “närodlad” även här.

AKB

Fredrik Reinfeldt var så personlighetslös och tråkig att han över huvud taget inte gick att parodiera. Komikerna gav i stort sett upp. Glädjande nog har Moderaterna valt en efterträdare som åtminstone går att parodiera som robot.

Uppdrag: Att göra KD relevanta igen

Det blir Ebba Busch Thor som kommer att ratta Kristdemokraterna framöver. Jag avundas henne inte uppdraget, som måste betraktas som ett av svensk politiks allra svåraste: att göra KD relevanta igen. Men det går inte att förneka att hon har ett spännande utgångsläge. Det kan nämligen inte bli mycket värre. Utan tvekan finns potential för KD med Busch Thor vid rodret. KD har, i likhet med övriga allianspartier, hamnat i det socialliberala mittenträsket.

Så kan du göra för att skydda dig själv online

Edward Snowden hävdar att vi bör se på vår digitala information på samma sätt som den information vi skriver ned i vår dagbok eller anteckningsblock. Det är en fullt rimlig hållning. Varför skulle min information vara mindre privat, mindre viktig eller mer tillgänglig för myndigheter och företag för att den finns på en dator? Det dök upp en positiv nyhet rörande datalagring och personlig integritet nyligen. Det händer inte ofta. EU-kommissionen planerar inte att lägga fram ett nytt datalagringsdirektiv.

Försvaret är fortfarande nedprioriterat

Regeringen vill satsa på försvaret. Ubåtsjakten och militäriseringen av Gotland ges prioritet. Det var nyheten som basunerades ut i går. Sex miljarder kronor extra ska det satsas. Det låter som mycket pengar, men det är ett tillskott över fem år vilket gör den årliga utgiftsökningen tämligen återhållsam. Försvarsmakten har begärt 16 miljarder under fyra år, alltså fyra miljarder årligen, för att klara sitt grunduppdrag. Det är jämförbart med de 18 miljarder som Migrationsverket har begärt i ökade anslag för de närmaste fem åren.

De naivas politik har lett oss hit

Problemet med tältläger, som växer både i storlek och antal runt om i Sverige, får alltmer hårresande konsekvenser. Politikerna i Malmö, där en rödgrön majoritet styr, har valt att ignorera situationen. För privatpersoner och företag som äger den mark som används som lägerplatser och soptippar, är dock läget akut. På en industritomt i Malmö har några hundra tiggare byggt ett läger. Miljöförvaltningen kräver att fastighetsägaren städar upp tomten, annars hotas med vite. Sedan en tid tillbaka har fastighetsägaren försökt vräka EU-migranterna utan framgång.

Ge fan i sexarbetarna!

“Allt som är roligt är förbjudet eller reglerat”, brukade min far säga. I vuxna år har jag kommit att inse hur mycket det ligger i detta något cyniska påstående. Alkohol, droger, sex, god mat, karuseller – det finns inget som väcker välbehag som inte går att förbjuda eller reglera sönder. I Sverige bedrivs en tuff kamp mot sexuell frihet, inte sällan förtäckt till någon sorts omtanke om en viss grupp. Den svenska sexköpslagen har dock aldrig haft sexarbetarnas väl och ve som egentligt mål. Sexköp är ett brott mot staten, inte mot en enskild individ.

Bostadspolitiskt sprängstoff

Regeringen gav Boverket i uppdrag att ta fram förslag på hur boendesituationen ska kunna lösas för nyanlända. Verket släppte nyligen delrapporten Nyanländas boendesituation i vilken bland annat föreslås uppförande av modulbyggnader för att komma tillrätta med den mest akuta bostadsbristen bland de nyanlända. Men det finns mer i den där rapporten. Ett förslag som kommer att väcka diskussioner är det om så kallad “aktiv bostadsförmedling”. Innebörden av detta är något jag har skrivit om tidigare: öronmärkning av lägenheter till asylsökande.

Tio små ambassadörer…

Man kan anklaga regeringen för senfärdighet på många områden, men i utrikespolitiken rör det minsann på sig desto mer. Margot Wallström får ligga i om hon ska kunna bli av med allihop, men hon har i alla börjat starkt.

Moralen och juridiken

Normalt brukar vi bedöma rättsfall utifrån några enkla kriterier. Bevisen mot den tilltalade och målsägarens trovärdighet är två grundläggande sådana. I våldtäktsärenden är dock bevisvärderingen inte så viktig längre. Här handlar det om att rutinmässigt ta ställning för målsägaren och att få så många misstänkta gärningsmän som möjligt fällda. Det senaste våldtäktsfallet med en 27-årig man och en 13-årig flicka är ett typexempel på hur media brukar reagera.

Kampen mot fritösen

Branden i en moské i Eskilstuna på juldagen fick stora rubriker. Många antog att det var ett hatbrott. Ett attentat med islamofobiska förtecken. Det passade utmärkt in i den rådande diskursen om en växande islamofobi och fascism i det svenska samhället. Här fick vi nu beviset för att hotet är verkligt. Expo, Islamiska förbundet och regeringen gjorde alla samma snabba och koncisa analys. Justitieminister Morgan Johansson kallade branden “ett avskyvärt illdåd”. Demokratiminister Alice Bah Kuhnke slog fast att det var “ett vidrigt och oacceptabelt angrepp”.

En sekt som kallas public service

Public service har alltid varit vänstervridet. Men det har ändå alltsomoftast funnits någon sorts anständighet och relativ professionalism baskom vänsterperspektiven som gjort att även borgerligt sinnade kunnat svälja de vinklingar och problemformuleringar som presenterats i den statliga TV:n och radion. Detta stadium är nu definitivt passerat. Vinklingar och nyhetsvärderingar ur ett strikt vänsterperspektiv är vardagsmat. Men de senaste veckorna och månaderna har varit ovanligt mörka för public service.

Den kinesiska regimens död är betydligt överdriven

Många har förutspått att Kinas ekonomiska utveckling ska avstanna. Ett land kan inte upprätthålla tvåsiffriga tillväxttal i all evighet. När ekonomin gör halt ska det tvinga Kommunistpartiet att genomföra nödvändiga politiska reformer, däribland ett avpolitiserat rättsväsende, eller riskera att slitas från makten. Så lyder en väl spridd uppfattning om Kinas framtid. Men KKP tycks sitta tryggare vid makten än på väldigt länge. Tillväxten är visserligen nere på sju procent, vilket med kinesiska mått anses dåligt, men den kinesiska humlan fortsätter ändå att flyga.

Ja, könet spelar roll

Internationella kvinnodagen bjuder alltid på feministiska utspel, intervjuer med kvinnor om hur det är att vara kvinna i dag, upprop mot patriarkatet och mycket annat. I år firas dagen även med en mensfest med tillhörande mensdrinkar, tydligen. Den feministiska kampen i Sverige går hand i hand med antikapitalismen. Det är alltså i huvudsak en vänsterextrem rörelse som ifrågasätter grunderna i det västerländska samhället, inte bara enskilda frågor om kvinnors hemarbete, lägre löner och rätten till abort.

När censuren når under kupolen

Journalisten Chai Jings (柴静) dokumentär om miljösituationen i Kina, Under the dome (Qiongding zhi xia, 穹顶之下), ska ha setts av över hundra miljoner kineser på några få dagar. Den ligger helt rätt i tiden. Föroreningarna i Kinas största städer, men även på mindre orter, är ett växande problem. De senaste åren har luftkvaliteten i Beijing nått rent hälsovådliga nivåer vid oroväckande många tillfällen. Chais TED Talk-liknande film, som bygger på undersökningar under ett års tid, är vad vi i väst skulle betrakta som helt vanlig opinionsbildning.

MP som dörrmatta

Miljöpartiet har under lång tid hållit en väldigt hög profil i integritetsfrågor. Partiet var högljutt aktivt mot FRA-lagen 2008 och kritiserade datalagringsdirektivet. MP har stått på rätt sida och verkar ha gjort det av en djupare övertygelse. Sedan de gröna steg in på regeringskansliet i koalition med Socialdemokraterna har tonen emellertid ändrats drastiskt. Nu slingrar sig miljöpartisterna som masken på en krok så fort integritetsfrågorna kommer upp på bordet.

Folkets hus bugar för terroristerna

Denna vecka skulle Lars Vilks ha deltagit i en paneldebatt om yttrandefrihet anordnad av Piratpartiet i Göteborg. Debatten ställdes emellertid in. Folkets hus flyttade först debatten, vilket bidrog till att flera deltagare inte kunde medverka. Sedan ställdes den in helt och hållet. Skälet som uppgavs var att debatten skulle “störa” annan verksamhet i Folkets hus. Snart framkom det att “folk kände sig otrygga”. Deltagare i andra evenemang målade troligen upp en bild av risken för attentat. Så Folkets hus backade ur, helt enkelt.

Ett haveri

DN har genom att ta del av statistik från SCB följt hur det har gått för alla som fick permanent uppehållstillstånd 2004. Statistiken sträcker sig fram till 2014. Det rör sig alltså om en tioårsperiod, tillräckligt länge för att kunna dra ganska goda slutsatser om hur svensk migrations- och integrationspolitik fungerar. Vi vet sedan tidigare, även tack vare statistik från SCB, att mediantiden för flyktingar att bli förvärvsarbetande var sju år 2012. Den bild vi nu får visar att många av dem som fått jobb tillhör de mest lågbetalda på arbetsmarknaden.

Integration eller assimilering?

Integration är ordet på alla politikers läppar. Endast Sverigedemokraterna väljer begreppet assimilation när de talar om hur nyanlända ska komma in i det svenska samhället. Men vad innebär det ena och det andra och vilka är skillnaderna? Är det självklart att Sverige ska ha en integrationspolitik och inte en assimilationspolitik? Det som vanligtvis avses med integration är förenklat uttryckt deltagande i samhället. Enligt somliga räcker det att vara självförsörjande och kunna språket. Enligt andra krävs lite mer än så för att betraktas som integrerad.

Det nya galna Sverige

Sverige. Landet där rasideologin har återvänt förklädd till “antirasism” och där det numera är en skam och officiell skuld i att vara en vit man. Ett land där kulturministern inleder samarbete med Rättviseförmedlingen, en organisation vars styrelseordförande är en kvinna som hävdar att män ger henne kväljningar.

Feminismen är ett elitprojekt

Det är kontroversiellt att inte vara feminist i Sverige. Nya ministrar förväntas inte bara betala TV-avgiften utan också svära trohet till statsfeminismen. Fråga Nyamko Sabuni hur omtyckt man blir om man har en annan uppfattning. När Jens Spendrup i en intervju undslapp sig att han inte är feminist och dessutom motsätter sig kvotering i näringslivet, möttes han av vad pressen kallar en kritikerstorm. Han fick skit för det, helt enkelt.

Sprickorna i fasaden

Att driva en stat kan väldigt förenklat jämföras med att förvalta en fastighet. Den måste skötas och underhållas för att alla invånare ska trivas. Inkomsterna måste långsiktigt vara större än utgifterna. Vissa grundfundament i form av service måste finnas på plats och fungera varje dag, året om. I gengäld åtar sig invånarna att följa vissa bestämda regler, sköta sig och inte ligga andra till last. Först när verksamhetens kärna fungerar, kan man börja titta på bekvämlighetsåtgärder. Men i Sverige har kärnverksamheten börjat krackelera.

Kåkstädernas återkomst

Det växer fram kåkstäder i Sverige. Runt om i storstadsregionerna reses skjul och presenningar. I Pildammsparken i Malmö växer enligt kommunalrådet ett läger med tiotals personer varje dag. Denna utveckling beror förstås inte på något plötsligt armod bland den svenska befolkningen utan på tillströmningen av EU-migranter som slår sig ned här för att tigga på svenska gator. Man kan ha olika uppfattningar om hur arbetet mot hemlöshet och fattigdom ska bedrivas. Framväxande kåkstäder är dock inte svaret på någonting.

Public service slirar på sanningen igen

Dagens stora nyhet i public service är att den etniska mångfalden inom företags bolagsstyrelser är för dålig. Både SVT och SR har detta som toppnyhet i dag. Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam, tycker att företag med bristfällig etnisk blandning inte har “maxat laget”: Tänk om vi skulle resonera såhär när det gäller fotbollsspelare i landslaget, att vi skulle gå på ”svenska” blåögda atletiska män. Då skulle vi ju varken ha Henke eller Zlatan i laget. Det här är lite grann samma sak.

Säkerhetsteatern fortsätter

Det kommer bli jobbigare att flyga. Igen. På Arlanda kommer alla resenärer till EU avkrävas ansiktsbilder, fingeravtryck och iris-skanning under en försöksperiod fram till september. “Smarta gränser” kallas försöket. Jag är personligen duktigt less på de meningslösa säkerhetskontrollerna på flygplatserna. Ja, meningslösa. Världen blev tokig efter 11 septemberattackerna. Senare försök till dåd, som den berömde “skobombaren”, har bidragit till att fler rutiner införts i säkerhetskontrollen. Sammantaget gör det resandet besvärligare för vanligt folk.

Google på korståg mot naket material

I dag tillåter Blogger naket material om bloggen är markerad som “adult”. Det kan snart bli ändring på det. Engadget berättar att Google från och med den 23 mars inte längre tillåter att bilder och filmer av sexuell natur postas i Blogger.

Visst har du rätt till personlig integritet, men…

Samhället har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Den digitala revolutionen ställer helt nya krav på oss som människor. För dagens unga är detta lika naturligt som ett slag med linjalen var på lektionerna för de som gick i skolan under de första decennierna på 1900-talet. För de äldre är det mer komplicerat. Och vi som befinner oss mittemellan ung och gammal ser både möjligheterna och hoten.

Det naiva Sverige

Som vi kunde se i Uppdrag gransknings reportage nyligen har Sverige inte bara misslyckats i arbetet mot islamismen – vårt land har blivit en trygg hemvist för jihadister, ett retreat för IS-krigare. Ett land där säkerhetspolisen ber jihadisterna ringa och berätta för dem om de tänker åka till Syrien. Ett land där insatser från Arbetsförmedlingen utnyttjats för finansiering och rekrytering av jihadister. Detta är skamligt, upprörande och fullständigt oacceptabelt.