Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

95: Tillbaka i etern!

Radio Mises gör en trevande comeback understödd av Jon Nylander och Jonny Lander. Jon får berätta sin historia. Och peppsnack inför Stockholm Freedomfest den 13 maj.

Att integrera traditionalism med upplysning

Under 1900-talets andra hälft stod en del av upplysningsprojektet, nämligen den jakobinska och socialistiska, mot en västerländsk, liberal och demokratisk samhällssyn. Emellertid är motsatsförhållandet mellan liberalism och socialism inte lika djupgående som det perspektiv som den svenske författaren Tage Lindbom förde fram och som vill se både liberalismen och socialismen som två sidor av samma mynt vars motpol är traditionalismen.

Kulturmarxism och vänster

Nu ska jag skriva en text som många inte kommer att tycka om, men jag måste för min själsfrids skull bortse från det. Hav misskund.

Det handlar om att kalla PK-ismen för vänster. Jag tycker det känns fel, ty för mig är vänster ett ganska distinkt begrepp som bibehåller åtminstone svaga kopplingar till marxismen, socialismen och den ursprungliga socialdemokratin.

Libertarianismens dygder

Jag blev libertarian med motstånd då jag inte längre rationellt kunde förneka tre av dess premisser om icke-våld, individens äganderätt till sig själv och friheten som grund för varje form av rationellt och moraliskt handlande. Vid en närmare analys motsvarar premisserna dygder och är därför förenliga med en klassisk dygdetik.

 

Kriminalvården går på knäna – får ej begärda anslag

Rättsväsendet är inte bara den populistiska ytan polisen, som politikerna åtminstone låtsas bry sig om. För att inte åklagare bara ska släppa gripna hela tiden och för att olagliga faktiskt ska kunna förvaras till utvisning, och faktiskt utvisas, behövs Kriminalvården. Myndigheten begärde fjuttiga 250 MSEK för att klara tidigare uppgifter, men fick inte detta. Nu ska man ta över Polismyndighetens transporter och mångfaldiga sin belastning inom ram utan extra medel.

Kommunpolitikens sekundärskam

Generellt sett tycker jag att politiska diskussioner och debatter i Sverige håller väldigt låg klass jämfört med diton i exempelvis USA. Möjligen fjolårets presidentvalsrace undantaget brukar amerikanska debatter ligga på en nivå som de svenska sällan når.

Från Disneyland till the Matrix

Det fanns en gång en drömtillvaro, där allt det goda var verkligt, som sockervadd, sockerdricka och vaniljglass. Medan allt det onda var på låtsas, en kittlande lek, men inget som gjorde en illa. Som en åktur på Disneyland eller ett låtsat indianöverfall.

Är globalismen en judisk konspiration?

Nätet fullkomligt svämmar över av olika konspirationsteorier om vilka krafter som ligger bakom globaliseringsrörelsen och strävan efter en ny världsordning – NWO. Den vanligast förekommande föreställningen som jag ofta stöter på, är att det rör sig om en judisk konspiration för berikande och utövande av global makt. Den uppfattningen hämtar sin näring i det faktum att många av de figurer som dyker upp som ledande globalister är just judar. Men flera av globalismens främsta företrädare är inte judar, så förklaringen haltar.

Autonoma vänsterns nya arena – bostadspolitiken

Vart tog AFA och resten av den autonoma våldsvänstern vägen kan man undra. Under 1990-talet och tidigt 2000-talet var våldsvänstern i centrum av händelserna när de ockuperade hus, kastade sten och härjade. Sedan blev det tyst. Deras mest våldsamma gren Revolutionära Fronten har till och med lagt ner.

Om att regeras av Annie Lööfs mage

Det finns en tolkning av likvärdighetsprincipen som jag köper rakt av – den att alla människor oavsett härkomst, uppfattningar, trosföreställningar, funktionshinder, kön och sexuell läggning, det vill säga oberoende av vad och vem de är,  har lika rätt till liv, frihet och att genom sin frihet kunna förverkliga sina mål.

Praxeologi och diskursiv mening

Hans Herman Hoppe har en bakgrund inom filosofin vilket möjliggjort att han kunnat bidra inte endast med ekonomisk analys utan även med filosofiska argument för praxeologin. I detta inlägg vill jag titta närmare på det praxeologiska argumentet visavi ett visst reduktionistiskt synsätt som frånskriver mening och syfte från mänsklig handling och se vad detta får för konsekvenser på svensk politisk debatt.

Varför backar inte folk in på parkeringsplatser?

Att svensken kör rakt in på parkeringsplatser istället för att backa säger väldigt mycket om tillståndet i landet och den svenska folksjälen. Svensken är girig och vill ha allt omedelbart, utan någon som helst långsiktig strategi. Kort sagt är svensken som små bortskämda barn.

Trump och skatteillusionen

Trumpadministrationen och finansminister Steven Mnuchin offentliggjorde under gårdagen sitt förslag till skattereform. Förslaget marknadsförs som ”den största skattesänkningen i amerikansk historia” och innehåller bland annat:

radio bubb.la – 27/4

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat korruptionsskandalen på Malta, koloni av vita korpar upptäckt utanför Vancouver, kubanska regimkritiker grips efter protester mot fängslande av politiska dissidenter, Saudiarabien återinför finansiella fördelar för statsanställda samt oroligheter i Kenya när primärval ställs in efter att höga valdeltagandet ledde till brist på röstmaterial.

Jag vill bara ha en människovänlig regering

En av världens mest kvinnoförtryckande regimer, Saudiarabien, har valts in i FN:s kvinnokomission. Och det är inget skämt. Men det värsta är att Sveriges ”feministiska regering” kan ha röstat in den. Regeringen vill nämligen inte svara på hur den röstat.

Svenska klasser

Jag brukar tala om medelklassen och dess dygder och framhäva den som en av de två huvudkontrahenterna i dagens svenska politik (där den andra huvudkontrahenten är politikerväldet med sitt välfärdsindustriella komplex). Medelklass är ett svårt och oklart begrepp så låt mig försöka förklara vad jag menar.

Avsnitt 141 – Bilder på offer, moraliskt?

Vi diskuterar idag en fråga från Captain Rhodes på Youtube: “Samtidigt är det många som tycker att man ska se dödsbilderna på offren för att vakna upp. I medier blir vi ju alltid matade med dödsbilder från människor i Syrien. Då är det okej men inte när det är folk i Sverige för då är det respektlöst mot offren. Vi blev ju matade med bilder på den drunknade pojken. Hur ser ni på det här? Vad är rätt och vad är fel?”

Galenskapen tog vid där Gudskunskapen upphörde

Påståendet är medvetet kontroversiellt men stämmer ur ett historiskt perspektiv. Den moderna eran och det som är karaktäristiskt för just det ”moderna” är människans separation mellan intelligens och Gudskunskap och  deklaration om förnuftets självtillräcklighet och oberoende inför den absoluta aspekten i tillvaron. Ingen annan kultur har dragit en liknande schism mellan Gudsmedvetande och förstånd eller Gudskunskap och intelligens. Tvärtom har de alltid varit förenade. Det är först i och med modernitetens schism mellan intelligens och ande som förnuftet uppfattad oberoende intelligent kausalitet. Det finns inget högre förnuft som orsakat människans förstånd.

Miljöpartiet ska bli fredspartiet

Det där med att sätta fotboja på alla flyktingar för att motverka främlingsfientligheten lyfte inte riktigt. Inte heller tanken om att bejaka islamistisk feminism. Så nu söker Miljöpartiet desperat efter en fråga som kan rädda partiet kvar i riksdagen.

Gyllenhammars roll i Nuon-affären har kostat svenska skattebetalare enorma belopp

Med tanke på den hjältegloria som många försöker sätta på förre Volvochefen PG Gyllenhammar i dessa dagar, finns det anledning att påminna om hans roll i den kanske största skandalaffären någonsin i svenskt näringsliv.

Lars G. Josefssons tillträdde som VD för Vattenfall år 2000. Det innebar att förvärvsverksamheten skulle komma att trappas upp och till rådgivare valde han Gyllenhammar som då var vice ordföranden i bankirfirman Rothschild Europé.

Sanningsministeriet – Bostad åt Allah

Hannes och muslimska brödraskapets visioner för bostadslånemarknaden går samman i ett nytt skuldlöst samhällskontrakt. Boomer-generationens riggning av bostadsmarknaden mot unga som ska köpa bostad skärskådas, och det inre partiet fastställer att pappa-betalar är king. Därefter skådar vi i kristallkulan och funderar kring vilken politik ett islamistiskt parti i Sverige skulle kunna bedriva. Vi tittar på pengaflödena från det saudiska kungahuset till MP:s väljarbas men ser orosmoln kring hur svensk genusteori ska klara mötet med kalifatet.

Libertarianismens utmaningar och akilleshäl

Västerlandet befinner sig idag i en situation där flera kriser riskerar att löpa och uppstå samtidigt. Vi befinner oss i en nihilistisk kris som hotar upplösa resterna av de moraliska normer och värden som moderniteten varit tvungen att behålla för att kunna överleva och förverkliga sina egna uppbrott med det gamla Europa. Vi befinner oss i en andlig kris där flera av västerländska kristna samfunden alltmer liknar pacifistiska och sekulära sällskap som förlorat sältan och den andlighet som en gång byggde kloster och bildade ordenssällskap och där autentisk ortodox kristendom för närvarande bevaras i periferin.

Något mer om nihilismen och Ernst Jünger

Författaren Ernst Jünger som jag refererade till i det förra inlägget on nihilismen och Kristus kanske behöver en viss presentation. Eller snarare kanske mitt eget förhållande till Jünger behöver presenteras. Ernst Jünger var en av 1900-talets stora författare och politiska tänkare med ett ursprung i den konservativt revolutionära kretsen som samlades under Weimarrepubliken.

Det Nya Klassföraktet

Det finns idag ett utbrett klassförakt som kommer från den politiska elit är representerad bland både vänster- och högerpartier. Paradoxalt nog är det därtill ofta riktad mot en stor grupp människor som vänstern historiskt velat skydda och värna nämligen arbetare och lägre medelklass.

Den orättvisa rättvisan

Det är många saker jag återkommer till i mina böcker och krönikor. En av dem är ordet rättvisa som missbrukas kapitalt i den svenska offentligheten. Så sent som för några veckor sedan skrev jag om det igen i Göteborgs-Posten. Jag kanske är tjatig men jag vill påminna om detta ur så många aspekter som möjligt och publicerar därför här på hemsidan åter en krönika från Göteborgs-Posten från april förra året då jag också tog upp frågan om hur vi missbrukar ordet rättvisa och hur det påverkar vår känsla för vad rättvisa faktiskt är.

“Sverige är på väg in i en högkonjunktur”

Det känns som alltid som bäst när det mycket riktigt är som bäst. Konsensusprognoserna från de som gissar om konjunkturutvecklingen framöver är dock tydliga – Sveriges BNP-tillväxt är på väg ner. Diskussionen är bara hur mycket, samtidigt som många är förblindade av den överhettade ekonomin och som vanligt tror att detta är det nya normalläget.